Tiskové prohlášení ZP MV ČR k reportáži TV Nova vysílané dne 19. listopadu 2004

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky je druhou největší zdravotní pojišťovnou u nás a počet jejích pojištěnců překročil jeden milion. Cílem chování pojišťovny po celou dobu její existence je být solidním a solventním partnerem ve vztahu k pojištěncům, zaměstnavatelům a v neposlední řadě i ke zdravotnickým zařízením.

Úhrady vykázané zdravotní péče jsou realizovány na základě uzavřených smluv s jednotlivými zdravotnickými zařízeními a cenových dodatků k nim vždy na konkrétní pololetí. Tyto dodatky fakticky limitují objem úhrad zdravotní péče. V souladu s těmito smluvními dokumenty ZP MV ČR vyplácí nemocnicím zálohy na úhrady zdravotní péče a dosud nebylo zaznamenáno, že by pojišťovna svým závazkům - vyplývajícím z uzavřených smluv a dodatků - nedostála v dohodnutých objemech a termínech.

Tento postup je uplatňován i ve vztahu k Masarykově nemocnici Ústí nad Labem a Nemocnici Most, které byly v reportáži TV NOVA výslovně zmíněny. S oběma zdravotnickými zařízeními jsou podepsány cenové dodatky pro druhé pololetí letošního roku. Tyto dodatky vycházejí ze schváleného zdravotně-pojistného plánu, odrážejí vývoj úhrad zdravotní péče ve srovnatelných obdobích minulých let s jistým navýšením a v případě Masarykovy nemocnice i výrazně reagují na zprovoznění nových kapacit. S Fakultní nemocnicí Motol, která byla v reportáži také uvedena, cenový dodatek není dosud uzavřen, a to jako s jedinou pražskou nemocnicí. ZP MV ČR navrhla Fakultní nemocnici Motol navýšení objemu úhrad ve srovnání se stejným obdobím minulého roku o 14 procent (což představuje 20,0 mil Kč), tento návrh nebyl FN Motol akceptován a probíhají další jednání. Přesto pojišťovna pro 4. čtvrtletí t. r. navýšila této nemocnici měsíční zálohy ve srovnání se 4. čtvrtletím roku 2003 o 2,5 mil Kč.

Limitování objemu úhrad zdravotní péče zdravotnickým zařízením ze strany zdravotních pojišťoven je se systémem veřejného zdravotního pojištění spojeno od jeho vzniku a bez jeho aplikování by nebylo možno naše zdravotnictví ufinancovat. Realizuje se v souladu s platnou legislativou a schválenými zdravotně-pojistnými plány zdravotních pojišťoven. Záleží na konkrétní nemocnici, jak s přidělenými finančními prostředky dokáže v průběhu pololetí hospodařit. Nicméně nemocnice jsou povinny našim pojištěncům ze zákona poskytovat neomezenou zdravotní péči.

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky je připravena jednat o všech problémech ve vzájemných smluvních vztazích se zdravotnickými zařízeními. Na druhé straně zásadně odmítá jednostrannou medializaci a zneužívání svých pojištěnců jako rukojmích pro další cenová jednání. V této souvislosti nechce předjímat kroky, které učiní, pokud konkrétní zdravotnické zařízení nedostojí svým smluvním závazkům, nebo bude-li mít jednostranně podaná informace v médiích prokazatelně negativní dopad do struktury a kvality kmene pojištěnců.

Kontakt:

David Kopecký

vedoucí oddělení marketingu

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR

tel.: 272 737 566, linka 295

Mobil: 724 283 945

e-mail: david.kopecky@zpmvcr.cz

http://www.zpmvcr.cz

Klíčová slova PROTEXT-zdraví-Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Zdravotnictví
Politika, veřejná správa a soudy

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.