Jak naplánovat mezinárodní projekt?

"In young people's eyes," tedy Očima mladých lidí, to je název česko-polsko-německého projektu, který byl připraven na mezinárodním setkání programu klub-net. V rámci tohoto projektu byla studenty zorganizována putovní výstava na téma "Chudoba očima mladých lidí" v Uherském Hradišti, Gdaňsku a Drážďanech. Společná výstava byla doprovázena pětidenním seminářem k tématu chudoby. Podobný mezinárodní projekt si mohou naplánovat studenti, kteří se do programu klubů při škole KLUB-NET zapojili v tomto školním roce.

Až na 50 studentů z Česka, Německa a Polska dorazí v týdnu od 21. do 27. listopadu na týdenní seminář. Toto již čtvrté mezinárodní setkání mladých lidí z klubů je pořádáno Nadací rozvoje občanské společnosti a uskuteční se ve vzdělávacím středisku Doubravka u Chotěboře.

Studenti si pod vedením zkušených lektorů naplánují vlastní mezinárodní projekt spadající do oblastí, jako jsou společné dějiny a kultura tří zúčastněných zemí a jejich společná budoucnost v Evropské unii. Mimo to dostanou možnost popovídat si o svých klubových aktivitách a motivaci k dobrovolnické práci v rámci své komunity. Vedoucí klubů se pod vedením lektorů dozví více o tom, jak motivovat studenty v klubu, jakým způsobem je směrovat (a ne řídit). Také se dozví více o projektovém managementu.

Program klub-net spojuje mladé lidi ze tří zemí - Německa, Polska a České republiky. Klub-net podporuje vybudování klubů při školách, participaci studentů v klubovém dění, v komunitě, ale i za hranicemi své země.

V mezinárodní síti klub-net si české, polské a německé kluby navzájem vyměňují zkušenosti jak při národních a mezinárodních setkáních, tak i přes homepage programu www.klub-net.org. Na realizaci programu se spolupodílejí tři nadace - Německá nadace pro děti a mládež, Polská nadace pro děti a mládež a česká Nadace rozvoje občanské společnosti. Finanční podporu programu poskytuje Nadace Roberta Bosche se sídlem ve Stuttgartu. Program klub-net je realizován již 3. rokem. V prvním roce jeho existence (kterým byl školní rok 2002-03) se do něj v České republice zapojily čtyři kluby při škole, dnes je zapojených klubů v České republice 15. Cílem programu jsou aktivní studenti realizující své nápady, i ve spolupráci s partnery z Německa a Polska. Dalším cílem je otevření se školy místní komunitě.

Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS): Nadace posiluje rozvoj neziskového sektoru, dárcovství a dobrovolnictví, a tím přispívá k rozvoji občanské společnosti a k evropské integraci. Podporuje takové neziskové organizace, které poskytují pomoc ohroženým a znevýhodněným skupinám, hájí lidská práva, demokratické hodnoty, přispívají k vzájemnému soužití a toleranci menšin ve společnosti nebo jinak oživují zájem občanů o místní rozvoj a veřejný život. Jednou z klíčových cílových skupin jsou děti a mladí lidé, které nadace podporuje v rámci specifických programů. Nadace také trvale usiluje o zvyšování informovanosti a vzdělání v oblasti neziskového sektoru. Hlavním předmětem činnosti nadace je poskytování nadačních příspěvků v rámci jednotlivých grantových programů na konkrétní projekty nestátních neziskových organizací registrovaných v ČR, jakými jsou občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti a účelová zařízení církví. Pro tyto grantové programy získává nadace prostředky u nás i v zahraničí. Nadace navíc aktivně vytváří či uskutečňuje programy, které jsou v souladu s jejím celkovým posláním. Kontaktní osoba: PhDr. Hana Šilhánová, Jelení 196/15, 118 00 Praha 1, tel. (+420) 233 356 173; fax (+420) 233 354 708, email: nros@nros.cz; web: www.nros.cz

Nadace Roberta Bosche: Nadace Roberta Bosche je jedna z největších firemních nadací v Německu, byla založena roku 1964. Nejdůležitější podporovaná témata jsou péče o zdraví, porozumění mezi národy a vzdělávání. Kontakt: Robert Bosch Stiftung GmbH, Heidelhofstrasse 31, 70184 Stuttgart; http://www.bosch-stiftung.de.

Kontakt:

Věra Zemanová

Program "klub-net"

Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS)

Jelení 196/15

118 00 Praha 1

tel.: +420 233 350 021

fax: +420 233 354 708

e-mail: vera.zemanova@nros.cz

http://www.nros.cz

http://www.klub-net.org

ČTK ke zprávě vydává fotografii, která je k dispozici v databázi ČTK Protext - foto a na internetu na adrese http://www.protext.cz

Klíčová slova PROTEXT-sociální-NROS

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Politika, veřejná správa a soudy

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.