Změna osoby majoritního akcionáře.

Představenstvo společnosti Teplárny Brno, a.s. se sídlem Okružní 25, 638 00 Brno IČ: 46347534

oznamuje, že zástupci společností MVV Energie CZ s.r.o., jako majoritní akcionář společnosti Teplárny Brno, a.s., a její jediný společník MVV Energie AG, na straně jedné, a společnosti Teplené zásobování Brno, a.s., a její jediný akcionář Statutární město Brno, na straně druhé, podepsali dne 14. 10. 2004 Smlouvu o koupi akcií, na základě které došlo k prodeji majoritního podílu akcií s jmenovitou hodnotou představující 85,09 % základního kapitálu společnosti Teplárny Brno, a.s. Tentýž den došlo k převodu vlastnického práva k akciím.

Majoritním akcionářem společnosti Teplárny Brno, a.s., se tak dnem 14. 10. 2004 stala společnost:

Tepelné zásobování Brno, a.s., se sídlem Hlinky 68, 603 00 Brno, IČ: 60705418

Výše nabytého podílu akcionáře činí 85,09% z hodnoty základního kapitálu společnosti.

Statutární město Brno, které je rovněž akcionářem společnosti Teplárny Brno, a.s., a jediným akcionářem společnosti Tepelné zásobování Brno, a.s., tak prostřednictvím své dceřiné společnosti nabylo rozhodující vliv na řízení a provozování společnosti Teplárny Brno, a.s., a to získáním 95,48% podílu na hlasovacích právech společnosti.

V poslední době se objevily v tisku nepřesné informace ve spojení s vydaným rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal před podpisem smlouvy o koupi akcií souhlas ke spojení soutěžitelů podle zákona o ochraně hospodářské soutěže, které neznamená zánik společnosti Teplárny Brno, a.s. a její fúzi se společností Tepelné zásobování Brno, a.s., ale pouze povolení ke koupi majoritního balíku akcií.

kontakt:

Ing. Jiří Bezděk, tiskový mluvčí, tel.: 545 169 229

Klíčová slova PROTEXT-teplo-Teplárny Brno

Oblast
Jihomoravský (bn)

Kategorie
Energetika, suroviny
Politika, veřejná správa a soudy

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.