Evropa zaujala společný postoj k podpoře boje proti diskriminaci

Od 30. září do 1. října se centrem evropského boje proti diskriminaci stane Riga. Setkají se představitelé více než 180 organizací z 25 členských států, aby diskutovali o svých zkušenostech s potlačováním diskriminace na poli zaměstnanosti. Konference "Europe together - For Diversity. Against Discrimination. Conference 2004" (Evropa společně - Pro rozmanitost. Proti diskriminaci.) se zaměří na to, jak zvýšit povědomí Evropanů v otázkách diskriminace.

Konference se uskuteční v době, kdy ve všech zemích Evropské unie vstoupí v platnost zákony proti diskriminaci. Tyto zákony budou chránit jednotlivce proti diskriminaci na pracovišti, která se týká věku, etnického a rasového původu, handicapu, víry nebo náboženství a sexuální orientace.

"Všichni víme, že legislativa je pouze první krok. Lidé musí znát svá práva a povinnosti, pokud se má rovnoprávnost stát skutečností. V tomto ohledu hraje velmi důležitou roli uvědomění a to je důvod, proč jsme se rozhodli věnovat konferenci této otázce," říká Barbara Nolanová, ředitelka oddělení proti diskriminaci Evropské Komise.

Asi 30 přednášejících představí své projekty a kampaně na seminářích a plenárních zasedáních a budou diskutovat o tom, jak bojovat proti diskriminaci. Na základě pozvání lotyšské vlády vybrala Rigu jako místo konání této konference Evropská Komise. Kristine Vagnereová, lotyšská ministryně pro sociální integraci, představí na konferenci Národní program pro podporu tolerance (Programme for the Promotion of Tolerance). Fotografie pro tisk budou k dispozici v 16:00 na webové stránce http://www.stop-discrimination.info/index.php?id=17. Kontakt: MEDIA CONSULTA Deutschland GmbH, Silke Nütten, Tel.: 0049 177 75 11 568

Klíčová slova PROTEXT-Lotyšsko-společnost-EU-MEDIA CONSULTA

Oblast
Evropa, EU, NATO (es)

Kategorie
Politika, veřejná správa a soudy
Kultura

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.