"Pro rozmanitost. Proti diskriminaci." Jízda kamionu Evropou napomáhá v boji EU proti diskriminaci

Odkazy: Fotografie jsou k dispozici na internetových stránkách http://www.presseportal.de/story.htx?firmaid=35368&keygroup=bild

1. září se vydává na cestu informační kamion, který tak zahajuje svou pouť po 10 zemích EU, aby podpořil antidiskriminační kampaň EU. Jízda kamionu Evropou je součástí kampaně EU "Pro rozmanitost. Proti diskriminaci". Cílem této kampaně je informovat občany o jejich právech a povinnostech vyplývajících z nové antidiskriminační legislativy EU. Cesta kamionu pomůže v boji proti diskriminaci a za podporu rozmanitosti. Tříměsíční jízdu kamionu po 19 městech Evropy zahájí Odile Quintinová, komisařka EU pro zaměstnanost a sociální věci, a belgický komisař pro rovné příležitosti, Christian Dupont.

Během září a října tohoto roku kamion navštíví Maďarsko, Slovensko, Českou republiku, Polsko, Lotyšsko, Dánsko, Velkou Británii, Irsko, Francii a Itálii. V každé zemi přivítají kamion významné osobnosti z kulturní či politické oblasti.

"Cesta kamionu umožňuje přímo informovat občany o jejich právech a povinnostech týkajících se diskriminace na pracovišti," řekla paní Quintin. "Průzkumy ukazují, že mnoho občanů EU věří, že etnický původ, náboženství či přesvědčení, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientace mohou být překážkou při hledání práce. Jízda kamionu nám díky řadě doprovodných programů umožňuje vyobrazit rozmanitost jako pozitivní alternativu k diskriminaci."

Návštěvníci kamionu se mohou dovědět o výhodách pracovního prostředí bez diskriminace a o tom, jak se mohou v souladu se směrnicemi EU bránit před diskriminací na pracovišti. Kamion je zde pro všechny, kteří chtějí podpořit tuto kampaň. Je vybaven speciálními informačními terminály, které mohou používat i lidé se zrakovým postižením. Pro více informací navštivte internetové stránky: http://www.stop-discrimination.info Kontakt: Antonia Mochan, +322/2969921, +32498/969921

Klíčová slova PROTEXT-Belgie-společnost-EU

Oblast
Evropa, EU, NATO (es)

Kategorie
Politika, veřejná správa a soudy
Kultura

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.