MIT expanduje * Jedinečná spolupráce s aragonskou vládou ve Španělsku zaměřená na možnosti globalizace

ZARAGOZA (Španělsko) 12. srpna (PROTEXT/Businesswire) - Středisko MIT pro dopravu a logistiku (CTL) z USA rozšiřuje své působení na mezinárodním poli díky svému jedinečnému výzkumnému a vzdělávacímu programu, který seznamuje vedoucí pracovníky s možnostmi a problémy globalizace. Mezinárodní logistický program MIT - Zaragoza bude zahájen 30. srpna 2004. Jedná se o spolupráci vědecké obce a vlády, tedy střediska MIT a aragonské vlády ve Španělsku.

Program MIT - Zaragoza bude probíhat v k tomuto účelu vybudovaném obrovském logistickém parku PLAZA v Zaragoze ve Španělsku. Přední společnosti distribuují své výrobky prostřednictvím centra PLAZA a nabízí tak reálné prostředí pro vzdělávací a výzkumné aktivity programu. "Místo výuky v omezených možnostech univerzitní laboratoře tento program nabízí univerzitě výuku a výzkum ve "velkokapacitní" laboratoři," řekl prezident střediska CTL, Yossi Sheffi.

Noví programoví vedoucí učí studenty, jak vést společnost vzhledem k rozšiřujícímu se trhu. Program je rozložen do 9 měsíců intenzivní a praktické výuky, která je doplňována diskusemi s vedoucím inženýrem logistického programu. Tento program byl nedávno americkým deníkem News&Report vyhodnocen jako nejlepší ze vzdělávacích programů zaměřených na logistiku zásobování.

Reakce na program založený v Zaragoze byla ohromná. Počet přihlášených studentů trojnásobně převýšil očekávaný zájem a výsledkem je třída 22 studentů z 12 zemí světa a bodové ohodnocení programu dle GMAT je srovnatelné s ohodnocením programů MBA či dalších předních vzdělávacích programů jako například INSEAD a Londýnská obchodní škola.

Ze stovky kvalifikovaných žadatelů byli pro program MIT - Zaragoza vybráni 3 představitelé univerzity s výbornými výsledky a bohatými zkušenostmi z oblasti průmyslu. Během příštího roku se k programu připojí řada významných vědců z Německa, Španělska a USA.

Program MIT - Zaragoza byl také uveden do širokého povědomí díky podpoře sponzorských společností. Prvním krokem je projekt Supply Chain 2020 (zásobovací řetězec). Jedná se o dlouhodobý projekt, který úspěšně mapuje řetězec zásobování, a to až do roku 2020. Evropská dozorčí rada projektu spolupracuje s řídícím výborem, kde má zastoupení více než 20 společností z USA.

Prezident střediska MIT Charles M. Vest řekl: "Mezinárodní logistický program MIT - Zaragoza přispěje k upevněné spolupráce mezi průmyslovou a vědeckou obcí a k rychlejšímu zavádění výsledků výzkumu do praxe."

"Nový program vynese Zagarozu na přední místo v oblasti mezinárodního logistického vzdělávání a výzkumu," řekla Marcelino Iglesias, prezident Aragonu. Poznámka pro vydavatele

Středisko CTL bylo založeno před 30 lety jako mezidisciplinární katedra Technické vysoké školy MIT. CTL provádí výzkum v oblasti dopravy, logistiky a zásobování a je do něj zapojeno přes 60 členů fakulty z 11 kateder a škol. CTL také nabízí vysokoškolské studium a rozsáhlý průmyslový program, ve kterém je zapojen tucet předních společnosti. Pro více informací navštivte internetové stránky www.mit.edu/ctl. Kontakt: MIT Center for Transportation & Logistics Ken Cottrill, + 1-617-253-2082 kencott&MIT.EDU

Klíčová slova PROTEXT-Španělsko-doprava-MIT

Oblast
Evropa, EU, NATO (es)

Kategorie
Auto-moto, doprava a stroje
Politika, veřejná správa a soudy

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.