Financování projektů a další formy pomoci pro vodohospodářský a plynárenský průmysl v nových členských státech Evropské unie

Kongres WASSER + GAS BERLIN SPEZIAL 2004, který se koná od 8. do 10. září 2004, nabízí novým členským státům EU možnost získání nových kontaktů a příležitost pro výměnu informací a zkušeností v oblastech vodohospodářství a plynárenství mezi Východem a Západem. Součástí programu kongresu jsou také semináře o možnostech financování projektů v rámci EU či jiném druhu pomoci. 8. září 2004 poskytnou zástupci banky Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) z Berlína, Světové banky z Washingtonu, Evropské investiční banky z Bruselu a poradenské firmy Kommunalkredit Public Consulting GmbH z Vídně praktické informace a rady pro přípravu a implementaci stávajících a plánovaných projektů ve vodohospodářské a plynárenské oblasti.

Hlavním cílem finanční pomoci v rámci programu PHARE při EU je poskytování veškeré podpory při zřizování evropských institucí na území nových členských států, což je nutná podmínka pro přejímání legislativy EU, a poskytování finanční podpory na projekty, které umožní splnit podmínky jednotné evropské legislativy. Program ISPA se zaměřuje na poskytování podpory v oblastech životního prostředí a dopravy.

Cílem programu SAPARD je podpora zemědělství. Další finanční prostředky jsou poskytovány v rámci programu CARDS. Finanční prostředky za programů PHARE, ISPA, SAPARD a CARDS jsou přidělovány na základě pozvánek k účasti ve výběrovém řízení na dodávku staveb, zboží či služeb. Pokud výše požadovaných finančních prostředků překročí určitou mez, podléhají uzavřené smlouvy nařízením EU, které vyžaduje, aby pozvánky k účasti ve výběrovém řízení byly vydávány na úrovni EU. Informace o stávajících pozvánkách k účasti ve výběrovém řízení jsou k dispozici online přes server "EuropeAid". Nové členské země EU přidělují finanční prostředky z programů PHARE, ISPA a SAPARD prostřednictvím svých místních orgánů státní správy. Pokud chcete získat kontaktní informace o orgánech státní správy, které ve Vaší zemi přidělují finanční prostředky z programů EU, obraťte se na tzv. "Rozšířený adresář - Enlargement Address Book". Od 1. května 2004 jsou programy PHARE, ISPA a SAPARD v nových členských zemích EU postupně nahrazovány programy financování v rámci strukturálních fondů a Kohezního fondu EU. Na období 2004 - 2006 je ve strukturálních fondech pro 10 nových členských států EU k dispozici celkem 16 miliard EUR plus dalších 8 miliard EUR v Kohezním fondu. Peníze ze strukturálních fondů EU jsou určeny pro modernizaci nejdůležitějších sítí v regionech nových členských států EU. Peníze z Kohezního fondu jsou určeny na projekty z oblasti životního prostředí a dopravy. Poznámka: Odkazy na programy finanční pomoci, o kterých píšeme výše najdete na serveru http://www.wasser-berlin.de v sekci Tisk (Press) / Informace (Information). Kontakty pro EU: Anna Maria Heidenreichová vedoucí pro programy pomoci EU, divize společných podniků Kancelář Rady německých průmyslových a obchodních komor (DIHK) při EU Telefon: 0032 (0) 2 286 16 22 Fax: 0032 (0) 2 286 16 05 e-mail: heidenreich.anna@bruessel.dihk.de Kontakt pro tisk: Angelica Germisová Telefon: +49(0)30 3038-2275 Fax: +49(0)30 3038-2141 e-mail: germis@messe-berlin.de internet: http://www.messe-berlin.de Messe Berlin GmbH Messedamm 22 14055 Berlin

Klíčová slova PROTEXT-Německo-energie-Messe Berlin

Oblast
Evropa, EU, NATO (es)

Kategorie
Energetika, suroviny
Politika, veřejná správa a soudy

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.