Jak se koronakrize propíše do českého vzdělávání a pomůže nám uspíšit pozitivní změny?

Obsah knihovny VIVIDBOOKS

Obsah knihovny VIVIDBOOKS

VIVIDBOOKS plánují jako další zpracovat učebnici Chemie VIVIDBOOKS fungují na principu AR, rozšířené reality která ožije na tabletu Tým VIVIDBOOKS včetně pedagoga Františka Cába,garanta obsahu učebnice Fyziky Vítek Škop - designer a zakladatel společnosti VIVIDBOOKS

VIVIDBOOKS přinášejí interaktivní učebnice, se kterými škola ožije.


Začátkem nového školního roku se politici, pedagogové, designéři i rodiče zamýšlí nad tím, jak by se nabyté zkušenosti z distanční výuky mohly pozitivně promítnout do vzdělávacího systému. Mluví se o příležitosti zredukovat množství vyučované látky, aktivní výuce a o uspíšení procesu digitalizace.


Jedním z nových hráčů na trhu s pomůckami ve vzdělávání je i startupová firma Vividbooks, která začala distribuovat svůj obsah právě v době uzavření škol na jaře 2020. Autoři nové vzdělávací platformy pomohli učitelům i rodičům s domácí výukou během koronakrize, kdy otevřeli veškerý dosavadní obsah zdarma. Aplikaci a pracovní listy si stáhlo přes 3000 uživatelů, kteří se tak zapojili do testování jednotlivých kapitol.


"Tyto zkušenosti jsme zužitkovali a vývoj Fyziky je hotový. Doufáme, že se nám naše úsilí vrátí a že si učebnice začnou pořizovat jak školy, tak jednotlivé rodiny, což je pro vývoj dalších předmětů nezbytné," vysvětluje Vít Škop, ředitel Vividbooks.


Česká firma nyní spouští hotovou online knihovnu, která obsahuje 4 kapitoly Fyziky dle osnov pro druhý stupeň základních škol.


www.vividbooks.cz

Celá TZ a presskit


Kontakt PR:

Lenka Balounová

lenka@sharpobjects.cz

Klíčová slova ČR-vzdělání-literatura-koronavirus-internet-trh-školy-firmy-Vividbooks

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Zdravotnictví
Věda, vzdělávání a školství
IT, telekomunikace
Obchod, marketing
Kultura

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.