Společnosti Prumo, bp a Siemens uzavřely partnerskou smlouvu s firmou SPIC ohledně energetických projektů v Brazílii

• SPIC získá 33% podíl na elektrárnách GNA I a GNA II s celkovou instalovanou kapacitou 3 GW, které vyrábí elektrickou energii ze zkapalněného zemního plynu (LNG)

• Společnosti uzavřely smlouvu o účasti na budoucích rozšíření těchto elektráren (GNA III a GNA IV) s celkovou instalovanou kapacitou 6,4 GW. Tento projekt má být realizován v rámci strategie přístavu v Assu na vybudování energetického hubu plynových elektráren


Prumo, brazilská soukromá firma ovládaná společností EIG Global Energy Partners, a firmy bp a Siemens uzavřely závaznou smlouvu s brazilskou pobočkou společnosti SPIC Brasil. Na základě ustanovení této smlouvy získá SPIC 33% podíl na energetických projektech GNA I a GNA II v přístavu Assu v Rio de Janeiru. SPIC navíc současně uzavřela smlouvu o účasti na budoucích projektech rozšíření těchto elektráren (projekty GNA III a GNA IV), které by měly vyrábět energii ze zkapalněného zemního plynu a zemního plynu získávaného z rozsáhlých brazilských předsolných ložisek.

Ke schválení této smlouvy, které, mimo jiné, podléhá splnění některých podmínek standardních pro podobné transakce, by mělo dojít ve čtvrtém čtvrtletí roku 2020.

GNA I a GNA II jsou největší energetické projekty na výrobu elektřiny ze zemního plynu v Latinské Americe, s celkovou instalovanou kapacitou 3 GW, což postačí na zásobování 14 miliónů domácností elektrickou energií. Součástí tohoto komplexu je také terminál na výrobu zkapalněného zemního plynu (LNG) s celkovou výrobní kapacitou 21 miliónů m3/den.

Elektrárna GNA I s celkovou instalovanou kapacitou 1,3 GW, by měla být uvedena do provozu v první polovině roku 2021. Smlouva navíc počítá i s projekty rozšíření této elektrárny (GNA III a GNA IV), a to v rámci strategie budování energetického hubu založeného na výrobě elektřiny ze zemního plynu a z obnovitelných zdrojů energie. Celková předpokládaná výše investice do elektrárny GNA a celého energetického komplexu je zhruba 5 miliard dolarů.

Přínos společnosti SPIC Brasil pro toto partnerství spočívá zejména ve zkušenostech s provozováním a projektovým řízením energetických celků v Brazílii. Společnost Siemens - prostřednictvím své finanční divize Siemens Financial Services, a v úzké spolupráci s firmou Siemens Energy - poskytne kapitál, inovativní technologie a zkušenosti s řízením podobných projektů. Společnost bp poskytne do projektu své globální portfolio zařízení na výrobu zkapalněného zemního plynu (LNG) a bude současně plnit funkci inovativního dodavatele zemního plynu a firma Prumo poskytuje celou přístavní infrastrukturu a zkušenosti s provozem a přípravou a integrací projektů. Toto partnerství tak usnadní také další rozvoj a rozšiřování řady projektů a je důkazem snahy o dokončení již započatých investičních záměrů.

Finančním poradcem elektrárny GNA a jejích investorů byla firma BofA Securities and Lakeshore Partners. Firma Itaú BBA byla výhradním finančním poradcem společnosti SPIC pro tuto transakci. Právními poradci elektrárny GNA a jejích investorů byla kancelář Mattos Filho. Právním poradcem firmy SPIC pro tuto transakci byla kancelář Trench Rossi Watanabe.


Siemens AG (Berlín a Mnichov) je globální technologická firma s dlouhodobými zkušenostmi v oblasti strojírenství, inženýringu, inovací, kvality a spolehlivosti, která na celém světě působí již déle než 170 let. Firma aktivně působí po celém světě a zaměřuje se na výrobu a distribuci elektrické energie, chytrou infrastrukturu pro stavební objekty, distribuované energetické systémy, automatizaci a digitalizaci ve zpracovatelském a výrobním průmyslu. Prostřednictvím samostatné dceřiné firmy Siemens Mobility, která je předním dodavatelem řešení pro chytrou mobilitu v železniční a silniční dopravě, mění firma Siemens svět osobní a nákladní dopravy. Díky svým majoritním podílům ve veřejně obchodovatelných firmách Siemens Healthineers AG a Siemens Gamesa Renewable Energy, patří firma Siemens také mezi přední světové poskytovatele zdravotnických prostředků a online zdravotnických služeb a také ekologicky šetrných řešení pro pobřežní i mimobřežní větrné elektrárny. Za daňový rok 2019, končící 30. zářím 2019, dosáhla firma Siemens tržeb ve výši 86,8 miliardy eur a čistého zisku ve výši 5,6 miliardy eur. Ke konci září 2019 měla společnost Siemens na celém světě zhruba 385 tisíc zaměstnanců. Další informace najdete na webové stránce www.siemens.com.


Siemens Financial Services (SFS) - finanční divize firmy Siemens - poskytuje finanční služby pro financování podnikatelských projektů. Díky jedinečné kombinaci zkušeností s poskytováním finančních služeb, řízením rizik a know-how z různých průmyslových oborů dokáže firma SFS nabízet na míru šitá inovativní finanční řešení. Projekty financované firmou SFS tak díky tomu rostou, vytváří hodnoty, zvyšují konkurenceschopnost a pomáhají zákazníkům získat přístup k novým technologiím. Firma SFS poskytuje financování zařízení, leasingové služby, firemní půjčky, investice do cenných papírů, financování projektů a strukturované financování. Portfolio služeb firmy SFS doplňují financování obchodů a služby v oblasti financování pohledávek. Firma SFS má mezinárodní síť poboček a je tak dobře obeznámena se specifickými právními normami a požadavky jednotlivých zemí, což jí umožňuje poskytovat finanční služby a řešení v globálním měřítku. V rámci společnosti Siemens je firma SFS odborným poradcem v oblasti finančních rizik. Celosvětová centrála firmy Siemens Financial Services je v německém Mnichově a společnost má na celém světě téměř 3 tisíce zaměstnanců. www.siemens.com/finance.


SPIC Brasil, je dceřiná společnost globálního energetického integrátora State Power Investment Corporation (SPIC), který patří mezi největší realizátory energetických projektů na světě. V Brazílii, tato místní pobočka využívá svých zkušeností a finanční síly velké čínské skupiny, která má rovněž více než 20 let zkušeností s působením v oblasti výroby obnovitelné energie v Austrálii. V současné době firma SPIC Brasil provozuje v Brazílii vodní elektrárnu S?o Sim?o, která se nachází na hranicích mezi státy Minas Gerais a Goiás, větrné farmy Millennium Wind Farm a Vale dos Ventos Wind Farm se státě Paraíba. V Brazílii má firma zhruba 160 zaměstnanců, a to ve městech S?o Paulo (SP), Natal (RN), S?o Sim?o (GO) a Mataraca (PB). Firma SPIC Global realizovala projekty s celkovou instalovanou kapacitou 151 GW a má více než 130 tisíc zaměstnanců v 64 zemích, kde působí.


Prumo je ekonomická skupina podnikající v řadě různých oborů, která je odpovědná za strategický výzkum přístavu v Assu (Açu). Firma je ovládána fondem EIG Global Energy Partners se sídlem ve Spojených státech amerických, který se zaměřuje na investice do energetiky a infrastruktury a investiční společností Mubadala Investment Company, která působí jako aktivní a inovativní investor v řadě různých oborů.

Prostřednictvím šesti dceřiných firem (Porto do Açu Operaç?es, Ferroport, Açu Petróleo, GNA, Dome a BP Prumo), které patří pod křídla naší skupiny nabízíme našim zákazníkům a partnerům dodávky ropy a zemního plynu, těžební infrastrukturu a logistické služby v přístavu v Assu (Açu). Infrastruktura tohoto přístavu má jedinečný potenciál na podporu nových podniků v řadě různých průmyslových oborů.

Přístav v Assu (Açu) je strategickým bodem pro podnikání firmy Prumo a patří mezi největší a nejslibnější firmy v Brazílii. Díky hospodárné a bezpečné těžbě surovin, silným stránkám a dlouhodobou vizí skupiny a blízkosti hlavního ropného naleziště, nabízí přístav v Assu ta nejlepší řešení i pro nejnáročnější požadavky.


bp je integrovanou energetickou firmou s pobočkami v Evropě, severní i jižní Americe, Australasii, Asii a Africe. Působíme v 79 zemích. Máme více než 100 let zkušeností z energetiky, rozumíme energetickým trhům a nabízíme jedinečné služby v oblasti obchodu, prodeje, technologií a inovací. Novým cílem společnosti bp je přeměnit energetický průmysl pro lidi i naší planetu - chceme být do roku 2050 nebo dříve firmou s nulovými emisemi uhlíku a pomáhat světu dosáhnout této mety.


EIG Global Energy Partners („EIG“), je předním institucionálním investorem do globálního energetického sektoru, který k 30. červnu 2020, spravuje aktiva v hodnotě přes 22,9 miliardy dolarů. Firma EIG se specializuje na soukromé investice do energetiky a související infrastruktury v globálním měřítku. Během svého 38 letého působení na trhu firma EIG investovala více než 34,2 miliardy dolarů do energetického sektoru, a to prostřednictvím více než 360 projektů a firem ve 36 zemích světa, které se nachází na všech šesti světadílech. Mezi zákazníky firmy EIG patří přední penzijní fondy, pojišťovny, zajišťovny, nadace a nezávislé fondy ve Spojených státech amerických, Asii i Evropě. Firma EIG sídlí ve Washingtonu a má pobočky v Houstonu, Londýně, Sydney, Rio de Janeiru, Hongkongu a Soulu. Další informace najdete na webové stránce firmy EIG - www.eigpartners.com.


Přečtěte si zdrojovou verzi této zprávy na webových stránkách businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200810005361/en/

Kontaktní informace

Tisk

Siemens

Priscilla Garcez: +55 11 98996-2610 - priscilla.garcez@siemens.com

Jillian Lukach: +1 (732) 512-7550 - jillian.lukach@siemens.com

Prumo

Thaina Halac: +55 (21) 3114-0779 - thaina@danthicomunicacoes.com.br

SPIC

PUBLICIS CONSULTANTS

Cibele Gandolpho: +55 11 96477-2701 - cibele.gandolpho@mslgroup.com

Thaís Thomaz: +55 11 3169-9373 - thais.thomaz@mslgroup.com

EIG

Sard Verbinnen & Co.

Kelly Kimberly/Brandon Messina: +1 212 687 8080

Zdroj: Prumo

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

(BW)

Klíčová slova Brazílie-energie-plyn-trh-Prumo

Oblast
Latinská Amerika a Karibská oblast, Antarktida (la)

Kategorie
Obchod, marketing
Energetika, suroviny

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.