Zdraví pro třetí tisíciletí

Dne 20. 6. 2020 v 15 hodin byl on-line zahájen Mezinárodní kongres zdraví 2020 Praha, unikátní projekt konaný pod záštitou hlavního města Prahy. Partnery kongresu jsou ANME - Asociace pro přírodní medicínu v Evropě, EUAA - Evropská asociace pro ájurvédu, SANÁTOR - Svaz biotroniků Josefa Zezulky. Hlavní část kongresu proběhne v Praze 11. - 13. 6. 2021 v budově Magistrátu hlavního města Prahy s mottem: "Zdraví nezná hranic - hledejme co nás spojuje".

Účastníky videokongresu byly významné světové osobnosti:

Jednání zahájil Tomáš Pfeiffer - Česká republika, filosof, biotronik, zakladatel a ředitel Ústavu pro nemedicínské terapie, hlavní organizátor kongresu.

Dále vystoupili členové předsednictva kongresu:

Prof. Dr. Madan Thangavelu - Velká Británie, genomový biolog na Univerzitě v Cambridgi, generální tajemník a vedoucí výzkumu EUAA - Evropské asociace pro ájurvédu, Nora Laubstein - Německo, prezidentka ANME, Asociace pro přírodní medicínu v Evropě, praktikující v oboru naturopatie, oceněna německou Nadací pro životní prostředí a demokracii ("Foundation for Environment and Democracy") v Bonnu cenou "Ökologia - 2020", Carol Ann (McCracken) Hontz, B.S., M.Ed. - USA, autorka a učitelka, přednášející o specializované kineziologii, Dr. Peter Kath - Německo, prezident EUAA - Evropské asociace pro ájurvédu, Amarjeet S Bhamra - Velká Británie, zastupující Britskou ájurvédskou lékařskou radu, Prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc. - Česká republika, pedagožka, badatelka, publicistka a spisovatelka, dlouhodobě působila jako profesorka na Karlově univerzitě v Praze, Mgr. Miloslava Rutová - Česká republika, poslankyně Parlamentu ČR, členka Výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu, Výboru pro sociální politiku, členka rady Úřadu vlády pro seniory a stárnutí populace při Ministerstvu práce a sociálních věcí, facilitátorka a terapeutka kineziologie One Brain, Maximilian Moser, Ph.D. - Rakousko, docent fyziologie na Univerzitě Štýrský Hradec. Věnuje se mimo jiné zkoumání biologických rytmů, rezonance, byl účasten jako hlavní řešitel lékařských experimentů rakousko-ruského projektu vesmírných letů "Austro-Mir", m.j. kardiovaskulárních a spánkových studií, kdy koordinoval tým 20 spolupracovníků a spolupracoval s Institutem pro biomedicínské problémy v Moskvě, Bhaswati Bhattacharya, MPH, MD, PhD - USA a Indie, odborná asistentka na Cornellově univerzitě, Fulbrightova specialistka pro Veřejné zdraví se specializací na integrativní medicínu.

Jako hosté vystoupili:

Doc. PhDr. Eva Křížová, Ph.D. - Česká republika, socioložka, docentka vyučující na Karlově univerzitě, specializuje se na moderní medicínu a zdravotnictví, publikovala knihu Alternativní medicína v České republice, organizovala výzkumný program v oblasti zdraví financovaný ministerstvem zdravotnictví, spolupracovala s MUDr. Bendovou, která je zakladatelkou tradiční čínské medicíny v Čechách, Dr. Natalia Sofia Aldana-Martinez, MD, MSc - Kolumbie, šéfredaktorka Virtual Health Library on Traditional, Complementary and Integrative Medicine of the Americas, lékařka praktikující akupunkturu a homeopatii, John Weeks - USA, organizátor na poli integrativní medicíny.


Záznam videokongresu lze shlédnout na: https://youtu.be/wk4n5cvJlsI


Smyslem a cílem Platformy 2020 Praha je poskytovat komplexní prostor napříč všemi obory TCIM celosvětově, umožnit lidem svobodnou volbu výběru z těchto oborů bez cenzury, pomáhat k lepší informovanosti národních vlád i nadnárodních organizací jako WHO, WHA, Rada Evropy, Evropská komise, Evropský parlament a NATO v oblasti holistické léčby. Je potřebné vytvářet rovný přístup a vzájemný respekt mezi akademickou a TCIM oblastí, nabídnout bezpečný prostor pro vzájemnou komunikaci. Součástí Platformy 2020 Praha je myšlenka prevence a udržitelného rozvoje zdravotní péče snižováním nákladů na ni, například dle doporučení WHO, WHA, Rady Evropy, Evropské komise, Evropského parlamentu, NATO. Její součástí je podpora a zejména možné zapojení do projektů WHO, WHA, Rady Evropy, Evropské komise, Evropského parlamentu, národních iniciativ a dalších, které mají za cíl udržitelný rozvoj naší planety.


Blíže se máte možnost s Platformou 2020 Praha seznámit na: https://www.mkz2020praha.cz/#platforma


Na závěr videokongresu pan Tomáš Pfeiffer všem poděkoval a vyjádřil přání, že snad bude možné živé setkání u příležitosti hlavní části Mezinárodního kongresu zdraví ve dnech 11. - 13. 6. 2021 v budově Magistrátu hlavního města Prahy https://www.mkz2020praha.cz/hlavni-cast-kongresu


Na tento kongres je možné se již nyní přihlásit na: https://www.mkz2020praha.cz/prihlaska

Kontakt:

Ústav pro nemedicínské terapie, z.ú.

ředitel Tomáš Pfeiffer

Soukenická 21, 110 00 Praha 1

Česká republika

E-mail: info@mkz2020praha.cz

Tel: +420 721 150 871

www.mkz2020praha.cz

Klíčová slova ČR-zdraví-služby-Ústav pro nemedicínské terapie

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Zdravotnictví
Služby, cestovní ruch

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.