Tisková zpráva projektu HACKS

Snímek obrazovky s příkladem nové kategorie (ventilátory)

Snímek obrazovky s příkladem nové kategorie (ventilátory)

Úsporný kotel, klimatizace nebo třeba ventilátor? Jednoduchý výběr na www.uspornespotrebice.cz ušetří tisíce korun ročně


Kotle, klimatizace, ventilace či oběhová čerpadla patří do nutných součástí domu, které jsou v provozu významnou část roku a vyžadují hodně energie. Kotle a kamna navíc produkují lokální emise škodlivin. Výběr úsporných spotřebičů může tedy podstatně snížit provozní náklady, i zvýšit kvalitu ovzduší.


Na webu www.uspornespotrebice.cz si v sekci Dům můžete nově prohlédnout tyto kategorie výrobků:

- Ventilátory

- Klimatizace (mobilní a splity)

- Oběhová čerpadla

- Vodovodní baterie a sprchové hlavice

- Kotle na pevná paliva (dřevo)

- Krbová kamna (dřevo)

- Tepelná čerpadla

- Elektrické ohřívače vody s tepelným čerpadlem.


"Naše kritéria výběru znamenají vždy ty nejúspornější spotřebiče s ohledem na aktuální situaci na trhu a dostupnost modelů," říká Juraj Krivošík, ředitel společnosti SEVEn. V případě kotlů jsou kromě spotřeby energie i kritéria emisí přísnější oproti současným evropským požadavkům.


Mimo transparentní kritéria Úsporné spotřebiče nabízejí také návody na výběr jednotlivých spotřebičů.


Kategorie DŮM, kde soustřeďujeme nové kategorie úsporných komponent pro dům a byt, vznikla v rámci projektu HACKS. Jedná se o projekt v rámci evropského inovačního programu Horizont 2020, jehož součástí je 17 partnerů v 15 evropských zemích. Za Českou republiku je partnerem společnost SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú. Projekt se mimo aktualizace webu www.uspornespotrebice.cz zaměřuje na popularizaci témat úspor energie a spolupráci s dalšími dotčenými stranami na trhu jako jsou výrobci, dodavatelé, prodejci, instalatéři apod.


SEVEn je nezisková konzultační a poradenská společnost, jejímž posláním je ochrana životního prostředí a podpora ekonomického rozvoje cestou účinnějšího využívání energie. Zaměřuje se na poradenství v oblasti rozvoje podnikání a ekonomicky efektivního využívání energie. Snaží se překonávat bariéry, které znemožňují dostatečně zužitkovat ekonomicky efektivní potenciál úspor energie v průmyslu, v komerční a veřejné sféře i v praktickém životě v domácnostech. SEVEn je zaměřena na služby a projekty v oblasti osvěty šetrného nakládání s energií a rozšiřování informací z oblasti technologie, ekonomiky a užití energie a jejího vlivu na životní prostředí.


Více informací:

Michal Staša, SEVEn, Americká 579/17, 120 00, Praha 2

michal.stasa@svn.cz

www.uspornespotrebice.cz/hacks

Facebook: https://www.facebook.com/uspornespotrebice

Twitter: https://twitter.com/usporspotrebice


Projekt HACKS byl podpořen výzkumným a inovačním programem Evropské unie Horizont 2020 v rámci grantu č. 845231. Obsah této tiskové zprávy zavazuje pouze jejich autory. Nemusí nutně odrážet stanovisko Evropské unie. Evropská komise ani agentura EASME nenesou odpovědnost za jakékoli případné využití zde obsažených informací.

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.

Klíčová slova ČR-trh-internet-služby-elektronika-energie-ovzduší-firmy-SEVEn

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Služby, cestovní ruch
IT, telekomunikace
Obchod, marketing
Energetika, suroviny

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.