TZ - Oběti komunistického režimu si připomeneme na pietním shromáždění konaném Sdružením bývalých politických vězňů let 1948 - 1989

Tak jako každý rok od roku 1994 si připomeneme oběti komunistického režimu na pietním shromáždění, které k uctění jejich památky pořádá 26.6.2020 v 10:00. Sdružení bývalých politických vězňů 1948-89 na Čestném pohřebišti popravených a umučených politických vězňů II. a III. odboje v areálu hřbitova Ďáblice v Praze 8.


Obdobně jako vyhlášení Čestného pohřebiště za národní kulturní památku v roce 2017 si jako Sdružení klademe za cíl dokončení soupisu obětí, které jsou na Čestném pohřebišti uloženy, a zahájení veřejné diskuze o budoucí podobě Čestného pohřebiště. Rovněž věříme, že se obdobně jako u pátera Toufara podaří dokončit exhumaci paní Zdeny Mašínové starší.


Vzhledem k letošním, všeobecně známým skutečnostem a vysokému věku našich členů bude letošní pietní akt komorního rázu s omezenou účastí ústavních činitelů, zástupců magistrátu, církví, politických vězňů a veřejnosti.


Kontakt: SBPV, e-mail: info@politicti-vezni.cz

Klíčová slova ČR-historie-pietní-komunismus-SBPV

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Politika, veřejná správa a soudy

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.