Důležité změny ve vyúčtování nákladů na teplo a vodu

Současná doba jasně potvrdila výhodnost dálkových odečtů dat o spotřebě tepla a vody inteligentními sběrnicemi dat. Denní data o spotřebě se průběžně automaticky odečítají a elektronicky dále zpracovávají bez nutnosti vstupu do bytových domů. Požadavkům nejlépe vyhovují inteligentní sběrnice dat společnosti ista Česká republika, které jsou v souladu i se směrnici EÚ o energetické efektivnosti (EED).


"Díky digitalizaci jsme i v letošním roce v podmínkách nouzového stavu bez problémů zvládli odčítat a rozúčtovat náklady na teplo a vodu pro více než 260.000 tisíc domácností ve standardním termínu," říká Jana Machková, ředitelka a jednatelka společnosti ista Česká republika. Využívání moderních technologií zjednodušuje práci i společnostem, zabývajícím se správou bytových domů.


Na aktuální situaci pandemie reaguje nový zákon č. 209/2020 Sb., který posouvá letošní termín předání vyúčtování příjemcům služeb do 31. 8. 2020. Lhůta pro finanční vypořádání je do 31. 12. 2020.


Kontakt:

ista Česká republika s.r.o.

Komunikace s médii: Jana Slobodová

E- mail: jana.slobodova@ista.sk

Klíčová slova ČR-voda-teplo-počítače-firmy-ista ČR-Media Advice

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Zemědělství, životní prostředí
IT, telekomunikace
Energetika, suroviny

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.