Dovolená s jistotou, jak na pojištění storna zájezdu

Praha 13. května 2020 (PROTEXT)

Top-Pojištění.cz kalkulačka

Dovolená je pro většinu z nás událost, na kterou se těšíme po většinu roku a poctivě šetříme, aby to stálo za to. Ale znáte to, zákon schválnosti funguje často velmi spolehlivě, a tak se může stát, že nastanou komplikace, které vám cestu překazí. Snadno tak můžete přijít téměř o všechno, co jste za dovolenou zaplatili. Chcete se chránit? Pojištění storna zájezdu je odpovědí!


K čemu pojištění storna cesty slouží?


Toto připojištění vám nahradí vynaložené prostředky na zaplacenou dovolenou v případě, že z určitých důvodů nebudete moci odcestovat. Pojištění se vztahuje na předem uhrazené cestovní služby, tedy ubytování, jízdenky, letenky apod. A je jedno, zda cestujete s cestovní kanceláří nebo po vlastní ose. A nezáleží ani na tom, zda cestujete do zahraničí nebo vzhledem k okolnostem zůstáváte věrni naší domovině. Storno cesty si můžete sjednat jako připojištění k cestovnímu pojištění, jak do zahraničí, tak v rámci ČR.


Na co se pojištění storna cesty vztahuje?


V případě, že si určitou cestovní službu závazně objednáte a uhradíte, byť třeba jen zálohu, v případě, že cestu zrušíte, vyúčtuje si poskytovatel této služby tzv. storno poplatky. A čím blíže je termín odjezdu na dovolenou, tím jsou tyto storno poplatky vyšší. A právě pro to, aby vám při zrušení dovolené těsně před odjezdem nezbyly jen oči pro pláč, sjednejte si pojištění storna cesty, které vám tyto finanční ztráty z větší části pokryje. U většiny produktů je nastavena spoluúčast ve výši 20 %, s tím je tedy třeba počítat.


V jakých případech mohu pojištění storna uplatnit?


V každém případě záleží na podmínkách konkrétní pojišťovny, jednotlivé body se mohou lišit. Nejčastěji se však jedná o následující důvody:

● úmrtí pojištěného nebo osoby blízké;

● vážného akutního onemocnění nebo úrazu pojištěného, případně osoby blízké, které brání vycestování;

● škody způsobené na majetku pojištěného živelní událostí nebo protiprávním jednáním třetí osoby za předpokladu, že výše škody dosáhne podmínkami stanovené hodnoty;

● krádež nebo vloupání do místa trvalého bydliště pojištěného před termínem nastoupení cesty, kdy policie nebo pojišťovna vyžaduje přítomnost pojištěného v místě bydliště;

● komplikace v těhotenství, za předpokladu, že těhotenství bylo zjištěno až po sjednání pojištění;

● nečekaná výpověď pojištěnému ze strany zaměstnavatele v důsledku organizačních změn;

● podání žádosti o rozvod nebo návrh na zrušení registrovaného partnerství ze strany partnera, pokud jsou uvedeni na jedné pojistné smlouvě.


A na co se pojištění storna naopak nevztahuje?

Mezi obvyklé výluky patří třeba nečekaná nepříznivá geopolitická, klimatická, ekologická či epidemiologická situace v cílové destinaci, zdravotní komplikace, které byly známy již před uzavřením pojištění, zamítnutá žádost o vízum apod.


Kdy pojištění storna cesty sjednat?


Podmínky u většiny pojišťoven nastaveny tak, že sjednání cestovního pojištění je vázáno na nákup dané cestovní služby. Pokud tedy objednáváte zájezd/ubytování a hradíte zálohu, rovnou si sjednejte i cestovní pojištění s pojištěním storna cesty. I přesto, že některé pojišťovny umožňují pozdější sjednání, v případě uzavření současně s úhradou cestovní služby, budete mít vždy jistotu, že sjednané pojištění bude platné a splní svůj účel.


Jak pojištění storna cesty sjednat?


Jako vždy, jednoduše online! Stačí si na webu Top-Pojištění.cz otevřít kalkulaci cestovního pojištění, zadat údaje o termínu cesty a pojištěných osobách, vybrat cílovou destinaci a následně z nabízených připojištění vybrat "Storno zájezdu". Bude pak třeba doplnit ještě celkovou cenu zájezdu (cestovní služby) a datum úhrady první zálohy.


Ať už si tedy letošní léto plánujete užít kdekoliv, nadšení z blížící se dovolené si už rozhodně nemusíte kazit obavami, že na dovolenou neodjedete a přijdete tak o své finance.


Kontakt:

Bc. David Derka

Marketing manager

Top-Pojištění.cz s.r.o.

Lomnického 1742/2a, 140 00 Praha 4

E-mail: d.derka@top-pojisteni.cz;

Klíčová slova ČR-pojišťovny-rekreace-turistika-služby-firmy-Top-Pojištění.cz

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Služby, cestovní ruch
Média, společnost a životní styl
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.