Připravit svůj domov na letní vedra se vyplatí, izolace chrání zdraví lidí i jejich peněženky

Několik posledních roků dosahovaly letní teploty rekordních výšek. Extrémní letní sezony budou podle odborníků do budoucna pravidlem. Správná izolace domů a bytů pomáhá udržet v obydlích tepelný komfort, který dá odpočinout lidskému organismu od úmorného vedra. Správné zateplení pomůže i peněženkám spotřebitelů. Ročně mohou ušetřit až desetitisíce.


Stále častěji se v letních měsících lidé potýkají s přehříváním jejich obydlí. S vysokými teplotami ve vlastních domech se lidé snaží bojovat různě. Nejrychlejší a zároveň velmi problematické je ochlazování klimatizací. Nadměrné využívání klimatizace v horkých letních měsících přitom patří mezi největší hrozby spojené se zdravotními problémy. Přehřívání se dá ale předejít i šetrněji, a to správným větráním, nejlépe v brzkých ranních hodinách, kdy je teplota venku nejnižší. "Na rozdíl od zmíněného větrání je letní větrání specifické v tom, že se provádí ráno a po mnohem delší dobu než v zimě. Nejlépe 1 - 2 hodin, aby se ochladily vnitřní povrchy těžkých konstrukcí. Tím si vytvoříme kapacitu na ukládání přebytečného tepla do hmoty konstrukce," říká k tématu předseda Sdružení EPS ČR Pavel Zemene.


Je zde ale i další, pravděpodobně nejúčinnější a především trvalá obrana proti vysokým teplotám, která navíc žádná zdravotní rizika nepřináší. Je jím zateplení domu, které pomáhá vyrovnávat teplotní rozdíly v interiéru a udržovat stabilní teplotu po celý rok. Aby však bylo zateplení co nejefektivnější, odborníci doporučují zateplit dům komplexně. "Pokud zákazníci přemýšlejí o zateplení svých domovů, měli by uvažovat komplexně a kromě fasády zateplit i střechu a uvažovat i nad výměnou starých oken. Při zateplování polystyrenem je doporučeno použít desky, v ideálním případě, o tloušťce 20 až 25 cm," uvádí Zemene. Aby nedocházelo k letnímu přehřívání v domech, je třeba účinně stínit okna proti přímému slunečnímu světlu, například převislými střechami nebo roletami.


Významný vliv má zateplení obvodových stěn společně s výměnou oken na výdaje za energie. Podle propočtů mohou tyto stavební úpravy snížit náklady zákazníků až o 50-70 % v závislosti na stáří domu. Přitom úspory zde nejsou jen v nákladech na teplo, ale právě v letních měsících i za chlazení přehřátých místností. Úspory domácností plynoucí ze zateplení platí i pro panelové domy. Zateplený panelový byt navíc zvyšuje svou hodnotu na realitním trhu. Zrenovované byty 3+1 v krajských městech mají zpravidla i o 150.000 - 200.000 korun vyšší hodnotu než ty nezateplené.


Zateplení má i další řadu výhod. Zlepšuje tepelný komfort ve vytápěném prostoru, díky velmi nízké spotřebě tepla umožňuje provozovat i alternativní zdroje energie. Přispívá také k ochraně proti vnějšímu hluku, prodlužuje životnost budov, zlepšuje jejich estetický vzhled, čímž zvyšuje i jejich hodnotu. Navíc snižuje emise skleníkových plynů z budov, a tím chrání životní prostředí.


Sdružení EPS ČR


Sdružení EPS ČR je národní organizace založená v roce 1998 s cílem podporovat a koordinovat společný vývoj aplikací z pěnového polystyrenu (EPS), podílet se na tvorbě norem, kontrolovat kvalitu výrobků z EPS, poskytovat konzultace v oblasti výroby a použití výrobků a aplikací z EPS, zvyšovat bezpečnost výrobků z EPS a podílet se na úsporách energie.


Sdružení EPS ČR má 13 členů, a dále 5 čestných členů. Reprezentuje tak většinu dodavatelů a zpracovatelů EPS v České republice. Roční obrat se pohybuje kolem 4,5 miliardy Kč při zpracování více než 50 tis. tun EPS. V posledních letech společnosti investovaly téměř 4 miliardy Kč do rozvoje a inovací. Zaměstnávají přes 1000 pracovníků.


Členy sdružení jsou výrobci suroviny, výrobci EPS a další společnosti a odborníci z oblasti EPS působící v České a Slovenské republice. Sdružení úzce spolupracuje s příbuznými profesními organizacemi, školami, výzkumnými pracovišti, státními institucemi a s mnoha odborníky z různých oborů. Sdružení EPS ČR je členem EUMEPS, Evropského sdružení výrobců EPS. Více informací naleznete na www.epscr.cz


Kontakt:

Sdružení EPS ČR

Ing. Pavel Zemene, Ph.D.

info@epscr.cz

Native PR

Dana Tučková

dana.tuckova@nativepr.cz

Klíčová slova ČR-stavebniny-firmy-polystyren-Sdružení EPS ČR

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Stavebnictví, bydlení a reality

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.