Tisková konference "150 počítačů od INTERNET OnLine pro základní školy"

INTERNET OnLine, organizační jednotka ČESKÉHO TELECOMU a.s. a Úřad pro veřejné informační systémy si Vás dovolují pozvat na představení nového společného experimentálního projektu v prostředí internetu pod názvem WEB EDUCATION PROJECT. Konference se uskuteční dne 4. října v 10:00 hodin v Autoklubu, salónek Elišky Junkové, Opletalova 29, Praha 1. Jana Voňavková, PR manažerka INTERNET OnLine a Miroslav Blažek, náměstek předsedy Úřadu pro veřejné informační systémy, Vás blíže seznámí se samotným projektem pro žáky sedmých tříd základních škol a víceletých gymnázií i s jeho významnými milníky. Jde o: * zahájení internetového projektu, délku trvání * systém výběru škol * výuku přes internet, přípravu internetového prostředí * naplnění komunikační linie v ose učitel - žák - rodič * benefity připojení IOL v projektu. Tiskové konference se zúčastní i zástupci vybraných škol z řad pedagogů. V případě jakýchkoliv dotazů jsou zúčastnění připraveni poskytnout krátký rozhovor. Doufáme, že naše pozvání přijmete, a jsme si jisti, že společně s námi zhodnotíte příspěvek pro internetové vzdělávání v České republice. Na Vaši účast se těší Jana Voňavková PR manažerka INTERNET OnLine ČESKÝ TELECOM, a.s. - Imaginet, o.z. Vaš zájem o tiskovou konferenci prosím potvrďte na adresu: Info@virklis.cz, nebo na telefonní číslo: 02/6925838, do předmětu prosím uveďte TK WEP. Kontakt: PhDr. Jana Voňavková PR manažerka INTERNET OnLine ČESKÝ TELECOM, a.s. - Imaginet, o.z. Thámova 11-13 186 21 Praha 8 Tel.: 02/714 66312 Fax: 02/714 68543 Mobil: 0602/233801 E-mail: jana.vonavkova@hq.iol.cz

Klíčová slova PROTEXT-Internet OnLine-školství

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
IT, telekomunikace
Věda, vzdělávání a školství

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.