Společnost Berkeley Lights oznámila vznik konsorcia GEPAD (Global Emerging Patoggen Antibody Discovery Consortium) k boji s virem COVID-19 a dalšími viry

Na platformě společnosti Berkeley Lights jsou ve spolupráci s centrem Vanderbilt University Medical Center, institutem La Jolla Institute for Immunology a univerzitou Emory urychleně vyvíjeny pracovní postupy pro virovou neutralizaci v reakci na vypuknutí nákazy koronavirem.

Společnost Berkeley Lights, Inc.dnes oznámila vznik konsorcia pro objev protilátek proti globálně rozvíjejícímu se patogenu (GEPAD) se zakládajícími členy Dr. Jamesem Crowem a Dr. Robertem Carnahanem z centra Vanderbilt University Medical Center, Dr. Ericou Ollman Saphire z Institutu imunologie La Jolla a Dr. Frances Eun-Hyung Lee z univerzity Emory, s cílem urychlit objev neutralizačních protilátek ze vzorků krve pacientů. Zpracování vzácných vzorků krve a citlivých buněk může být s tradičními technologiemi náročné. Konsorcium bude pro objevování protilátek jako základu pro terapeutika využívat platformu Beacon společnosti Berkeley Lights s využitím krve zotavujících se pacientů, s primárním zaměřením na vir COVID-19.

Zatímco vědci na celém světě rychle charakterizují virus SARS-CoV-2, schopnost prověřovat jednotlivé B buňky exprimující protilátku neutralizující vir SARS-CoV-2 zůstává významnou a časově náročnou výzvou. Tělo obsahuje miliardy B buněk. Poté, co se pacient zotaví z nákazy virem SAR-CoV-2, vytvoří mnoho B buněk specifických pro tento virus; některé B buňky však vytvoří protilátky, které se vážou na virus, ale nejsou ochranné. Proto je nalezení speciálních B buněk, které virus eliminují nebo neutralizují, mimořádně vzácné. Je to jako najít „jehlu v kupce sena". Stávající technologie mohou vyhledávat pouze pojiva, nikoli neutralizátory - takže vědci jsou nuceni sekvenovat a znovu exprimovat protilátku z nespecifických B buněk, což je spojeno se značnou ztrátou času a zdrojů. Systém Beacon a test neutralizace virů je navržen tak, aby tento problém vyřešil přímým testováním neutralizačních funkcí jednotlivých buněk za jeden den.

Primárním cílem konsorcia GEPAD je umožnit nejrychlejší terapeutickou odpověď na nově se objevující patogeny. Konsorcium GEPAD vyzývá všechny, kteří se zajímají o tento postup neutralizace virů a prosazování nejmodernějších postupů, aby se připojili k úsilí o vytvoření celosvětové obranné bariéry proti nemocem způsobeným objevujícími se patogeny. Členům bude umožněno rychle objevovat potenciální léčbu pomocí vzorků malého objemu krve od zotavujících se pacientů - jak akutních, tak v rekonvalesenci. Konsorcium rychle opakuje a zlepšuje virový neutralizační pracovní postup prováděný na platformě Berkeley Lights a doufá, že se boje proti této epidemii zúčastní více spolupracujících, aby také byli lépe připraveni na další.

„Dlouho jsme se snažili studovat antivirovou kapacitu protilátek vylučovaných jednotlivými lidskými B buňkami, ale nástroje a protokoly pro provádění těchto studií neexistovaly. Díky partnerství se společností Berkeley Lights v oblasti vývoje inovativních přístupů k této biologické úloze studia jednotlivých buněk se toto nyní stává skutečností," řekl Dr. James Crowe, MD, ředitel Vanderbiltova vakcínového centra.

„Vyvinuli jsme specializované médium pro přežití plazmových buněk a předpokládáme, že jej využijeme k rychlému vstupnímu výběru vzácných cílových monoklonálních protilátek," řekl Dr. Lee. „Společnost Berkeley Lights spolu s tímto konsorciem učiní z této metody reálný nástroj pro vyhledávání neutralizačních protilátek proti viru COVID-19. Doufáme, že to v této pandemii pomůže zachránit životy."

„Je zde příležitost rychle mobilizovat něco, co by mohlo chránit pracovníky v první linii nebo léčit ty, kteří byli infikováni," uvedl Dr. Saphire. „Vakcíny ještě nejsou k dispozici. Poskytnutí jisté okamžité imunity pomocí protilátek by mohlo zachránit život těm, kteří nebyli očkováni nebo nemohou být očkováni, nebo pokud případné vakcíny nebudou zcela ochranné."

„Vir COVID-19 je vážnou hrozbou pro naše zdraví, náš způsob života a světové hospodářství," řekl Dr. Eric Hobbs, generální ředitel společnosti Berkeley Lights. „Jsme odhodláni přispět vývojem testů a pracovních postupů, které mohou vědci a výrobci terapeutik využít k rychlému objevování protilátek, které jsou klíčem k léčbě."

O centru Vanderbilt University Medical Center

Vanderbilt University Medical Center (VUMC) je jedno z největších akademických lékařských center v zemi. V rámci svého výzkumného podniku se Vanderbiltovo vakcínové centrum ve spolupráci s Vanderbilt University School of Medicine účastní programu pro ochranu proti pandemii Pandemic Protection Platform (P3) agentury amerického Ministerstva obrany DARPA, v rámci pětileté dohody o spolupráci při vývoji obranných léků na bázi protilátek, které mohou být spěšně dodány poskytovatelům zdravotní péče do 60 dnů po vypuknutí virových chorob kdekoli na světě.

O institutu La Jolla Institute for Immunology

Institut imunologie La Jolla se zaměřuje na porozumění složitosti a síly imunitního systému, abychom mohli tyto znalosti aplikovat na podporu lidského zdraví a prevenci širokého spektra chorob. Institut od svého založení v roce 1988 jako nezávislá nezisková výzkumná organizace dosáhl řady pokroků směřujících k dosažení svého cíle života bez chorob: life without disease®.

O univerzitě Emory

Emory University je jednou z předních světových výzkumných univerzit. Jejím posláním je vytvářet, uchovávat, učit a aplikovat znalosti ve službě lidstvu. Úsilí univerzity Emory vede paní Dr. Lee z divize plicní, alergické a kritické péče a spánku centra Lowance pro lidskou imunologii a vakcínového centra univerzity Emory. Přispívá ke kultivačním metodám vyvinutým v její laboratoři, které výrazně zlepšují přežití B buněk a plazmatických buněk, což usnadňuje izolaci extrémně vzácných buněk produkujících požadované protilátky. Práce Dr. Lee je podporována agenturou NIH amerického Ministerstva zdravotnictví, centrem Lowance, nadací Gates Foundation a neziskovou organizací Georgia Research Alliance.

O společnosti Berkeley Lights

Ve společnosti Berkeley Lights se domníváme, že buňky jsou úžasné. Buňky jsou schopné vyrábět léky na nemoci, vlákna pro oděv, energii ve formě biopaliv a potravinové proteiny pro výživu. Otázkou tedy je, je-li příroda schopna vyrábět potřebné produkty škálovatelným způsobem, proč toho nevyužíváme více? Odpověď zní, že s řešeními, která máme k dispozici v dnešní době, je to těžké. Nalezení správné buňky pro konkrétní práci trvá dlouho, stojí spoustu peněz a pokud jste vybrali suboptimální buněčnou linii, má velmi nízkou výtěžnost z procesu. Společnost Berkeley Lights má kompletní řešení pro nalezení nejlepších buněk funkčním testováním a získáváním jednotlivých buněk z hlediska objevování protilátek, vývoje buněčných linií, analýzy T buněk a syntetické biologie. Naše proprietární technologie a platformy Beacon® a LightningTM urychlují tempo objevů a vyvíjejí produkty založené na buňkách ve zlomku času a za zlomek nákladů ve srovnání se starými konvenčními metodami výzkumu. Pomocí našich nástrojů a řešení mohou vědci najít ty nejlepší buňky hned, když je uvidí. Více informací naleznete na webových stránkách www.berkeleylights.com.

Systémy Beacon a Lightning společnosti Berkeley Lights a nástroj Culture Station jsou:

Pouze pro výzkumné účely. Nejsou pro použití v diagnostických postupech.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1078159/Berkeley_Lights_Logo.jpg

KONTAKT: berkeleylights@bulleitgroup.com NEBO s dotazy týkajícími se konsorcia GEPAD kontaktujte blicommunications@berkeleylights.com

Klíčová slova USA-farmacie-věda-koronavirus-Berkeley Lights

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
Zdravotnictví
Věda, vzdělávání a školství
Chemický a farmaceutický průmysl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.