Blogovanie. Mali by ste skontrolovať plagiát v obsahu?

Bratislava 25. marca 2020 (PROTEXT)

Hoci univerzity a školy sa neustále snažia zdokonaľovať systém ako zabrániť plagiátorstvu na školách, existuje veľa študentov a ľudí, ktorí stále vytvárajú svoje plagiátorské práce a riskujú napríklad vyhodenie zo školy. Téma plagiátorstva je veľmi populárna a veľa sa o nej diskutuje. Je dôležitá nie len pre študentov a profesorov, ale aj pre ľudí, ktorí napríklad tvoria svoje vlastné blogy a musia čerpať informácie z rôznych zdrojov. Často krát sa stáva, že práve títo blogeri informácie priamo iba skopírujú a už sa nezaoberajú originalitou svojich textov a ani si neuvedomujú, že ich texty sú plagiátom.


Internet je čo sa týka plagiátorstva naozaj nebezpečný, pretože je ťažké overovať všetky zdroje a overovať či text je plagiátom pokiaľ tu je takéto podozrenie. Keďže na internete je už obrovské množstvo informácií, blogov a textov, je naozaj veľmi ťažké zistiť pôvodný zdroj a určiť čo je plagiát a čo je originálny text. Každopádne je dôležité si uvedomiť, že plagiát je podvod a blogeri by si mali dávať pozor na to, aby sa tohto podvodu nedopúšťali. Rovnako aj pre čitateľa je veľmi ťažké v dnešnom svete posúdiť či sa jedná o správnu informáciu a či text je naozaj originálny. Často krát blogeri iba kopírujú to, čo už niekto iný povedal niekde inde v iných textoch na internete.


Práve preto, že dnešná doba je naozaj veľmi pokroková a informácie sú úplne všade, je dôležité si dávať pozor na to, odkiaľ čerpáte informácie, aby všetko bolo z podložených zdrojov, no zároveň je dôležité, aby text nebol kopírovaný a bol originálny. Programy plagiátorstva sú určené všetkým blogerom. Prostredníctvom takýchto stránok si môžete overiť, či je váš text skutočne originálny a nemusíte sa obávať, že sa stanete plagiátorom.


Rovnako ako univerzity, školy tak aj blogeri, ktorí chcú informovať alebo pritiahnuť čo najviac ľudí na svoje blogy, by si mali uvedomiť, aká je dôležitá kontrola plagiátorstva. V prvom rade je dôležité dbať na to, aby všetci ľudia, ktorí píšu nejaké texty mali rovnaké práva pred ostatnými a nikto nemohol zneužiť text od iného autora. Vďaka stále dokonalejším plagiátorským programom sa môžete tomuto vyhnúť a mať tak istotu, že vaše texty sú originálne a vôbec nikoho nepodvádzate.


Nakoľko plagiátorstvo je veľmi rozšírené a je tu snaha o jeho zabránenie viacerými inštitúciami, stále existuje krehká hranica medzi tým čo je plagiát a čo už nie. Každopádne je dôležité nevystavovať sa riziku plagiátorstva a vždy svoju prácu alebo text skontrolovať prostredníctvom plagiátorskému programu.


Kontakt: www.plagramme.com

Klíčová slova Slovensko-vzdělání-počítače-služby-kriminalita-Plagramme

Oblast
Evropa, EU, NATO (es)

Kategorie
Služby, cestovní ruch
Věda, vzdělávání a školství
IT, telekomunikace

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.