Blogování. Měli byste zkontrolovat obsah kvůli plagiátorství?

Praha 25. března 2020 (PROTEXT)

Ačkoliv univerzity a školy se neustále snaží zdokonalovat systém jak zabránit plagiátorství na školách, existuje mnoho studentů a lidí, kteří stále vytvářejí své plagiátorské práce a riskují například vyhození ze školy. Téma plagiátorství je velmi populární a hodně se o ní diskutuje. Je důležitá nejen pro studenty a profesory, ale i pro lidi, kteří například tvoří své vlastní blogy a musí čerpat informace z různých zdrojů. Častokrát se stává, že právě tito blogeři informace přímo pouze zkopírují a už se nezabývají originalitou svých textů a ani si neuvědomují, že jejich texty jsou plagiátům.


Internet je, co se týče plagiátorství opravdu nebezpečný, protože je obtížné ověřovat všechny zdroje a ověřovat zda text je plagiátům, pokud tu je takové podezření. Jelikož na internetu je již obrovské množství informací, blogů a textů, je opravdu velmi obtížné zjistit původní zdroj a určit co je plagiát a co je originální text. Každopádně je důležité si uvědomit, že plagiát je podvod a blogeři by si měli dávat pozor na to, aby se tohoto podvodu nedopouštěli. Stejně i pro čtenáře je velmi těžké v dnešním světě posoudit, zda se jedná o správnou informaci a zda text je opravdu originální. Často krát blogeři pouze kopírují to, co už někdo jiný řekl někde jinde v jiných textech na internetu.


Právě proto, že dnešní doba je opravdu velmi pokroková a informace jsou úplně všude, je důležité si dávat pozor na to, odkud čerpáte informace, aby vše bylo z podložených zdrojů, ale zároveň je důležité, aby text nebyl kopírován a byl originální. Stejně jako univerzity, školy tak i blogeři, kteří chtějí informovat nebo přitáhnout co nejvíce lidí na své blogy, by si měli uvědomit, jaká je důležitá kontrola plagiátorství. V první řadě je důležité dbát na to, aby všichni lidé, kteří píší nějaké texty, měly stejná práva před ostatními a nikdo nemohl zneužít text od jiného autora. Díky stále dokonalejším plagiátorským programem se můžete tomuto vyhnout a mít tak jistotu, že vaše texty jsou originální a vůbec nikoho nepodvádí.


Nakolik plagiátorství je velmi rozšířené a je zde snaha o jeho zabránění několika institucemi, stále existuje křehká hranice mezi tím, co je plagiát a co už ne. Každopádně je důležité nevystavovat se riziku plagiátorství a vždy svou práci nebo text zkontrolovat prostřednictvím plagiátorskému programu.


Kontakt:

www.plagramme.com

Klíčová slova ČR-školy-internet-plagiátorství-firmy-Plagramme

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Věda, vzdělávání a školství
IT, telekomunikace

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.