Nový bonus klientům ZP MV ČR: 300 Kč na nákup dezinfekce

Praha 20. března 2020 (PROTEXT)

MUDr. David Kostka, MBA, generální ředitel ZP MV ČR

MUDr. David Kostka, MBA, generální ředitel ZP MV ČR

ZP MV ČR rozšiřuje pro své klienty nabídku příspěvků z fondu prevence. Nově jim přispěje 300 korun na nákup dezinfekce, případně, ve chvíli, kdy budou k dostání, i na nákup roušek a respirátorů.


"V složitém období epidemie koronavirem se snažíme pro klienty dělat maximum. Je samozřejmostí, že uhradíme lékařem předepsaná vyšetření a nemocným léčbu, ale chtěli jsme ulehčit i ostatním. Proto jsme se rozhodli přijít s novým příspěvkem z fondu prevence na nákup pomůcek, které mohou pomoci našim klientům v ochraně proti koronaviru," uvedl MUDr. David Kostka, MBA, generální ředitel ZP MV ČR.

Nárok na příspěvek vzniká již na prostředky zakoupené od 1. 3. 2020, a bude poskytnut nad rámec běžných příspěvků z fondu prevence.


Podání žádosti prodlouženo

ZP MV ČR zároveň prodloužila s platností od pondělí 16. března 2020 termín pro podání žádosti o příspěvek z fondu prevence ze současných dvou měsíců na měsíce tři. Klienti ZP MV ČR tak dostávají dostatečný prostor na podání žádosti. Tu mohou poslat i s příslušnými doklady poštou nebo vhodit do sběrného boxu na klientských pracovištích ZP MV ČR.


Podmínky budou případně operativně upraveny tak, aby klienti měli dostatek času pro případné vyřešení svých žádostí.


I v této mimořádné situaci, kdy jsou klientská pracoviště pojišťovny uzavřena, ZP MV ČR zajišťuje klientům, lékařům, zdravotnickým zařízením a dalším partnerům plnohodnotný servis. Mohou využívat tyto formy komunikace:

● e-mail: info@zpmvcr.cz

● elektronická podatelna: posta@zpmvcr.cz

● infolinka: 844 211 211

● e-komunikace: eforms.zpmvcr.cz

● pošta: ZP MV ČR, P. O. BOX 95, 772 00 Olomouc 2

● sběrné boxy


V případě, že klienti ZP MV ČR chtějí konzultovat svůj zdravotní stav nebo se zeptat na věci kolem onemocnění koronavirem, mohou využít bezplatnou nonstop asistenční službu Lékař na telefonu: +420 283 002 772, kde jsou jim k dispozici erudovaní lékaři. V případě akutních problémů je třeba se obrátit na svého praktického lékaře, případně krajskou hygienickou stanici. Pro informace je možné volat i na speciální linku MZ ČR 1212.

KONTAKT:

Mgr. Hana Kadečková,

tisková mluvčí ZP MV ČR

e-mail: hkadeckova@zpmvcr.cz

Kateřina Jíchová

Allmedia4u, s.r.o.

email: katerina.jichova@allmedia4u.cz


ZP MV ČR působí na českém trhu již osmadvacátým rokem a je druhou největší zdravotní pojišťovnou v zemi. Má smlouvy se všemi nejvýznamnějšími zdravotnickými zařízeními kdekoliv na území ČR. V současnosti má více než 1,3 milionu klientů. Jako jediná zdravotní pojišťovna v zemi je již tři roky za sebou držitelkou prestižního mezinárodního titulu Czech Superbrands.

Klíčová slova ČR-pojišťovny-zdraví-koronavirus-ZP MV ČR

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Zdravotnictví
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.