Likvidace odpadu kontaminovaného Corona virem

Praha 16. března 2020 (PROTEXT)

Čínské ministerstvo zdravotnictví se rozhodlo zavést řešení Sterilwave, které bylo vyvinuto společností Bertin Technologies ve spolupráci se společností CNIM Industrial Systems China a které je určeno k místnímu zpracování odpadu kontaminovaného koronavirem v nemocnicích v oblasti Wu-chan.

Díky Sterilwave již není nutno odvážet nebezpečný odpad, který v nemocnicích vzniká, nákladními vozidly z těchto nemocnic na vzdálená pracoviště určená k dalšímu zpracování odpadu, čímž se významně omezuje riziko šíření nákazy. Tato zařízení umožňují rozemílání a sterilizování všech druhů nemocničního odpadu, který byl potenciálně kontaminován koronavirem, prostřednictvím úpravy pomocí mikrovlnného záření, a tedy i odstranění potřeby vyvážení tohoto odpadu mimo nemocnici, které představuje významné riziko vnější kontaminace. Zpracovaný odpad, který je ze zařízení odebírán, je suchý, inertní a zcela neidentifikovatelný. Jeho objem je snížen o 85 % a snížení jeho hmotnosti činí 25 %. Po zpracování v zařízení Sterilwave lze s veškerým tímto odpadem nakládat jako s běžným komunálním odpadem nepředstavujícím biologické nebezpečí a ohrožení pro veřejné zdraví.

Kontakt:

Dovozce do ČR

UTILY, s.r.o., Anděl Park Smíchov, Karla Engliše 3201/6150 00 Praha 5

e-mail: info@utily.eu

Klíčová slova ČR-Čína-vláda-zdraví-odpady-koronavirus-firmy-UTILY

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Zdravotnictví
Politika, veřejná správa a soudy

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.