Společnost CNPC navzdory propuknutí viru COVID-19 pokračuje v pravidelných zahraničích ropných a plynových operacích

Peking (Čína) 7. března 2020 (PROTEXT/PRNewswire)

Andes Petroleum Ecuador LTD. Čínské národní korporace pro průzkum a vydobývání ropy a zemního plynu (CNODC), dceřiná společnost 100% vlastněné společností China National Petroleum Corporation (Šanghaj: 601857), (CNPC), uvedla do provozu dva nové ropné vrty v provincii Orellana v Ekvádoru, které jsou pro společnost CNPC průlomem v oblasti průzkumu litologických ropných ložisek.

V době, kdy se virus COVID-19 šíří po celém světě, společnost CNPC zajišťuje nepřetržitou výrobu a plynulé řízení ve svých různých projektech v zámoří, přičemž zavádí účinná opatření Číny v oblasti prevence a kontroly epidemie v dalších zemích u partnerů a zaměstnanců. Dai Houliang, předseda představenstva společnosti CNPC, napsal dopisy přímo zahraničním partnerům a získal porozumění a podporu.

Společnost CNODC dne 26. ledna zavedla mimořádná opatření v oblasti veřejného zdraví na úrovni I a sestavila vedoucí skupinu pro prevenci a kontrolu viru COVID-19. Nejdůležitějším úkolem je provádění různých preventivních a kontrolních opatření a zajištění toho, aby výroba a provoz byly prováděny vysoce organizovaným způsobem.

Společnost CNODC poté zavedla telekomunikační řešení zdůrazňující využití jednotné komunikační a videokonferenční platformy pro podporu flexibilní práce. Zahraniční společnosti a projekty také připravily programy provádění prevence a kontroly nemocí a pohotovostní plány, které zahrnují nákup nezbytných zásob a pečlivou péči o zdraví zaměstnanců.

Kromě toho společnost CNPC aktivně zajišťuje zpravodajství o situaci čínského boje proti epidemii a opatřeních společnosti CNPC vůči zahraničním zaměstnancům jejích společných podniků, místním komunitám a vládám a pravidelně informuje o zdravotních podmínkách svých čínských zaměstnanců.

Rafinérský podnik společnosti CNPC v Nigeru publikoval články o viru COVID-19 na oficiálních webových stránkách Nigeru ACTUNIFER a v národních novinách Le SAHEL. RAYNATOU MAHAMADOU SALIFOU z projektu ropovodu Niger-Benin pro místní noviny napsal o prevenci a kontrole viru COVID-19. V Brazílii společnost CNPC zaslala svým partnerům a obyvatelům komunit více než 30 dopisů.

"Společnost CNPC stojí se všemi našimi zaměstnanci a partnery v boji proti novému koronaviru. Zavázali jsme se poskytovat veškerou nezbytnou pomoc, aby všichni byli v bezpečí a zdraví, a zároveň se snažit co nejlépe přispívat k hospodářskému a sociálnímu rozvoji hostitelských zemí tím, že zajistíme pokračující těžbu ropy a zemního plynu z našich zámořských projektů," řekl Wang Zhongcai, viceprezident společnosti PetroChina a předseda představenstva společnosti CNODC.

KONTAKT: Fan Cunqiang, +86-10-6011 8978, fancunqiang@cnpcint.com

Klíčová slova Čína-ropa-plyn-firmy-China National Petroleum Corporation

Oblast
Asie, Austrálie (as)

Kategorie
Energetika, suroviny

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.