Malé modulární reaktory jako vhodné řešení pro budoucnost energetiky. Co český průmysl čeká?

Praha 4. března 2020 (PROTEXT)

Společnost Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) v současnosti aktivně jedná s českou vládou o budoucnosti jaderné energetiky v České republice a zatímco dostavba Dukovan zůstává pro KHNP prioritou, společnost se zapojila i do diskusí o alternativních možnostech produkce elektřiny. Takový zdroj by představovaly malé jaderné reaktory (SMR). SMR s vylepšenými bezpečnostními prvky a testovanou technologií představují vhodné řešení pro komerční výrobu elektřiny. V rámci mnohaletých dobrých vztahů mezi Českou republikou a Jižní Koreou se KHNP chystá předat své zkušenosti i technologii českému průmyslu.

Česká republika, která v Temelíně a Dukovanech provozuje celkem šest v Rusku navržených tlakovodních reaktorů VVER, plánuje podle energetické koncepce zvýšit podíl jaderné energie v energetickém mixu z aktuálních téměř 40 procent na polovinu. To se má stihnout do roku 2050. Zatímco se Česko připravuje na stavbu velké jaderné elektrárny, zůstává v otázce využití malých modulárních reaktorů. Kontrolou prochází návrhy hned několika pokročilých modelů SMR včetně reaktoru SMART.

Korejský SMART (systémově integrovaný modulární pokročilý reaktor) je pokročilý vodou chlazený integrální reaktor nižšího výkonu, který je menší a flexibilnější než běžné jaderné elektrárny. K provozu však používá podobné palivo. Produkuje stabilní energii s nulovou emisí uhlíku, což představuje vhodnou alternativu k fosilním palivům. Snižováním skleníkových plynů je SMART vhodným řešením k dosažení bezemisní a stabilní výroby elektřiny.

"Se skupinou ČEZ jsme dlouho jednali o využití našeho komerčního reaktoru APR1000," řekl Seungyeol Lim, viceprezident KHNP pro zámořské vedení společnosti. "Těší mě, že se spolupráce rozšiřuje o SMART, protože pevně věřím tomu, že malé modulární reaktory jsou pro Česko významným strategickým krokem k udržení dlouhodobého energetického plánu."

Historie reaktoru SMART sahá až do roku 1997, kdy Korea začala vyvíjet menší zařízení na výrobu elektřiny a odsolování mořské vody. Po několikaletém vývoji vydal v roce 2012 korejský úřad pro jadernou bezpečnost a ochranu standardní schválení návrhu (SDA) pro reakory SMART. Po havárii ve Fukušimě došlo k důkladnému přezkoumání bezpečnostních opatření a výsledkem bylo vylepšení prvků pasivní bezpečnosti, které udržují elektrárnu v bezpečném stavu odstavení v případě havárií, a to bez nutnosti zásahu či napájení.

Nové příležitosti pro korejskou technologii

Saúdská Arábie získala v roce 2015 část práv ke stavbě SMART jako výsledek memoranda o porozumění mezi Korejskou republikou a Královstvím Saúdské Arábie. Předprojektová příprava SMART probíhala mezi lety 2015 a 2018 ve spolupráci mezi oběma zeměmi. V současnosti KHNP připravuje společný projekt se Saúdskou Arábií jehož výsledkem bude zcela první spuštění malých modulárních reaktorů s blokem SMART.

SMART je jedním z prvních reaktorů integrálního typu na světě. Jde o pokročilý vodou chlazený integrální reaktor, který generuje tepelný výkon 365 MW. Může současně vyrábět 110 MW elektřiny nebo 100 MW elektřiny a 40.000 tun odsolené vody, což je dostatečné množství pro denní spotřebu 100.000 obyvatel.

Jedna tlaková nádoba reaktoru obsahuje hlavní součásti včetně jádra reaktoru spolu s palivem, kompenzátorem objemu, 8 generátory páry a 4 čerpadly chladicí kapaliny. Díky takovému integrovanému uspořádání sestavy reaktorové nádoby není nutné použít potrubí o velkém průměru, což má za následek podstatné snížení rizika havárií spojených s velkou ztrátou chladiva (klasifikováno jako LB LOCA). Malá zásobárna vody umístěná v parním generátoru snižuje riziko opětovného zahájení štěpné reakce po havárii s přerušením hlavního parního potrubí. Zabudovaný kompenzátor objemu je navržen tak, aby udržoval tlak na stejné úrovni po celou dobu běžného provozu. Prvky pasivní bezpečnosti vylepšují bezpečnost reaktoru snižováním rizik.

O společnosti KHNP

KHNP je státem vlastněná společnost s 50letou tradicí ve výstavbě a provozování jaderných a vodních elektráren. Jako jeden z lídrů jaderného energetického průmyslu ve světě spolupracuje na projektech a je spolehlivým dodavatelem jaderných reaktorů. Firma v současnosti provozuje 24 jaderných elektráren a dalších 8 buduje ve Spojených arabských emirátech a Koreji. Moderní reaktory generace III+ EU-APR a APR1000 nabízejí nejmodernější prvky pasivní bezpečnosti, ochranu v případě havárie velkého letadla a kybernetické bezpečnosti.

Společnost KHNP, vážný uchazeč o dostavbu jaderné elektrárny Dukovany v České republice, staví jadernou elektrárnu Barakah ve Spojených arabských emirátech. První blok jaderné elektrárny Barakah v SAE získal provozní licenci v únoru 2020. Po dodání paliva bude blok připraven pro komerční produkci elektřiny. V SAE půjde o první elektřinu vyrobenou z jádra.

Kontakt:

František Teplý

Grayling Czech Republic

e-mail: frantisek.teply@grayling.com

Klíčová slova ČR-Korea-energie-jaderná-firmy-Korea Hydro & Nuclear Power-Grayling Czech Republic

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Energetika, suroviny

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.