Plagiátorské programy luxus nebo nutnost?

Praha 4. března 2020 (PROTEXT)

Ještě před pouhými pěti lety se plagiátorské programy pokládaly za luxus, ale v dnešní době jsou již nezbytností. Vše se neustále vyvíjí a tak jako na univerzity ročně přicházejí tisíce studentů, je důležité, aby měli všichni studenti stejná práva a povinnosti. Proto se neustále zdokonalují i plagiátorské programy, jejichž prostřednictvím je snaha dosáhnout toho, aby někteří studenti na školách nekopírovali své práce od jiných lidí a ze zdrojů a nebyli tímto způsobem zvýhodněni před ostatními, ale aby sami přinášeli přidanou hodnotu do své práce. Přestože v minulosti se dalo hodně textů v pracích falšovat, jelikož plagiátorské programy nebyly až tak vyvinuté, dnes tomu již tak není.

V době, kdy jsou informace snadno dostupné pro každého i díky internetu, je důležité dbát na to, aby informace, které studenti používají ve svých pracích, nebyly odnikud kopírovány. K tomu, aby studenti neobcházeli a neporušovali zákon, se snaží přispívat plagiátorský program. Tento program je bezplatný online software, který umožňuje tisícům studentů, aby si udělali kontrolu svých prací a měli tak jistotu, že ve svých pracích nemají použité texty, které již byly použity někde jinde na internetu nebo v jiných zdrojích, a tedy nepodváděli. Svou práci si umíte takovýmto způsobem velmi snadno zkontrolovat a umíte si navolit různá kritéria, co všechno vlastně chcete kontrolovat.

Plagiátorství tedy krádež nebo zneužití intelektuální tvorby má samozřejmě kořeny už daleko v minulosti. Byť v minulosti se práce od různých autorů zneužívaly, tento problém nebyl až tak vážný jako je tomu dnes, v době internetu a digitálních technologií, když máte všechny možné informace dostupné pouze několika kliknutími.

Univerzity se neustále snaží hledat řešení, jak bojovat proti plagiátorství, a proto to mají studenti, kteří chtějí své práce jednoduše pouze kopírovat, rok od roku stále náročnější. Jelikož si studenti nejsou častokrát vědomi toho, že takovýmto způsobem porušují zákon, je důležité, aby se i na školách stále více dbalo na, aby profesoři studentů během studia informovali o této problematice. Ačkoli situace v dnešní době stále není pozitivní a existuje ještě mnoho plagiátorských prací, díky tomu, že tato problematika se dostává do povědomí lidí více a více, se tato situace zlepšuje.

Nejvhodnější způsob, jak problém plagiátorství řešit, je užší spolupráce mezi studenty a profesory. Je důležité, aby všichni studenti věděli o možnostech, jak předejít plagiátorství, ale rovněž byli informováni co to vlastně je plagiátorství a že tím porušují zákon a mohou být vyloučeni i ze školy.

Kontakt:

www.plagramme.com

Klíčová slova ČR-vzdělání-počítače-služby-kriminalita-Plagramme

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Služby, cestovní ruch
Věda, vzdělávání a školství
IT, telekomunikace

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.