Fakta o bytovém projektu SKN v Pardubicích

V Pardubicích se připravuje nejdůležitější projekt rezidenční výstavby od roku 1989. Areál v lokalitě mezi ulicí S. K. Neumanna a řekou Chrudimkou o výměře 250 tisíc m2 počítá s největším podílem zelených ploch a veřejných prostor. Investor projektu SKN, na rozdíl od jiných záměrů, zaplatí vybudování kompletní infrastruktury.

V médiích, částečně na základě tvrzení Milana Košaře a Heleny Dvořáčkové, byla publikována řada fakticky nesprávných informací. Investor je tímto uvádí na pravou míru.

Kritika a fakta

1. Vlastníkem pozemků a developerem projektu je rodina Strnadů.

Developerem projektu je společnost BlackBird Real Estate, kterou prostřednictvím společnosti JT CAPITAL stoprocentně vlastní podnikatel Jiří Trávníček.

2. Náklady na vybudování infrastruktury ponese město a developer shrábne obrovské zisky.

Náklady na veškeré sítě, silnic, chodníků, parků, rybníků, cyklistické stezky, veřejného osvětlení, hřiště a podobně, na rozdíl od jiných projektů v Pardubicích, hradí v plném rozsahu developer.

3. Projekt nepočítá s občanskou vybaveností, developer tlačí město, aby pro občanskou vybavenost použila areál Masarykových kasáren.

Masarykova kasárna nejsou součástí projektu SKN. Tento záměr počítá s nabídkou nebytovými prostorami pro občanskou vybavenost v rozsahu až 70 tisíc m2. Jejich kapacita je nastavena tak, aby uspokojila všechny požadavky města. Developer neřeší situaci Masarykových kasáren a nedává tuto nemovitost do souvislostí se svým projektem.

4. Zastavěnost území je přehnaná, projekt má nedostatek zeleně či veřejných ploch.

Žádný z nově vzniklých nebo vznikajících developerských projektů v Pardubicích nemá tak vysoký podíl veřejných prostor, zeleně a občanské vybavenosti jako SKN, a to bez nároku na jakoukoli finanční spoluúčast města.

5. Projekt by mohl nedořešeným dopravním napojením způsobit problémy v dopravě, jak tomu nastalo u jiných developerů.

SKN je naplánován oproti jiným realitním projektům v Pardubicích velmi velkoryse i po stránce dopravní infrastruktury. Počítá se s počtem 1,3 parkovacího místa na jeden byt a 90 procent parkovacích míst bude v podzemí. Na okolní dopravní infrastrukturu budou sídliště napojovat dvě třídy, které se budou protínat na centrálním náměstí.

Shrnutí:

Projekt společnosti BlackBird Real Estate rozhodně nespočívá pouze v bytové zástavbě. Obsahuje možnost až 70 tisíc m2 ploch pro školy, školky, obchody, služby, zdravotnictví, eventuálně domy pro seniory. Součástí první části výstavby je 600 metrů dlouhá zelená promenáda, v které budou dětská hřiště, drobné vodní plochy, stromy a keře. Východní část území propojuje park u Chrudimky s navrženou veřejnou sportovní a rekreační zónou s obnovenými rybníky a plovárnou.

Nezahrnuje téměř žádné zadlážděné plochy, protože 90 procent všech parkovacích stání určených pro byty a zaměstnance je v podzemních garážích.

Současně platí, že žádný z nově vzniklých nebo vznikajících developerských plánů v Pardubicích nemá tak vysoký podíl veřejných prostor, zeleně a občanské vybavenosti jako SKN, a to bez nároku na jakoukoliv finanční spoluúčast města.

Kontakt:

Jaroslav Martínek

e-mail: jaroslav.martinek@pppartners.cz

www.pppartners.cz

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.

Klíčová slova ČR-správa-stavby-reality-BlackBird Real Estate-Pardubice

Oblast
Pardubický (pu)

Kategorie
Stavebnictví, bydlení a reality
Politika, veřejná správa a soudy

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.