Skautská energie se rozšiřuje a otevírá veřejnosti

Praha 27. února 2020 (PROTEXT)

Skautská energie, společný systém pro odběr elektřiny a plynu, dosáhl více než 21 tisíc odběrných míst a vstoupit do něj nyní může každý. Projekt Junáka - českého skauta se totiž nedávno otevřel široké veřejnosti. Skautská organizace považuje Skautskou energii za základ dalšího pilíře svého financování.

"Během pěti let existence projektu se síť Skautské energie rozrostla na aktuálních více než 21 tisíc odběratelů. Skautská energie pomáhá posilovat větší pestrost a nezávislost financování naší organizace. V Junáku - českém skautu nyní z výnosů projektu hradíme například vydávání skautských časopisů a vývoj skautského informačního systému," vysvětluje koordinátor služby Tomáš Slavík.

Skautská energie je projekt Junáka - českého skauta postavený na silné pozici velké, pětašedesátitisícové organizace ve vyjednávání s dodavateli. Ceny energií se soutěží na delší dobu a jsou garantovány i pro nově příchozí členy sítě. Do skautské činnosti jednotlivých oddílů projekt žádným způsobem nezasahuje, významně ji ale podporuje. Dodavatelé energií totiž za každou odebranou megawatthodinu posílají Junáku - českému skautu 25 Kč na podporu skautingu. Projekt tak pomáhá zajistit největší české organizaci pro výchovu dětí a mládeže další zdroj financování, snížit tak finanční závislost na dotacích a členských příspěvcích a stabilizovat fungování skautingu do budoucna. Provize pro Junáka - českého skauta nyní dosahuje již několika milionů Kč ročně a stále stoupá.

"Chtěl jsem mít dodavatele s nízkou cenou komodit, která bude dlouhodobě stabilní a zároveň nebudou ve smlouvách ze strany dodavatele nějaké chytáky a kličky, jak vydírat zákazníka. Projekt Skautské Energie tohle pro mne splnil znamenitě. Zároveň pomáhá skautům - potažmo našim dětem při jejich volnočasových aktivitách, což je z mého pohledu určitě fajn," uvádí odběratel Skautské energie Roman Oswald.

Dodavatel s nejvýhodnějšími podmínkami pro všechny současné i budoucí členy sítě se pravidelně soutěží, těmi aktuálními (na roky 2019-2020) jsou pro elektřinu společnost YelloEnergy a pro plyn společnost Armex Energy.

S otevřením široké veřejnosti nyní Skautskou energii skauti posunuli od samo-spotřebitelského benefitu pro členy organizace, respektive spřízněné osoby, v otevřený produkt. Odběratelům přináší kromě výhodných cen a profesionálního servisu rovněž - s odkazem na název Skautská energie a morální principy, na nichž skautské hnutí stojí - deklaraci férového přístupu ke klientům i dodavatelům.

"Na začátku projektu před více než pěti lety byla vize zlevnit náklady skautským klubovnám a základnám. Brzy se přidala i forma členského benefitu, kdy větší množství zapojených subjektů pomáhalo celku - tedy ve výsledku větším úsporám všem zapojeným. Ukázalo se, že jsme schopni projekt zajišťovat i pro větší množství zákazníků. V průběhu prvních let projekt prošel několika zátěžovými zkouškami, ustál pravidelné změny dodavatelů, zdražování na trhu i nárazově velmi vysoký zájem zákazníků koncem kalendářních let," vysvětluje koordinátor projektu Tomáš Slavík. "Od jejího otevření veřejnosti je o nabídku Skautské energie velký zájem: měsíčně se přidává zhruba tisíc nových zákazníků. Přihlášky vyřizujeme podle termínu doručení nebo podle urgence. Díky tomu, že řada ostatních dodavatelů zdražuje, je možné dodavatele změnit i v případě běžícího závazku - takové převody u nás mají přednost a zvládáme je vyřizovat velmi rychle," dodává Slavík.

Skautská energie nabízí zájemcům levnější dodávky elektrické energie a zemního plynu. Na stránce www.skautskaenergie.cz může kdokoli zažádat o pozvánku a ta je mu následně zaslána na e-mail. Velmi snadno se pak sám odbaví a převod dodavatele je pak pro zákazníka zdarma zajištěn partnerskou společností Občanům, s. r. o. V období soustavného zdražování především cen elektřiny zůstává cenová nabídka na rok 2020 nejvýhodnější na trhu a platí i pro všechny nově příchozí. Úsporu je možné ověřit např. v on-line kalkulačce odborného portálu TZB-INFO, dosahuje často i několika tisíc korun ročně.

Junák - český skaut je největší výchovnou organizací pro děti a mládež v Česku. Za posledních 10 let se počet skautek a skautů v zemi zvýšil o téměř 50 procent, na současných více než 64 tisíc. Skauting vede k formování charakteru, přináší mladým lidem dobrodružství a partu kamarádů. Je největším hnutím mladých na světě - hlásí se k němu 60 milionů dětí, mladých lidí a dospělých dobrovolníků ve 216 zemích světa. Více na www.skaut.cz.

Kontakt:

Tomáš Slavík, koordinátor Skautské energie tel. 777 663 531 | tomas.slavik@skaut.cz

Barbora Trojak, skautská tisková mluvčí: tel. 731 403 647 | barbora.trojak@skaut.cz

Klíčová slova ČR-rekreace-hobby-energie-plyn-vzdělání-skaut-Junák-český skaut

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Věda, vzdělávání a školství
Média, společnost a životní styl
Energetika, suroviny

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.