Nová naděje pro pacienty s nemocnou páteří

Pacienti s nemocnými nebo poškozenými meziobratlovými ploténkami se mohly dosud spoléhat na pomoc léků, fyzioterapie, ortopedických pomůcek, v krajním případě na operační zákrok. Tyto postupy je však nezbavili doprovodných bolestí a potíží natrvalo, protože ploténky neléčí, ale pouze zpomalí či zastaví jejich degeneraci. Novou, unikátní léčbu jim přináší Klinika Impedanční terapie - www.liecbaplatniciek.sk, která využívá revoluční elektrofyziologickou potenciálovou metodu - Impedanční terapii. Způsobuje růst meziobratlové ploténky, která nadobude ztracený objem, výšku, strukturu a funkci. Rovněž se scelí její perforace a zaniknou hernie. Tento dosud medicínou nikdy nepozorovaný jev uzdravení ploténky - DGU fenomén (disc grow-up) - během 20. let výzkumu jako první pojmenoval autor Impedanční terapie, neurolog MUDr. Pavol Kostka.

Impedanční terapie je celosvětově jediný medicínský postup, který ploténku regeneruje. Degenerativní chorobu meziobratlových plotének (Degenerative disc disease - DDD) neinfekčního původu navíc léčí bez medikamentů a chirurgického zákroku. DGU fenomén potvrzují zobrazovací vyšetření (MR, CT), měření a 3D vizualizace plotének před a po léčbě, či pozorování radiologů.

Výsledky Impedanční terapie zveřejnil recenzovaný časopis Bratislavské lekárske listy - Bratislava Medical Journal v čísle 2/2020 pod názvem Impedance therapy in rehabilitation of degenerative disc disease: http://www.elis.sk/download_file.php?product_id=6530&session_id=q48mspb3cjces7ubn40mjjtqf1

Je dokázáno, že zdravá ploténka má mimořádně příznivý vliv na kosterní osu těla i na celý organismus. Pacienti Kliniky Impedanční terapie tak potvrdily nejen ústup a zbavení se bolestí zad a křížů, trnutí horních či dolních končetin, ale také nabyly ztracenou mobilitu a vitalitu.

Bezbolestná Impedanční terapie využívá patentovaný generátor specifických elektrických impulsů. Jejich účinek na lidský organismus zvyšují aplikace suché jehly, laseru a fyzioterapeutických procedur. Celý proces terapie absolvuje pacient na Klinice Impedanční terapie pod dohledem zkušených fyzioterapeutů. S výsledky je seznámen po každé proceduře a může si je dát kdykoliv ověřit např. formou externí konzultace či v jím zvoleném zdravotnickém zařízení.

Kontakt:

Pavol Kostka, e-mail: pavol.kostka.dr@gmail.com

Klíčová slova ČR-Slovensko-zdraví-páteř-Klinika Impedanční terapie

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Zdravotnictví

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.