Začali studenti s ochranou svých prací před plagiátorstvím?

Praha 20. února 2020 (PROTEXT)

Plagiátorství je roky problémem nejen v České republice ale i v zahraničí. Studenti častokrát pro zjednodušení prací kopírují celé texty z prací od jiných autorů a ani si neuvědomují, že se takto stávají plagiátory. Plagiátorství je neustále rozšířeno na akademické půdě nejen mezi studenty, ale i učiteli. Ti, kteří se snaží s tímto nějak bojovat a zajistit rovné šance pro všechny studenty, aby někteří tímto způsobem prostřednictvím plagiátorství nemohli podvádět a získávat tituly, které jim nepatří, již zavedli mnoho systémů. Tyto systémy se neustále vyvíjejí a přepracovávají. Je však otázkou, do jaké míry jsou důvěryhodné a funkční. Nastává zde ale momentálně alternativa v podobě plag.cz, která je ve srovnání s minulými plagiátorskými programy propracovanější a efektivnější.

I přesto, že systém proti plagiátorství je již propracovaný, na českých univerzitách se stále šíří plagiáty. Plag.cz kontroloval starší předané práce a zjistilo se, že institucionální systém není až tak detailní, a bylo odhaleno plagiátorství.

Plag.cz je v této době skutečně propracovaný systém, který dokáže odhalit, zda práce je plagiátem nebo ne. Funguje to na způsobu analýzy textu, kdy systém podtrhne konkrétní místo v textu. Takto systém odhalí konkrétní větu, která je plagiátem. Tento systém je skutečně velkou pomocí v tom, aby se zlepšila úroveň vzdělávání na školách a univerzitách a aby každý měl stejné šance získat titul a nikdo nebyl nijak zvýhodněn před ostatními.

V dnešní době je opravdu důležité při tom, jaký je přísun informací a množství stránek na internetu, aby tyto informace nebyly kopírovány a rovněž aby studenti nedělali plagiáty z různých jiných zdrojů. Je důležité umožnit všem studentům stejná práva psát své závěrečné práce, aniž by někdo z nich dělal plagiáty.

Tisíce studentů každoročně použije plagiátorství ve svých pracích a takovýmto způsobem procházejí studiem. Získají tituly a začnou svou kariéru. Několik tisíc jejich kolegů kontroluje, zda práce není plagiátem, a uvádí webovou stránku věnovanou plagiátorství plag.cz. V zemi jsou tisíce studentů, ale pouze více než 2000 z nich kontroluje při psaní, zda práce není plagiátem. Dobrá zpráva je ale, že počet těchto studentů, kteří si dávají pozor na to, zda jejich práce není náhodou plagiát, se každoročně zvyšuje o 50 procent. Podle statistik plagiátorských map https://www.oxsic.com/live-plagiarism-map/ můžeme říci, že průměrně 1/10 studentů nedostává diplomy kvůli plagiátorství. V roce 2019 byla míra plagiátorství v České republice 10,5 procenta. To znamená, že 2000 studentů, kteří si v každé zemi ověřují své příspěvky, může být pozitivním znamením, ale stále to nestačí. Plagiátorství může zničit vaši kariéru i o deset let později, zvláště pokud jste státní zaměstnanec, politik nebo vědec.

Klíčová slova ČR-vzdělání-počítače-služby-kriminalita-Plagramme-firmy-Plag.cz

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Služby, cestovní ruch
Věda, vzdělávání a školství
IT, telekomunikace

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.