Pomoc uhelnému dolu Jiangzhuang při vytváření „pracovního prostředí s nulovou nehodovostí" prostřednictvím inteligentní video technologie společnosti Hikvision

Kamera společnosti Hikvision (PRNewsfoto/Hikvision)

Kamera společnosti Hikvision (PRNewsfoto/Hikvision)

(PRNewsfoto/Hikvision) (PRNewsfoto/Hikvision) Běžná kamera (PRNewsfoto/Hikvision) (PRNewsfoto/Hikvision)

Doly jsou zvláštním provozním prostředím s vysoce specifickými zdravotními a bezpečnostními výzvami. Zejména podzemní těžba se obvykle setkává s podmínkami nízké viditelnosti a světelným rušením z baterek, světel vozidel a reflexních proužků na vybavení a oděvu, což ztěžuje tradiční dohled a bezpečnostní sledování.

To byly některé z výzev, kterým čelí uhelný důl Jiangzhuang v čínské provincii Šan-tung, který pokrývá podzemní oblast o rozloze 43 km čtverečních a ročně vytěží více než 1,8 milionu tun uhlí. Hlavní prioritou manažerského týmu dolu je bezpečnost pracovníků. Pracovní postupy a výroba jsou monitorovány 24 hodin denně, aby se minimalizovalo riziko úrazu.

Kong Qingwei, ředitel dispečinku dolu Jiangzhuang, říká: „Musíme okamžitě reagovat na nebezpečné situace v dole, ať už jsou způsobeny faktory prostředí, špatně fungujícími stroji nebo zaměstnanci, kteří nedodržují předepsané pracovní postupy."

Přestože důl značně investuje do školení a vybavení pro bezpečnost pracovníků, jeho stárnoucí systém dozoru ztěžoval sledování zdraví a bezpečnosti v klíčových oblastech dolu. „Náš předchozí sledovací systém vyžadoval, abychom sledovali 30 obrazovek, 24 hodin denně, často se neoptimální kvalitou obrazu způsobenou špatnými světelnými podmínkami nebo světelným znečištěním," řekl Kong Qingwei. „Díky tomu byla naše práce nesmírně obtížná a únavná a také to mělo dopad na naši schopnost reagovat dostatečně rychle na bezpečnostní otázky."

Maximalizace bezpečnosti pracovníků pomocí inteligentní video technologie společnosti Hikvision

Důl Jiangzhuang pro řešení svých problémů v oblasti zdraví a bezpečnosti zavedl inteligentní video monitorovací a kontrolní systém od společnosti Hikvision.

Řešení společnosti Hikvision podporuje křišťálově čisté zobrazování videa, a to i za zhoršených světelných podmínek nebo tam, kde je světelné znečištění způsobeno světly nebo reflexními pruhy. Tato kvalita a jasnost zobrazování zajišťuje, že skrytá rizika lze identifikovat rychleji a snadněji, což umožňuje bezpečnostnímu týmu rychleji reagovat a chránit pracovníky ve všech oblastech dolu.

Kamery Hikvision kromě vylepšených zobrazovacích schopností zahrnují technologie hlubokého učení, které automaticky a v reálném čase identifikují zdravotní a bezpečnostní rizika v dole a reagují na ně. Kamery mohou konkrétně identifikovat, kdy se zaměstnanci odchylují od schválených pracovních postupů, a zasílat výstrahy bezpečnostnímu týmu, který může být nasazen před výskytem nehody.

Pracovníci mají například při práci zákaz přibližování se k navijákům z důvodu bezpečnostního rizika, ale u tradičních videokamer je to obtížné sledovat. „Nový systém Hikvision zvyšuje bezpečnost pracovníků sledováním oblastí kolem navijáků a jiných zařízení a zasíláním upozornění, pokud se zaměstnanci dostanou příliš blízko," říká Kong Qingwei.

Zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců pomocí činných poznatků v reálném čase

Nový systém společnosti Hikvision v prvních třech měsících provozu identifikoval více než 30 odchylek od bezpečných provozních postupů. Zhang Liu, zástupce hlavního inženýra uhelného dolu Jiangzhuang, říká: „V minulosti mohla být mnohá z těchto bezpečnostních rizik bez povšimnutí. Systém společnosti Hikvision nám však umožnil identifikovat každý incident v reálném čase a okamžitě podniknout kroky k ochraně našich pracovníků, což je pro nás velmi uspokojivý výsledek."

Poskytování neustálého zlepšování bezpečnostních postupů

Kromě upozornění týmu na možná bezpečnostní rizika v reálném čase systém společnosti Hikvision také zaznamenává podrobnosti o jakémkoli bezpečnostním incidentu pro pozdější analýzu.

„Kromě přesného zachycení odchylek od bezpečných pracovních postupů podporuje systém Hikvision funkce přehrávání a stahování," uvedl Zhang Liu. „Můžeme využít poznatků, které zaznamenáváme, k neustálému zlepšování bezpečnostních postupů a v konečném důsledku k podpoře naší vize pro důl s nulovou nehodovostí," dodal.

Řešení bezpečnostních požadavků specifických pro těžbu

Řešení společnosti Hikvision je nakonfigurováno tak, aby podporovalo specifické aplikace v oblasti důlní bezpečnosti, jako je neustálé sledování hladin povrchové vody v různých oblastech dolu.

„Neustálé prosakování z horninových útvarů znamená, že se povrchová voda může hromadit v různých oblastech dolu, což je problém, pokud jde o potenciální záplavy, poškození infrastruktury a bezpečnostní rizika pracovníků," říká Zhang Liu. „Se systémem společnosti Hikvision dokážeme neustále řídit hladinu povrchové vody a podnikat kroky k řešení problémů, které se objeví, než hladina vody překročí bezpečné limity," dodává.

Kromě řízení úrovně povrchových vod podporuje řešení Hikvision zvýšenou bezpečnost v dalších potenciálně nebezpečných oblastech dolu, včetně nakloněných tunelů, které se používají pro přepravu uhlí a jiných materiálů pod zemí. „Systém společnosti Hikvision je pro nás ve všech oblastech dolu jako inteligentní „oko", což nám pomáhá včas a přesně identifikovat potenciální bezpečnostní problémy a chránit naše zaměstnance," říká Kong Qingwei.

Zvyšování efektivity bezpečnostního týmu

Díky automatickým upozorněním na všechny možné bezpečnostní hrozby může být bezpečnostní tým mnohem efektivnější, aniž by bylo nutné neustále sledovat video obrazovky. „Místo toho, abychom se dívali na zrnitý obraz na 30 monitorech, můžeme nyní strávit více času reakcí na incidenty, podporou pracovníků a jejich udržováním v bezpečí," říká Zhang Liu. „Toto je klasický příklad toho, jak automatizace může přispět ke zvýšení bezpečnosti dolů a také ke snížení únavné pracovní zátěže spojené s přímým sledováním obrazovek."

Stručný přehled projektu

  • Monitorovací a kontrolní systém společnosti Hikvision využívaný v uhelném dole Jiangzhuang
  • Technologie hlubokého učení identifikuje bezpečnostní rizika v reálném čase, a to i za podmínek nízké viditelnosti
  • Během prvních tří měsíců bylo zjištěno a řešeno 30 bezpečnostních případů
  • Analýza incidentů podporuje neustálé zlepšování bezpečnostních postupů
  • Bezpečnostní tým tráví méně času sledováním obrazovek a více času reagováním na bezpečnostní hrozby
  • Analýza údajů o incidentech ze systému společnosti Hikvision podporuje neustálé zlepšování bezpečnostních postupů a podporuje strategii „nulové nehodovosti" v dole.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1087963/Hikvision_camera.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1087964/Illustration.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1087965/Illustration_3.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1087966/camera.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1087967/Illustration_2.jpg

KONTAKT: Kevin.chen, manažer pro vztahy s veřejností, Chensi9@hikvision.com, +86-181-0019-5131

Klíčová slova Čína-elektronika-těžba-Hikvision

Oblast
Asie, Austrálie (as)

Kategorie
IT, telekomunikace

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.