Skupina odborníků z různých odvětví navrhuje model založený na GDPR pro vyhovující využívání nástrojů AdTech

Doporučená technologická zabezpečení pro GDPR umožňují demokratizovaný digitální marketing

Společnost Anonos®, přední poskytovatel technologie ochrany osobních údajů a aktivace, společnost Acxiom®, datová a technologická základna pro nejlepší světové obchodníky, a nadace Information Accountability Foundation (IAF), přední globální think-tank pro informační politiku, dnes oznámily vytvoření pracovní skupiny „5th Cookie", která podporuje zkoumání využívání technických a organizačních zabezpečení doporučených nařízením GDPR k prosazování větší odpovědnosti a etiky v celém ekosystému nástrojů AdTech a nástrojů pro nákup a prodej reklamy (RTB).

Britský úřad pro ochranu osobních údajů (ICO) vydal zprávu za červen 2019, v níž zdůraznil nedostatky odvětví nástrojů RTB při plnění požadavků na ochranu údajů podle GDPR. V návaznosti na zprávu ICO byly k vyřešení problému AdTech navrženy dvě hlavní alternativy:

● Uzavřená platforma (často označovaná jako „Walled Garden"), navržená společností Google

● Návrh vedený Úřadem pro internetovou reklamu (IAB) ve Velké Británii, který se týká především vylepšení a zpřísnění smluvních podmínek

Ačkoli tyto alternativy mají význam, zakládající účastníci pracovní skupiny 5th Cookie se domnívají, že by měla být posouzena i třetí alternativa podporující demokratizovaný model spolupráce. Pokud bude rozhodnuto jít jedním z dalších výše uvedených směrů, členové pracovní skupiny 5th Cookie se domnívají, že by mělo být vědomým rozhodnutím po vyhodnocení výhod všech alternativ, včetně zvážení a vyhodnocení modelu založeném na GDPR.

Gary LaFever, generální ředitel a vedoucí právního oddělení společnosti Anonos, řekl: „GDPR zdůrazňuje pseudonymizaci jako doporučené technické zabezpečení. Pseudonymizace - právně definovaná poprvé na úrovni EU v nařízení GDPR, se zvýšeným standardem ve srovnání s minulými postupy - je nový vysoce pokročilý proces, který podstatně zlepšuje ochranu soukromí, který by ve spojení s řádným legitimním hodnocením zájmu mohl rozšířit potenciální použití osobních údajů nad rámec těch, která spoléhají pouze na souhlas. Na více než tuctu míst propojuje GDPR pseudonymizaci s cílem vyjádřit zákonné výhody. Podle GDPR je pseudonymizace zavedený právní standard, který umožňuje všem stranám „získat" díky vyvážení ochrany a inovací. Model skupiny 5th Cookie zahrnuje pseudonymizaci a ochranu údajů v souladu s GDPR ve výchozím nastavení, aby podporoval zpracování legitimních zájmů v souladu s GDPR jako doplněk souhlasu".

Dr. Sachiko Scheuing, inspektor pro ochranu osobních údajů v Evropě společnosti Acxiom, řekl: „Rozšíření možností uzavřených platforem (tzv. obezděných zahrad) a řešení zaměřených na zakázku pomocí technik mikrosegmentace GDPR umožňujících pseudonymizaci je v souladu se zásadami zakotvenými v rámci Acxiom Data Ethics by Design. Model skupiny 5th Cookie by mohl spotřebitelům poskytnout lepší soukromí a zároveň umožnit efektivní marketing značek. Společnost Acxiom se zavazuje pomáhat zajistit toky dat v prostoru AdTech způsobem, který je v souladu s právními předpisy a dosahuje etického využití, což umožňuje využití údajů k zajištění maximální hodnoty pro značky a soukromí pro spotřebitele."

Martin Abrams, ředitel pro strategie nadace Information Accountability Foundation (IAF), řekl: „Roste pocit, že pozorování, i když je nezbytné pro fungování mnoha aplikací, je mimo kontrolu a vytváří nová nebezpečí pro jednotlivce i společnost. Model 5th Cookie poskytuje zákonodárcům metaforu k rozlišování mezi podpůrnými prvky požadovanými pro zákonné cílené uvádění produktů a služeb na trh a nevhodnou přesvědčující komunikací, která se může stát potenciálně toxickou. V dnešním světě založeném na údajích jsou nezbytná nová technická opatření, která budou pracovat ruku v ruce s jasnými nařízeními, aby se vytvořila rovnováha mezi inovací dat a zajištěním celé škály individuálních práv. Souhlas sám o sobě již nestačí. Toho lze dosáhnout poskytnutím „prokazatelné odpovědnosti" využívající ověřitelná a zdokumentovaná technická zabezpečení, která mohou regulační orgány použít k ověření souladu."

Model skupiny 5th Cookie poskytuje silné ujištění, že zpracování AdTech založené na legitimních zájmech je možné. V důsledku se může každý, kdo se zavázal ke správě etických dat, od nejmenších hráčů po největší značky, podílet na digitálním marketingu. Datové subjekty by mohly být osloveny inzerenty jako členy malých, dynamicky se měnících skupin nazývaných mikrosegmenty. Každý mikrosegment by představoval jednotlivce zahrnuté do skupiny a na základě individuálních charakteristik by datové subjekty mohly být zahrnuty do více mikrosegmentů. Složení mikrosegmentů by se dynamicky měnilo, aby odráželo jednotlivce, kteří odpovídají specifikovaným vlastnostem spojeným s daným mikrosegmentem.

Inzerenti by mohli oslovovat skupiny lidí zastupujících segmenty, o které mají zájem. K datovým subjektům by však bylo přistupováno jako ke členům skupin, nikoli jako k jednotlivcům. Bylo by na posouzení každého datového subjektu, aby „zvedl ruku" a identifikoval se, pokud chce na reklamu reagovat. Důležité je, že se kdykoli mohli rozhodnout, že nebudou zahrnuti do dalšího marketingu a informačních aktivit založených na mikrosegmentech.

Tři kroky nebo etapy:

● Prvním krokem je souhlas se shromažďováním údajů. Existují tři různé kategorie údajů, s jejichž zpracováním může datový subjekt souhlasit:

- Poskytovaná data

- Odvozená data

- Zjištěná data

● Druhým krokem je zpracování dat pomocí zpracování údajů založeného na legitimních zájmech s využitím přednastavené pseudonymizace GDPR a ochrany dat pro vytvoření dynamicky přidělených mikrosegmentů

● Třetí krok zahrnuje oslovení spotřebitelů jako členů mikrosegmentů

Pracovní skupina „5th Cookie" zveřejní v průběhu několika příštích týdnů další podrobnosti týkající se iniciativy 5th Cookie. Strany, které mají zájem o připojení k této pracovní skupině, mohou zaslat své informace na e-mailovou adresu: questions@5thcookie.com

Více informací naleznete na webových stránkách https://www.5thCookie.com

O společnosti Anonos:

Společnost Anonos umožňuje legální analytiku, umělou inteligenci a strojové učení, které zachovávají 100% přesnost dat a zároveň rozšiřují možnosti etického sdílení a kombinování dat. Technologie vestavěné pseudonymizace a ochrany dat společnosti Anonos urovná konflikty mezi ochranou práv jednotlivců a dosahováním obchodních a společenských cílů k zákonným způsobům využívání, sdílení, kombinování a propojování dat. Patentovaný systém společnosti Anonos Variant Twins® umožňuje sdílení, spolupráci a analýzu osobních údajů prostřednictvím technologického zajištění dodržování dynamických a podrobných zásad bezpečnosti a ochrany soukromých dat v souladu s předpisy GDPR, CCPA a dalšími vznikajícími předpisy na ochranu osobních údajů. https://www.anonos.com

O společnosti Acxiom:

Společnost Acxiom poskytuje datovou a technologickou základnu pro nejlepší marketéry na světě. Umožňujeme marketing zaměřený na osoby kdekoli prostřednictvím jednoduchého, otevřeného přístupu k propojování systémů a dat, který přináší bezproblémové zkušenosti zákazníků a vyšší návratnost investic. Společnost Acxiom, která je lídrem v oblasti využívání identity a etických dat po více než 50 let, pomáhá tisícům klientů a partnerů po celém světě spolupracovat na vytvoření světa, ve kterém je každý marketing relevantní. Acxiom je registrovaná ochranná známka společnosti Acxiom LLC. https://www.acxiom.com/

O Martinu Abramsovi:

Martin Abrams, který plní funkci ředitele pro strategii nadace Information Accountability Foundation (IAF), má 35 let zkušeností jako inovátor v oblasti informačních a spotřebitelských předpisů. Spolupráce s různorodými zúčastněnými stranami byla pro Abramse klíčem při vývoji praktických řešení dilemat v oblasti informačních nařízení. Jeho poslední práce se zabývala správou velkých dat a dodržováním ochrany osobních údajů na základě prokazatelné správy dat. Jeho práce se často odráží v nových zákonech a regulačních pokynech v jurisdikcích v Asii a také napříč Evropou a Amerikou. Byl klíčovým poradcem na čtyřech výročních Konferencích komisařů pro ochranu údajů a soukromí (International Conference of Data Protection and Privacy Commissioners). Byl hluboce zapojen do vývoje předpisů pro přeshraniční soukromí v zemích Asijsko-pacifického hospodářského společenství (APEC) a byl také zapojen do pracovní skupiny OECD pro bezpečnost informací a soukromí. Pan Abrams pokračuje v hledání praktických řešení pro zajištění inovací založených na informacích s osobní důstojností. http://informationaccountability.org/executive-director/

Kontakt pro média:

Liberty Communications v zastoupení společnosti Anonos

anonos@libertycomms.com

+44 203 514 1801

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1084096/5th_Cookie_Infographic.jpg

Klíčová slova Británie-právo-počítače-GDPR-firmy-Anonos

Oblast
Evropa, EU, NATO (es)

Kategorie
IT, telekomunikace

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.