Vnitřní trh EU z pohledu malých a středních podniků

Praha 22. ledna 2020 (PROTEXT)

Ministerstvo průmyslu a obchodu - cedule na budově ministerstva v Opletalově ulici v Praze

Ministerstvo průmyslu a obchodu - cedule na budově ministerstva v Opletalově ulici v Praze

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s partnery uspořádalo ve čtvrtek 16. 1. 2020 další ze série seminářů na téma Vnitřní trh EU z pohledu malých a středních podniků. V zaplněném hlavním sále MPO se nejen podnikatelé mohli dozvědět praktické rady a informace o podnikání na vnitřním trhu EU a zejména v německy mluvících zemích.

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček v úvodním projevu zdůraznil nezpochybnitelný přínos vnitřního trhu a nutnost jeho dalšího prohlubování. „Vnitřní trh značně přispívá ke zvyšování životní úrovně obyvatel všech členských států EU a umožňuje jim využívat širší nabídku zboží a služeb za nižší ceny. Nicméně vnitřní trh ještě stále není zcela dokončen, což platí zejména pro oblast služeb. ČR s aktuálním stavem není spokojena, a proto dlouhodobě usiluje o prohlubování vnitřního trhu a odstraňování těchto překážek.“

Náměstkyně pro řízení sekce Evropské unie a zahraničního obchodu Martina Tauberová uvedla, že v souvislosti s vymáháním unijní legislativy v oblasti volného pohybu služeb je důležitým krokem přijetí tzv. notifikační směrnice, která zjednoduší odstraňování překážek vůči volnému pohybu služeb. Dále také upozornila na důležitost digitalizace. „Uvažování o vnitřním trhu a digitálním vnitřním trhu jako oddělených agendách je překonané,“ uvedla náměstkyně Tauberová.

Důležitost vnitřního trhu potvrdila rovněž Kristin Schreiber, ředitelka programu COSME a politiky pro malé a střední podniky z Evropské komise: „Vnitřní trh je zásadní zejména pro malé a střední podniky a start-upy, protože jim umožňuje podílet se na hodnotových řetězcích a posilovat tak jejich schopnost konkurovat ve světovém měřítku,“ uvedla Schreiber. Evropská komise se snaží nastavovat taková opatření, která zlepší podnikatelské prostředí pro malé a střední podniky. „Jedním z takových opatření je revidované nařízení o poplatcích za přeshraničních platby, které snížilo poplatky pro země mimo eurozónu, mezi které patří i Česká republika,“ dodala Schreiber.

Ředitel odboru evropských záležitostí a vnitřního trhu Martin Bednář seznámil účastníky se základními požadavky pro poskytovatele služeb v Německu a Rakousku. Podrobnými informacemi jej doplnili Gunnar Zillmann z německého spolkového ministerstva hospodářství a energetiky a Florian Schönberger z rakouského federálního ministerstva pro digitalizaci a ekonomické záležitosti. Na semináři vystoupili rovněž zástupci podnikatelského sektoru, konkrétně společností ASB Group, Linet a Kopecky-Cheops, kteří sdělili své praktické zkušenosti ohledně podnikání na vnitřním trhu EU. Zastřešující pohled na problematiku vnitřního trhu z perspektivy firem přinesli také zástupci podnikatelských asociací, viceprezidentka Hospodářské komory ČR Irena Bartoňová Pálková a Pavel Fára ze Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Závěrečný blok přinesl praktické informace k vysílání pracovníků od Matěje Gregárka z Ministerstva práce a sociálních věcí a Jitky Ryšavé z Enterprise Europe Network. Zatímco Jitka Ryšavá se zaměřila na současné problémy a tipy jak se jim vyhnout, zástupce MPSV seznámil publikum s předpokládanými dopady revize směrnice o vysílání pracovníků.

Záznam semináře je dostupný na webových stránkách a facebookovém profilu MPO a také na stránce https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/jak-uspet-na-vnitrnim-trhu-eu/1842555 . V průběhu roku 2020 se budou konat další akce v rámci cyklu seminářů k vnitřnímu trhu v několika krajských městech.

Klíčová slova ČR-EU-hospodářství-trh-MPO

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Politika, veřejná správa a soudy
Obchod, marketing
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.