Pekingský summit fóra o globální sdílené ekonomice byl úspěšný!

„Iniciativa dvojnásobného snížení o 50 % do roku 2030" opět podněcuje vášnivou debatu

16. ledna 2020 se v Čínském národním kongresovém centru konal „Pekingský summit fóra o globální sdílené ekonomice - Velké sdílení, nová ekonomika". Sponzorem tohoto fóra byla Čínská obchodní komora a Čínská asociace pro podporu průmyslového rozvoje, organizovala jej společnost ToJoy a získala strategickou spolupráci a podporu od Globální aliance sdílené ekonomiky (GLASE) a Institutu průmyslové ekonomiky, Čínské akademie společenských věd, školy humanitních věd a školy společenských věd Univerzity Čching-chua, obchodní školy Renmin a školy managementu univerzity Xi'an Jiaotong a dalších.

Summit získal nejen podporu účastníků, včetně Zhenghua Jianga, místopředsedy 10. stálého výboru Všečínského shromáždění lidových zástupců (NPC); Hengshana Fana, bývalého generálního tajemníka Komise pro národní rozvoj a reformu; Xinhonga Zhanga, ředitele pro informace Národního informačního centra a ředitele Výzkumného ústavu sdílené ekonomiky; Mina Wanga, výkonného místopředsedy Čínské obchodní komory; a Xiaojuna Li, viceprezidenta Čínské asociace pro podporu průmyslového rozvoje.

Účastnili se jej také významní představitelé včetně Junqinga Lu, výkonného předsedy organizace GLASE a předsedy představenstva společnosti ToJoy; Juna Ge, generálního tajemníka organizace GLASE a výkonného ředitele a globálního generální ředitele společnosti ToJoy; Borise Tadiče, výkonného předsedy organizace GLASE a bývalého prezidenta Srbska; Jose Maria Figuerese, výkonného předsedy organizace GLASE a bývalého prezidenta Kostariky; Enrico Letty, spolupředsedy organizace GLASE a bývalého italského premiéra; Wernera Faymanna, předsedy organizace GLASE v západní Evropě a bývalého rakouského kancléře; a Yves Letermeho, hlavního poradce organizace GLASE a bývalého předsedy vlády Belgie. Kevin Rudd, předseda organizace GLASE a bývalý australský premiér, oslovil summit prostřednictvím videa.

Na summit byli rovněž pozváni odborníci a učenci, včetně Zhanbina Zhanga, hlavního profesora marxistické školy Stranické školy Ústředního výboru Komunistické strany Číny (Národní akademie řízení); Xiaoqiu Wua, viceprezidenta čínské univerzity Renmin; Dezhi Lua, šéfa nadace Huamin; a Yuminga Zhanga, profesora školy managementu Univerzity Shandong; a hosté ze všech kruhů, včetně elit zahraničních a domácích podniků a novinářů. Hosté vedli diskuse o dvou tématech: „Velká sdílená ekonomika a rozvoj startupových společností" a „Éra velkého sdílení a pokročilá témata teorie sdílené ekonomiky".

Strategický postup do roku 2030

Podle četných průzkumů mínění v posledních letech se očekává, že Čína kolem roku 2030 překoná USA z hlediska HDP a stane se tak největší ekonomikou na světě. Čínská reakce na Agendu OSN pro udržitelný rozvoj do roku 2030 je zároveň taková, že „princip rozsáhlých konzultací, společných příspěvků a sdílených výhod" obhajovaný v iniciativě Pásu a cesty by byl účinným nástrojem, který posílí tuto agendu OSN.

Dnes, na začátku roku 2020, stanovil Pekingský summit fóra pro globální sdílenou ekonomiku také další historický bod do roku 2030.

Na summitu představil Jun Ge, generální tajemník organizace GLASE a výkonný ředitel a globální generální ředitel společnosti ToJoy, spolu s mnoha zahraničními a domácími experty vzrušující střednědobou a dlouhodobou iniciativu - strategickou vizi „Dvojnásobného snížení". To znamená snížení celosvětové spotřeby nových zdrojů a pracovní doby o 50 %, což se očekává do roku 2030.

Kromě obrovského průlomu a milníku éry Velké sdílené ekonomiky, které tento koncept představuje, je tato iniciativa představována také jako jedna z hnacích sil vzestupu čínské ekonomiky.

Za zdánlivě jednoduchou frází „Dvojnásobného snížení" je spousta návrhů, jako je udržitelný rozvoj, iniciativa Pásu a cesty, které vytváří komunitu sdílené budoucnosti pro lidstvo a novou éru globálních inovací. Koncept Dvojnásobného snížení je výsledkem souběžnosti různých politik.

„Dvojnásobné snížení" je strategická vize, která byla poprvé navržena na základě poznatků o trendech lidské komerční civilizace na Prvním fóru globální sdílené ekonomiky, které se konalo ve Vídni dne 29. listopadu 2019. V modelu Velké sdílené ekonomiky se globální spotřeba nových zdrojů a pracovní doba postupně sníží až o 50 %, a to prostřednictvím sdílení a efektivního využití globálních zdrojů.

Pan Ge vyjádřil svůj názor slovy: „Jsme přesvědčeni, že inovační ekonomika podporovaná výkonnými platformami významně zvýší efektivitu využití globálních zdrojů a výrazně ušetří pracovní dobu pracovníků. Lze říci, že realizace vize Dvojnásobného snížení bude cílem, kterého chceme dosáhnout v příštím desetiletí. Pro podniky to také bude období, kdy mohou uvolnit svou inovativní sílu koncentrovaným způsobem".

Čína přechází z tradiční ekonomiky na ekonomiku založenou na inovacích. Národní strategie „China Sci-Tech Innovation 2030" bude obrovským impulzem pro urychlenou realizaci „Dvojnásobného snížení".

Hengshan Fan, bývalý generální tajemník Národní komise pro rozvoj a reformu, se ve svém klíčovém projevu také spoléhal na inovační potenciál Číny. Je přesvědčen, že Velká sdílená ekonomika může urychlit proces reformy na straně nabídky a pomoci čínskému HDP přejít z vysokého objemu na vysokou kvalitu. Vysoká kvalita je založena na velkých inovacích, což znamená, že čínské inovační příležitosti přijdou.

Kromě stále vyspělejšího vnějšího prostředí někteří odborníci a učenci na fóru poznamenali: „Čínská ekonomika si musí uvědomovat důležitost životního prostředí a vize Dvojnásobného snížení to posiluje. Měla by být příležitostí podpořit harmonický a udržitelný rozvoj všech odvětví".

Podporovat rozvoj Velké sdílené ekonomiky a umožnit celému světu využívat výhod udržitelného rozvoje, který přináší. V den summitu byla představena „Cena globální aliance sdílené ekonomiky" („Cena GLASE"). Organizace GLASE vyhodnotí kandidáty pro tři ocenění: Cena za nejlepší teoretický výzkum pro sdílenou ekonomiku, Cena za nejlepší obchodní model sdílené ekonomiky a Cena národního žebříčku sdílené ekonomiky. Tyto ceny mají povzbudit a podpořit mezi jinými rozvoj společnosti, inovaci projektů, teoretický výzkum, akademické studium a průzkum modelů v oblasti sdílené ekonomiky. Společnost ToJoy navíc investovala 100 milionů juanů do sponzorování prvních Cen GLASE.

Na přidruženém fóru na téma „Velká sdílená ekonomika a rozvoj startupových společností" přímo souvisejícím s rozvojem podniků a novou ekonomikou sdíleli své firemní inovační postupy pro novou ekonomiku Yong'an Sun spolupředseda společnosti ToJoy Aviation Service Consulting Group; Xuliang Hu, zakladatel společnosti 365 Internet of People; Weikai Jin, zakladatel portálu www.ilvdo.com, a další hosté. Jako příklady osvědčených postupů „sdílené ekonomiky" a „startupových společností" použili své vlastní zkušenosti. Podle jejich názoru je Velká sdílená ekonomika rozhodujícím hnacím motorem pro rozsáhlý a výbušný rozvoj startupových společností. Úspěch těchto společností je naopak ověřením účinnosti Velké sdílené ekonomiky.

Diskuse se zúčastnili také Yves Leterme, hlavní poradce organizace GLASE a bývalý belgický premiér, a vyjádřil vysoké uznání výsledku fóra. Řekl: „Ti, kdo ovládají sdílenou ekonomiku, zvládnou podstatu vytvoření startupové společnosti. Nyní je nejlepší doba pro každého podnikatele."

Boris Tadič, výkonný předseda organizace GLASE a bývalý prezident Srbska, rovněž souhlasil, když uvedl: „Nikdo nemohl očekávat, že budoucnost sdílené ekonomiky je nyní v rukou Číny a čínských podniků. Bude to výhoda, kterou nelze ignorovat".

Od teorie k praxi, od vize k modelu, od minulosti k budoucnosti. Pekingský summit fóra globální sdílené ekonomiky vytvořil podrobnější a konkrétnější mapu nadcházející éry. Čína bude nepochybně základem pro globalizaci Velké sdílené ekonomiky a Fórum pro globální sdílenou ekonomiku se bude spoléhat na plody a úspěchy Pekingského summitu, aby se déle šířilo po celém světě, a pomohlo všem zemím přistupovat ke sdílení bez hranic.

Peking jako mezinárodní metropole povede směr vývoje Velké sdílené ekonomiky a bude inovovat v oblasti internetu, internetu věcí, umělé inteligence a dalších. Čína se nachází v novém období reforem a otevírání a bude dále čerpat a přijímat úspěšné zkušenosti ostatních zemí a zároveň bude otevřeně sdílet své vlastní globální zdroje. Velká sdílená ekonomika podporovaná zdroji a trhem super ekonomiky Číny bude realizovat překotný vývoj, který brzy prospěje světu.

V neposlední řadě, co se týče dlouhodobé realizace vize Dvojnásobného snížení, výměna potřebného zboží mezi podniky, trhy a kontinenty pomůže v příštím desetiletí zvýšit pro lidstvo jak efektivitu zdrojů, tak i efektivitu inovací.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1078879/Foreign_and_domestic_elites.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1078880/Speech_by_Jun_Ge.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1078881/The_Chinese_Edition.jpg

KONTAKT: Xiaoyu Guo, +86-18611740095, guoxiaoyu@tojoy.com

Klíčová slova Čína-hospodářství-ToJoy Shared Holding Group Co.,Ltd.

Oblast
Asie, Austrálie (as)

Kategorie
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.