Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Praha 2020

XIII. ročník Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Praha 2020 proběhne ve dnech 21. až 23. 1. 2020 na výstavišti PVA Expo Praha - Letňany v hale č. 4.

Veletrh bude pro veřejnost otevřen 21. a 22.1. od 8 do 16 hodin a 23.1. od 8 do 15 hodin. Pro návštěvníky bude zdarma v provozu autobusová linka od stanice metra "Letňany" ke vstupu do haly.

Záštitu nad veletrhem Gaudeamus v Praze převzali:

● Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

● Rektor Českého vysokého učení technického v Praze

doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc.

● Poslanec Parlamentu ČR

prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA

● Hejtmanka Středočeského kraje

Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová

● Radní hl.m. Prahy pro oblast školství, sportu, vědy a podpory

podnikání

PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D.

● Velvyslanec Francie v České republice

pan Roland Galharague

● Velvyslanec Spolkové republiky Německo v České republice

pan Dr. Christoph Israng

● Britský velvyslanec v České republice

pan Nick Archer MVO

Veletrh návštěvníkům nabídne 306 zastoupených univerzit, vysokých škol, fakult a jiných vzdělávacích institucí. Studenti si budou moci vybrat z více než 7 000 studijních oborů. Na veletrhu budou zastoupeny také univerzity a vysoké školy ze třinácti zemí světa, především z České republiky Velké Británie, Dánska a Nizozemí.

Cílem veletrhu je poskytnout studentům středních škol komplexní informace, poradenství a maximální podporu při jejich klíčovém životním rozhodnutí, kterým volba studia po maturitě bez pochyb je.

Veletrh je výjimečný především širokou nabídkou doprovodných programů, informačních zdrojů a poradenství, které mohou studenti při volbě vysoké školy využít. Všechny doprovodné programy a poradenství návštěvníci veletrhu najdou přímo v hale č. 4 a jsou pro ně zcela zdarma.

Nejvýznamnějším doprovodným programem jsou přednášky vystavujících škol, které budou probíhat každý den v kongresovém sále v 1. patře vstupní haly II.

Tématem přednášek jsou podmínky přijímacího řízení a studia ve školním roce 2020/2021 i informace ze zákulisí studia, přímo od studentů a absolventů vysokých škol. Pro XIII. ročník veletrhu je připraveno celkem 43 přednášek.

Nerozhodným studentům pomůže Testovací centrum a Poradenský servis. Každý student si může udělat elektronický test předpokladů pro studium a zjistit, na které obory se nejlépe hodí. V Poradenském servisu je připraven tým poradců, který studentům na základě výsledků testu pomůže vybrat vhodnou školu, fakultu, nebo studijní obor. Partnerem Testovacího centra je portál VysokeSkoly.cz.

Studenti mohou využít kariérového poradenství, jsou připraveny konzultace s kariérovými poradci. Poradci studentům pomohou při volbě jejich budoucí kariéry na základě jejich předpokladů. Tuto informaci mohou studenti zohlednit již při volbě vysoké školy.

V rámci doprovodného programu Věda pro život si budou moci návštěvníci na vlastní kůži vyzkoušet nejnovější vědecké poznatky, technologické novinky, roboty, nejrůznější pokusy a další náplň studia, či výzkumu v rámci technických a přírodovědných oborů vysokých škol.

Do doprovodného programu Věda pro život se zapojí:

● ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

● UNIVERZITA KARLOVA

● VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ

● VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE

● MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ

● VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

● UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Pro studenty, zajímající se o studium v zahraničí, je připraveno Poradenské centrum pro vysokoškolské studium ve Velké Británii. Poradenské centrum studentům pomůže s celým procesem, od výběru vhodné školy, přes splnění podmínek přijímacího řízení, až po organizaci cesty a ubytování. Ve stánku Poradenského centra je také připravena nabídka studia na partnerských univerzitách z Velké Británie.

Pro pedagogy, výchovné poradce a třídní učitele ze středních škol bude na veletrhu otevřeno Pedagogické centrum. V Pedagogickém centru je připraven speciální program přednášek, seminářů a konzultací s odborníky z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Národního pedagogického institutu, univerzit, vysokých škol, a dalších institucí.

Pro pedagogy je připraven souhrnný informační set o vystavujících školách a speciální Informační systém pro pedagogy a výchovné poradce. Systém aktuálně obsahuje přes 600 vzdělávacích institucí a více jak 10.000 studijních programů.

Pedagogové a výchovní poradci mohou k návštěvě veletrhu využít volné vstupenky. Volnou vstupenku obdrží každý pedagog po registraci na www.gaudeamus.cz.

Registraci doporučujeme také všem studentům. Každý student zaregistrovaný na www.gaudeamus.cz má nárok na slevu na vstupné. Registrovaní studenti zdarma dostanou Průvodce budoucího vysokoškoláka se slovníčkem vysokoškolských pojmů.

Tisková konference u příležitosti zahájení XIII. ročníku veletrhu proběhne 21. 1. 2020, bezprostředně po slavnostním otevření veletrhu, které začíná v 9 hodin v kongresovém sále v 1. poschodí vstupní haly II výstaviště PVA Expo Praha.

Novináři se mohou na tiskovou konferenci akreditovat na adrese info@gaudeamus.cz nebo telefonu 545 176 136.

Kontakt:

e-mail: jakubjanska@mp-soft.cz

www.mp-soft.cz

www.gaudeamus.cz

Klíčová slova ČR-vzdělání-školy-veletrh-Gaudeamus-MP-Soft

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Věda, vzdělávání a školství

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.