Tiskové prohlášení výboru České diabetologické společnosti ČLS JEP a OSAD

Výbor České diabetologické společnosti ČLS JEP a OSAD se znepokojením přijal informaci, která je vyvěšená na internetu http://www.originalshop.su/sugar/cz/ pod názvem "České způsoby léčení cukrovky naprosto šokují".

Známý endokrinolog měl otevřený rozhovor s českým televizním kanálem. Tato naprosto lživá zpráva, v níž je použito jméno a působiště německého endokrinologa kritizujícího situaci s léčbou diabetu v České republice, klame především pacienty s diabetem, neboť se je snaží přesvědčit, že jsou léčeni v České republice špatně. Informuje o tzv. léku na cukrovku s názvem SugaNorm, který má dle této informace cukrovku 2. typu odstranit. Tento "lék na cukrovku" (potravinový doplněk) vyvinutý údajně českými vědci je derivátem vitaminu D (tzv. alfaciferol), ale zároveň se jedná o směs s dalšími vitaminy a některými prvky. Je tedy zcela jasné, že se nejedná o látku, která by cukrovku 2. typu odstranila. Nejde o preparát, který by patřil k celosvětově uznávaným lékům na cukrovku. Zpráva je poplašnou informací vedenou na populaci diabetiků v České republice. Navíc je text psaný špatnou češtinou s mnoha chybami včetně obrázku popsaného azbukou.

Výbor České diabetologické společnosti upozorňuje proto všechny pacienty s diabetem, že zpráva je nejen zcela nepřijatelnou reklamou na výrobek, který nepatří k všeobecně používaným lékům u tohoto onemocnění, ale je zároveň lživou informací o úrovni péče o diabetiky v České republice.

za výbor

Občanského sdružení ambulantních diabetologů

MUDr. Marcela Szabó

předsedkyně

za výbor

České diabetologické společnosti České lékařské společnosti J.E. Purkyně

prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA

předseda

Klíčová slova ČR-zdraví-léky-farmacie-diabetes-Česká diabetologická společnost

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Zdravotnictví
Chemický a farmaceutický průmysl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.