Klíčová událost na Výletné rozhodne o její další existenci. Přijde si ÚZSVM pro klíče od areálu, nebo ponechá Výletnou otevřenou do doby, nežli vysoutěží komerčního nájemce?

Praha 2. prosince 2019 (PROTEXT)

Občanské sdružení Alternativa II, z.s. (dále též OSA II) a Výletná, z.s. Vás zvou na akci pojmenovanou Klíčová událost - předat či nepředat! Akce se koná v klubovně na Výletné, kde se bude diskutovat a rozhodovat o tom, jak by se členové a dobrovolníci projektu Výletná měli postavit k tomu, pokud by nebylo Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) vyhověno jimi podané žádosti o opětovné vypůjčení areálu Výletné, kterou svým podpisem pod peticí za Výletnou podpořilo cca 6000 osob z okolí areálu.

Klíčová událost začne v klubovně na Výletné 2. 12. 2019 "za pět dvanáct", tedy v 11:55. Veřejné diskuse, společného oběda / rautu a následného rozhodovacího procesu, který by měl zodpovědět klíčovou otázku, předat či nepředat, se bude za spolek OSA II účastnit Marek Semerád, předseda představenstva, a též i předseda spolku Výletná, z.s. Michal Michna. Na 13:30 jsou do areálu pozváni zástupci ÚZSVM, kteří by zde měli před novináři a veřejností sdělit členům a dobrovolníkům projektu Výletná, zda se rozhodli přijmout kompromisní nabídku zástupců projektu Výletná o vypůjčení areálu alespoň do doby, nežli ÚZSVM vysoutěží ve veřejném výběrovém řízení komerčního nájemce, nebo obhájit z pozice veřejného zájmu, účelnosti a hospodárnosti to, proč trvají na odevzdání klíčů od areálu. A vzhledem k tomu, že nevíme, jak se ÚZSVM rozhodne a ani jak se na základě toho rozhodne naše strana, přijďte se za námi do areálu podívat a třeba i položit klíčovou otázku, nebo odpověď, která ovlivní budoucí existenci Výletné, jakož i existenci ostatních chátrajících a nevyužitých nemovitostí ve správě ÚZSVM, jako jsou například Kasárna Karlín, nebo Veleslavínský zámek atd.

O projektu Výletná

Projekt Výletná vznikl v únoru 2014 pod záštitou spolku OSA II, a to díky výpůjčce chátrajícího a několik let zavřeného sportovně společenského areálu v Letenských sadech 32, který je majetkem státu, respektive ÚZSVM. Posláním projektu Výletná je záchrana, obnova a smysluplné využití dřevěné klubovny od architekta Bohumíra Kozáka z roku 1926 (kulturní památky), jakož i záchrana, obnova a postupná modernizace všech přilehlých sportovišť, které tvoří areál Výletné, a to za pomoci členů, dobrovolníků a vlastní hospodářské činnosti projektu bez jakéhokoliv utrácení veřejných peněz, respektive za pomoci finančních i nefinančních příspěvků od podporovatelů projektu rekrutujících se zejména z místní komunity a aktivní občanské společnosti.

O Občanském sdružení Alternativa II, z.s.

Občanské sdružení Alternativa II, z.s. bylo založeno v roce 2006 dvanácti zakládajícími členy převážně z řad studentů středních a vysokých škol, jako nezávislá, nezisková a projektově orientovaná organizace, jejímž posláním je podpora seberealizace, aktivního bytí, vědy, kultury, sportu, tělovýchovy, vzdělávání, smysluplného volnočasového vyžití, humanitárních aktivit, občanské angažovanosti, sociálně a ekologicky šetrného podnikání, jakož i všech ostatních činností směřujících k všestrannému a plnohodnotného rozvoji jedince i společnosti.

Text petice: https://tinyurl.com/y577z5mp

Fotodokumentace naší činnosti v areálu Výletné: https://tinyurl.com/rlsmogc

FB stránka projektu: www.facebook.com/vyletna

FB událost - “Zavírá se Výletná - změníme to?”: www.facebook.com/events/593473284526432/

Web projektu Výletná (není zcela hotov): www.podporujVYLETNOU.cz | www.Vyletna.info

Web spolku OSA II: www.osa2.cz

Pro další informace kontaktujte předsedu spolku OSA II:

Ing. Marek Semerád

Marek.Semerad@osa2.cz

Klíčová slova ČR-správa-reality-firmy-OSA-ÚZSVM-Praha

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Stavebnictví, bydlení a reality
Politika, veřejná správa a soudy

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.