Ministr Petříček navštívil nadaci Qatar Foundation

Tomáš Petříček v Dauhá

Tomáš Petříček v Dauhá

Český ministr zahraničí Tomáš Petříček ve středu navštívil nadaci Qatar Foundation, kde promluvil o nutnosti zachování pracovních míst v průmyslu při současném snižování emisí uhlíku.

“Ke klimatické změně se musíme postavit jako ke globálnímu problému,” řekl ministr Petříček při své návštěvě Kataru.

“Chceme reindustrializovat Evropu a současně snížit emise uhlíkatých sloučenin. Myslím si, že bychom měli provést reformu Světové obchodní organizace (WTO) tak, abychom zajistili soulad s evropskými cíli při řešení problému globálního oteplování.”

Ministr Petříček a jeho doprovod si prohlédli sídlo nadace Qatar Foundation v Dauhá, ve čtvrti Education City, kde sídlí kampusy osmi mezinárodních univerzit, výzkumná centra a střediska pro inovaci. Nadace Qatar Foundation je jednou z klíčových organizací, která pomáhá zajišťovat růst a hospodářskou různorodost v zemi.

Ministr Petříček získal postgraduální vzdělání a titul PhD na Karlově univerzitě v oboru mezinárodních vztahů, za svůj výzkum v oblasti energetických politik, trvale udržitelného rozvoje a politické ekonomie. Jeho dizertační práce má název “Perspektivy energetické bezpečnosti Evropské unie”.

Těžký průmysl je odpovědný za zhruba 22% z celkového objemu emisí oxidu uhličitého (CO2). Nicméně těžký průmysl, jako je například výroba oceli nebo cementárny, je často státy podporován, protože je důležitý z hlediska pracovních míst i národní bezpečnosti. Česká republika je jednou z nejvíce industrializovaných zemí v Evropě.

“Některé politiky, které Evropská unie uplatňuje, zvyšují emise skleníkových plynů," řekl Petříček s odkazem na Německo, které se vzdalo svých jaderných reaktorů a přešlo na výrobu elektřiny z uhlí.

“Podkopávání průmyslu je to poslední co potřebujeme. Musíme se naučit lépe hospodařit s energií a začít ke změně klimatu přistupovat jako ke globálnímu problému a současně nastavit poctivé tržní podmínky pro všechny.”

Klíčová slova Katar-ČR-hospodářství-průmysl-diplomacie-ekologie-Qatar Foundation

Oblast
Blízký východ (bv)

Kategorie
Politika, veřejná správa a soudy
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.