Společnost WeWork zruší žádost o registraci úpisu akcií podanou Komisi pro cenné papíry (SEC) na formuláři S-1

Společnost WeWork podá Komisi pro cenné papíry žádost o zrušení registrace úpisu akcií, kterou původně Komisi pro cenné papíry (SEC) na formuláři S-1 podala dne 14. srpna.

Generální ředitelé společnosti Artie Minson a Sebastian Gunningham, k tomu poznamenali: “Rozhodli jsme se posunout emisi cenných papírů (IPO), abychom se mohli naplno věnovat našemu podnikání, které i nadále stojí na pevných základech. Stále se snažíme dělat maximum pro naše členy, firemní zákazníky, pronajímatele, zaměstnance a akcionáře. Chceme z firmy WeWork udělat veřejně obchodovatelnou společnost a těšíme se náš vstup na akciové trhy někdy v budoucnosti.”

Prohlédněte si zdrojovou verzi této tiskové zprávy na webových stránkách businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190930005559/en/

Kontaktní informace

Jimmy Asci / Gwen Rocco

press@wework.com

Zdroj: WeWork

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

(BW)

Klíčová slova USA-trh-finance-WeWork

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
Obchod, marketing
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.