Práva dětí v ČR - pozvánka na tiskovou konferenci

Praha 27. září 2019 (PROTEXT)

Pozvánka na tiskovou konferenci dne 30. září 2019

TÉMA: Jak se dařilo a daří ČR naplňovat a chránit práva dětí a dodržovat Úmluvu OSN o právech dítěte v letech 2011 až 2019?

Datum konání: pondělí 30. září 2019

Čas: 9:30 - 10:00 hodin

Pořadatelé: Český helsinský výbor, z. s. a spolek Aliance za dětská práva

Místo konání: Sídlo Českého helsinského výboru, Praha 5, Štefánikova 21 (I. patro)

- Počátkem října 2019 bude Výborem OSN pro práva dítěte projednána alternativní (stínová) zpráva o plnění Úmluvy o právech dítěte v ČR, kterou předložili zástupci loni vzniklého spolku Aliance za dětská práva, který sdružuje neziskové organizace hájící práva dětí v Česku.

- Zpráva neziskových organizací reviduje a doplňuje informace o naplňování práv dětí ze strany České republiky podané Výboru pro práva dítěte vládou ČR v červnu 2018 za období 2012-2018.

- Zástupci neziskových organizací budou na tiskové konferenci informovat o tom, jaká práva dětí jsou v ČR nejčastěji porušována a kde má Česká republika při naplňování Úmluvy o právech dítěte největší nedostatky.

Kvůli omezené kapacitě prosíme o potvrzení účasti na tomto e-mailu: info@helcom.cz.

Kontakt: Mgr. Lucie Rybová, ředitelka

Český helsinský výbor

E: lucie.rybova@helcom.cz

Klíčová slova ČR-právo-děti-lidská-Český helsinský výbor

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Politika, veřejná správa a soudy
Média, společnost a životní styl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.