Firma Mary Kay, ve spolupráci s organizacemi OSN, spustila ženský podnikatelský akcelerátor

V rámci tohoto strategického partnerství proběhnou investice do ženského podnikání po celém světě

Společnost Mary Kay Inc., přední podporovatel práv a podnikatelských aktivit žen, dnes představila Akcelerátor podnikání žen (Women’s Entrepreneurship Accelerator), iniciativu, na jejímž vzniku se podílí několik partnerů a jejímž cílem je inspirovat, vzdělávat a podporovat ženy podnikatelky po celém světě.

Tato průlomová iniciativa, do které je možné se zapojit bez omezení, vznikla na základě spolupráce šesti agentur OSN: Subjekt OSN pro rovnost pohlaví a zmocnění žen (UN Women), Kancelář OSN pro partnerství (United Nations Office for Partnerships - UNOP), Mezinárodní organizace práce (International Labour Organization - ILO), Mezinárodní obchodní centrum (International Trade Centre - ITC), UN Global Compact (UNGC) a Rozvojový program OSN (United Nations Development Programme -UNDP).

Akcelerátor nabídne online vzdělávání, včetně školení a praxe a mentorské služby.

Navíc bude sloužit jako platforma pro odstranění překážek, které ženám brání v podnikání a rovném využívání příležitostí, od vzdělávání až po reformu právního rámce, s cílem umožnit ženám podílet se rovným způsobem na podpoře svých místních a národních ekonomik.

Akcelerátor podpoří globální aktivity vedoucí k vytváření a posilování vztahů s ženami podnikatelkami. Budoucí rozšiřování programu umožní ženám, které vzdělávací program dokončí, získat financování pro své nové podnikatelské příležitosti.

“Mary Kay podporuje ženy v podnikání, finančním zabezpečení a nezávislosti již více než 56 let,” řekla Deborah Gibbins, provozní ředitelka firmy Mary Kay. “Soukromé i veřejnoprávní organizace musí spolupracovat na tom, aby všechny ženy, které podnikají, měly přístup k nástrojům a vzdělání, které potřebují k naplnění svých snů v oblasti finanční nezávislosti, výchovy rodiny a společenského uznání.”

Akcelerátor podnikání žen (Women’s Entrepreneurship Accelerator) bude zpočátku k dispozici v 6 jazycích a postupně se program rozšíří až do 192 zemí a přibydou další jazykové mutace.

V rámci Akcelerátoru bude ustanoven poradní sbor podnikatelů, celebrit a poradců, který bude dohlížet na rozšiřování a propagaci celého programu.

“Informovaná žena s penězi ve vlastní kapse je emancipovanou ženou. Spolu s tím jak roste počet aktivních žen inovátorek, roste i důležitost podnikání a podpory žen,” řekla Phumzile Mlambo-Ngcuka, výkonná ředitelka Subjektu OSN pro rovnost pohlaví a zmocnění žen (UN Women).

“Poradci z celého světa spojili síly a vytvořili Akcelerátor podnikání žen, který umožní více ženám podnikat, získat potřebné vzdělání, podporovat finanční nezávislost a prostředí ve kterém žijí.”

“V organizaci ITC se těšíme na to, až se Akcelerátor podnikání žen (Women’s Entrepreneurship Accelerator) zapojí do naší iniciativy SheTrades a pomůže nám dosáhnout pokrok v naplňování cílů rozvojového programu SDG5 pro trvalou udržitelnost a pomoci tak ženám a dívkám z celého světa,” řekla Arancha González, ředitelka Mezinárodního obchodního centra (International Trade Centre).

“Prostřednictvím tohoto partnerství umožníme ženám a dívkám jít za svým podnikatelským snem a dáme jim dovednosti a znalosti potřebné k tomu, aby své sny proměnily v podnikatelský úspěch.”

Akcelerátor podnikání žen (Women’s Entrepreneurship Accelerator) je poslední ze série kroků, které firma Mary Kay provádí za účelem podpory žen na celém světě a zlepšování kvality jejich života.

Již v dřívějších měsících tohoto roku se firma Mary Kay připojila ke stále rostoucímu seznamu firem a korporací, které se zavázaly dodržovat Zásady podpory žen (Women’s Empowerment Principles), což je společný projekt organizací OSN Global Compact a UN Women, vytvořený za účelem podpory rovnoprávnosti pohlaví a zlepšení pracovního prostředí. V průběhu valného shromáždění OSN bude Mary Kay sponzorovat akci WE Empower UN SDG Challenge, což je první globální soutěž pro ženy podnikatelky, kterou připravila renomovaná módní návrhářka Diane von Furstenberg.

Více informací o akcelerátoru pro ženy podnikatelky (Women’s Entrepreneurship Accelerator) najdete na webových stránkách www.WE-accelerate.com.

O společnosti Mary Kay

Originální žena bořící mýty, Mary Kay Ashová založila svou kosmetickou firmu před více než 55 lety se třemi cíli: nabídnout ženám skvělé příležitosti, vyrábět neodolatelné produkty a udělat ze světa lepší místo pro život. Z tohoto snu nakonec vznikla nadnárodní společnost s obratem v řádu miliard dolarů, která má milióny nezávislých prodejců v téměř 40 zemích světa. Firma Mary Kay se věnuje výzkumu na poli kosmetiky a vyrábí špičkové produkty pro péči o pokožku, kosmetiku pro barvení vlasů, doplňky stravy a parfémy. Firma Mary Kay podporuje ženy a jejich rodiny díky spolupráci s různými organizacemi z celého světa, které se zabývají podporou výzkumu rakoviny, ochranou obětí domácího násilí a podporováním dětských snů. Původní vize paní Mary Kay Ashové - „postupně zlepšovat jednu rtěnku denně“ tak i nadále platí. Více informací najdete na webových stránkách www.marykay.com.

O organizaci UN Women

UN Women je organizace patřící pod křídla OSN, která se snaží propagovat rovnoprávnost žen a dívek a byla založena s cílem urychlit uspokojování potřeb žen a dívek na celém světě.

Organizace UN Women podporuje členské státy OSN v zavádění globálních standardů a norem v oblasti rovnoprávnosti pohlaví a spolupracuje s vládami a občanskou společností při návrhu zákonů, politik, programů a služeb, které jsou potřebné pro zavádění norem a právního rámce na podporu žen a dívek na celém světě.

Organizace působí celosvětově a snaží se naplnit cíle v oblasti trvale udržitelného rozvoje, které se týkají žen a dívek a také podporuje rovnoprávnou účast žen na všech aspektech života, se zaměřením na 4 strategické priority:

• Ženy mohou zastávat vedoucí funkce a rovnoměrně se podílet na řízení podniků, organizací či státní samosprávy

• Ženy mají jistotu příjmu, dobré pracovní podmínky a jsou ekonomicky soběstačné

• Všechny ženy a dívky mají právo na plnohodnotný život bez jakýchkoli forem násilí

• Ženy a dívky musí mít možnost přispívat a mít větší vliv na budování a udržování trvale udržitelného míru a klidu a musí stejným mít stejný prospěch z prevence přírodních katastrof, konfliktů a humanitárních akcí

Organizace UN Women také koordinuje a podporuje činnost OSN v oblasti rovnoprávnosti pohlaví a podílí se na přípravě všech smluv a právního rámce dle Plánu 2030. Organizace UN Women považuje rovnoprávnost pohlaví za základní a důležitý kámen pro splnění cílů v oblasti trvale udržitelného rozvoje.

O Mezinárodním obchodním centru (ITC)

Mezinárodní obchodní centrum (International Trade Centre - ITC) se v rámci své iniciativy SheTrades (Ona podniká) snaží splnit svůj cíl a do roku 2021 spojit 3 milióny podnikajících žen na celém světě. Iniciativa SheTrades spolupracuje s vládami, firmami i podniky v oblasti podpory výzkumu a tvorby obchodních politik a předpisů, usnadňování financování, zlepšování přístupu firem k veřejným zakázkám a zkvalitňování dodavatelského řetězce.

SheTrades nabízí ženám různé flexibilní vzdělávací programy, a to prostřednictvím webových stránek shetrades.com.

V nabídce jsou například bezplatné online kurzy, účast na seminářích, webináře na celou řadu různých témat a také zlepšení znalostí trhů.

Tyto kurzy vznikly v rámci program Aid-for-Trade OSN a jsou také součástí cílů OSN pro trvale udržitelný rozvoj.

Další informace najdete na webových stránkách www.intracen.org. Sledujte ITC na sociálních sítích Twitter | Facebook | LinkedIn | Instagram

O iniciativě Global Compact

Global Compact je zvláštní iniciativa generálního tajemníka OSN s cílem vyzvat společnost na celém světě, aby se zavázaly dodržovat deset univerzálních zásad v oblasti lidských práv, práce, prostředí a boje s korupcí.

Iniciativa Global Compact byla spuštěna v roce 2000 a jejím cílem je pomáhat podnikatelům a firmám naplňovat cíle a hodnoty OSN prostřednictvím dodržování zásad odpovědné firemní praxe.

Global Compact je největší světovou iniciativou v oblasti trvalé udržitelnosti pro firmy, která ve více než 60 sítích sdružuje více než 9 500 firem a 3 000 nepodnikatelských subjektů z více než 160 zemí světa.

Pro získání dalších informací sledujte @globalcompact na sociálních sítích nebo navštivte naše webové stránky www.unglobalcompact.org.

O UNOP

Kancelář OSN pro partnerství (United Nations Office for Partnerships - UNOP) slouží jako globální platforma na podporu a vytváření partnerství s ostatními organizacemi za účelem plnění cílů Programu trvale udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals - SDGs). UNOP nabízí platformu pro komunikaci s partnery a umožňuje tak využít znalostí a zkušeností širokého spektra partnerských organizací v naplňování cílů Programu trvale udržitelného rozvoje (SDG).

Kancelář UNOP spravuje Fond OSN pro mezinárodní partnerství (United Nations Fund for International Partnerships), Demokratický fond OSN (United Nations Democracy Fund) akční hub SDG a řídí také sbor poradců generálního tajemníka SDG.

Více informací najdete na webových stránkách: https://www.un.org/partnerships/content/welcome-united-nations-office-partnerships .

O Mezinárodní organizaci práce

Mezinárodní organizace práce (International Labour Organization - ILO) je agentury OSN, která byla založena v roce 1919 a jejímž cílem je podporovat sociální spravedlnost a mezinárodně uznávaná lidská a pracovní práva, protože dodržování pracovních práv je základním kamenem prosperity. Dnes organizace ILO pomáhá vytvářet dobré pracovní a hospodářské podmínky, které pracujícím lidem i podnikatelům zajišťují dlouhotrvající jistoty, prosperitu a pokrok. Díky tripartitní struktuře této organizace se jedná o jedinečnou platformu na podporu zdravého pracovního prostředí pro všechny ženy i muže.

Program rozvoje ženského podnikání organizace ILO (Women’s Entrepreneurship Development - ILO-WED) je součástí divize malých a středních podniků (SME) a funguje již více než 10 let. Program ILO-WED se snaží podporovat podnikání a práci žen a usnadnit jim začátek podnikání, včetně založení a růstu společnosti a stejně tak podporuje rovnoprávnost pohlaví.

Webové stránky: www.ilo.org/wed | Twitter - @ILOWED | Facebook - ILO WED (International Labour Organization - Mezinárodní organizace práce)

Prohlédněte si zdrojovou verzi této tiskové zprávy na webových stránkách businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190923005285/en/

Kontaktní informace

Kontakt pro média:

Mary Kay Inc.

Michael Wassmer

media@mkcorp.com

+1-972-687-5332

ICF Next

Grace Kramer

grace.kramer@icfnext.com

+1-847-363-9077

UN Women

Oisika Chakrabarti

oisika.chakrabarti@unwomen.org

+1-646-781-4522

International Trade Centre

Jarle Hetland

hetland@intracen.org

+41 (0)22 730-0145

Zdroj: Mary Kay Inc.

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

(BW)

Klíčová slova USA-společnost-život-kosmetika-Mary Kay

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
Média, společnost a životní styl
Chemický a farmaceutický průmysl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.