Hledáme: Pět dobrovolníků pro průzkumnou vědeckou misi na Antarktidě

Airbnb Antarctic Sabbatical

Airbnb Antarctic Sabbatical

Společnost Airbnb a organizace Ocean Conservancy dnes oznámily akci Antarctic Sabbatical, bezprecedentní příležitost pro pět vášnivých jedinců, aby v prosinci vycestovali na nejvzdálenější kontinent Země a připojili se k vědkyni bádající Antarktidu Kirstie Jones-Williams na první vědecké misi tohoto druhu.

Pět dobrovolných vědců z řad občanů bude odebírat vzorky sněhu a studovat, do jaké míry se mikroplasty dostaly do Antarktidy. Cílem akce Antarctic Sabbatical je přinést větší povědomí o vlivu lidí na klima v jednom z nejméně pochopených a nejizolovanějších ekosystémů na světě. Po pochopení dopadu plastového znečištění způsobeného jinde ve světě poskytnou dobrovolní vědci informace o tom, jak může globální komunita pomoci chránit Antarktidu i planetu.

  • Akce Antarctic Sabbatical (Antarktický sabatikl) - jedinečná životní příležitost cesty na zamrzlou hranici a pomoci lépe porozumět vlivu člověka na životní prostředí
  • Nejsou vyžadovány žádné formální kvalifikace, kromě dobrodružného ducha, vášně pro životní prostředí a ochoty se přihlásit
  • Součást většího programu Airbnb Sabbatical, který má lidi inspirovat k tomu, aby si udělali pauzu ve své práci a něco vrátili společnosti

„Většina lidí považuje Antarktidu za nedotčený a izolovaný kontinent, ale nedávné důkazy ukazují, že i ta nejodlehlejší místa jsou zasažena plastovým znečištěním. Tato expedice nám pomůže pochopit cestu mikroplastů do odlehlých oblastí, jako je Antarktida, a přichází v klíčový moment pro zdůraznění naší odpovědnosti za ochranu našeho světa přírody," řekla paní Jones-Williams. „Tato expedice bude tvrdá práce, která bude v neodpustitelných zimních podmínkách vyžadovat vědeckou přísnost. Hledáme vášnivé jedince, kteří se cítí občany světa a jsou nadšeni, že se mohou stát součástí tohoto týmu a vrátit se domů, aby světu sdělili své poznatky."

Během měsíční expedice vědci z řad občanů:

  • Absolvují průpravné školení v Punta Arenas v Chile, kde se připraví v kurzech glaciologie a vzorkování v terénu, laboratorních prací a užívání vybavení.
  • Poletí do Antarktidy pro zahájení vědecké mise, přistanou na přirozeně vytvořené ranveji z modrého ledu hluboko na kontinentu, kde bude prováděn výzkum.
  • Budou odebírat vzorky sněhu z vnitrozemí Antarktidy a studovat je pro výskyt cizích mikrovláken, aby určili, jak dalece se po celém světě rozšířily odpady a znečištění.
  • Navštíví jižní pól, kde budou moci obejít zeměkouli jen několika kroky.
  • Budou mít příležitost prozkoumat krásná místa Antarktidy, jako je Drake Icefall, Charles Peak Windscoop a Elephant's Head, aby poznali geografii kontinentu.
  • Vrátí se do Chile, kde budou i nadále studovat své nálezy a spolupracovat s organizací Ocean Conservancy, aby se stali velvyslanci ochrany oceánů. V této roli zastánců poskytnou informace o tom, jak na podporu mise Ocean Conservancy může komunita Airbnb a jiné pomoci minimalizovat jejich společné znečišťování světa plasty.

Airbnb se zavazuje poskytovat své komunitě možnost udržitelného cestování v každém místě cesty. Pro podporu tohoto závazku spolupracuje společnost Airbnb s organizací Ocean Conservancy na využití výsledků výzkumu expedice Antarctic Sabbatical k informování vzdělávacích a podpůrných iniciativ. Společnost Airbnb také provádí posouzení dopadů na životní prostředí, aby změřila a pochopila náš vliv a určila, co můžeme v průběhu času pro snížení tohoto vlivu udělat. Toto jsou základní kroky, které budou informovat o budoucích závazcích a naší vizi být lídrem v udržitelném cestování.

„Partnerství se společností Airbnb pro expedici Antarctic Sabbatical je neuvěřitelná příležitost pokračovat v našem boji proti plastům v oceánech a zvýšit povědomí o této záležitosti," řekl Janis Searles Jones, generální ředitel organizace Ocean Conservancy. „Prostřednictvím naší každoroční akce Mezinárodního čištění pobřeží (International Coastal Cleanup), kde dobrovolníci nejen shromažďují odpadky z pláží a vodních cest po celém světě, ale také zaznamenávají každou položku v naší globální databázi, má Ocean Conservancy dlouhou historii spolupráce s vědci z řad občanů. Těšíme se na uplatnění výsledků této expedice pro globální řešení."

Komunita Airbnb upřednostňuje zdravé cestování, včetně 64 procent hostů, kteří si v roce 2018 vybrali Airbnb, protože si cení toho, že se jedná o ekologicky udržitelnou možnost cestování*, která maximálně využívá volná místa v domovech lidí.

Od srpna 2018 Airbnb zaznamenalo na své na platformě více než 5 milionů hostů, kteří se přihlásili na ekologické seznamy**.

88 procent hostitelů na platformě Airbnb na celém světě začleňuje do poskytování ubytovacích služeb ekologické postupy, jako je používání ekologických čisticích prostředků, zajišťování recyklace, nabádání hostů k používání veřejné dopravy a instalace solárních panelů*.

Hosté na Airbnb také zkoumají rozmanitost zážitků, které prospívají planetě a představují je místním odborníkům a obhájcům environmentální udržitelnosti, protože společnost zaznamenala v minulém roce nárůst rezervací v ekologicky šetrných a udržitelných ubytováních o 196 procent**.

„Společně s organizací Ocean Conservancy upozorňujeme na problém mikroplastů, abychom vyzvali světovou veřejnost k důkladnému zamyšlení nad důsledky toho, jak žijeme, a abychom kolektivně reagovali," řekl Chris Lehane, senior viceprezident pro globální politiku a komunikaci společnosti Airbnb. „Zatímco Airbnb je přirozeně šetrnější k životnímu prostředí než jiné formy cestování, protože lidé využívají již postavené prostory, musíme i nadále hledat způsoby, jak může naše platforma přispět ke snížení dopadu lidí na životní prostředí. Musíme toho udělat daleko více a s postupem času to budeme realizovat."

Expedice Antarctic Sabbatical následuje po akci Italian Sabbatical, což byl projekt regenerace měst společností Airbnb a Wonder Grottole, který nabídl pěti dobrovolníkům možnost strávit tři měsíce v historickém městě Grottole v jižní Itálii, aby pomohli oživit komunitu, jež čelila vyhynutí. Program Sabbatical je navržen tak, aby inspiroval lidi k využívání získaného pracovního volna a věnování svého času lidem a místům kolem nich za jedinečný životní zážitek.

Pro přihlášení k expedici Antarctic Sabbatical navštivte webové stránky airbnb.com/sabbatical a vyplňte formulář žádosti. Platí podmínky.***

* Preference hostů jsou založeny na téměř 12.000 odpovědích na dobrovolný průzkum zaslaný části uživatelů platformy Airbnb, kteří se v roce 2018 vydali na cestu do vybraných zemí. Výměnou za vyplnění ankety nebyla poskytnuta žádná platba ani jiná pobídka.

** Na základě interních údajů společnosti Airbnb o celosvětovém meziročním růstu v příjezdech hostů do ekologicky šetrných ubytování (Seznamy ubytování šetrných k životnímu prostředí jsou definovány jako následující typy prostor: „podzemní domek", „jurta", „dům na stromě", „stan", „horská chata", „srub") a rezervacích „zážitků". Srovnání stavu z 1. srpna 2018 se stavem z 1. srpna 2019.

*** Před přihlášením si pozorně přečtěte výběrové podmínky dostupné na webu. Uchazečům musí být více než 18 let, mohou vycestovat do Chile a Antarktidy na měsíc od listopadu do prosince 2019 a vykonávat dobrovolnickou práci jako vědci z řad občanů a být schopni hovořit konverzační angličtinou. Konečný výběr pěti dobrovolnických vědců bude vyhlášen 30. října. Expedice Sabbatical je přístupná pro obyvatele následujících zemí: Argentina, Rakousko, Austrálie, Belgie, Brazílie, Kanada, Chile, Čína, Dánsko, Dubaj, Francie, Německo, Irsko, Indie, Itálie, Hongkong, Japonsko, Jižní Korea, Malajsie, Mexiko, Nizozemsko, Nový Zéland, Norsko, Portugalsko, Rusko, Singapur, Jihoafrická republika, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Tchaj-wan, Thajsko, Velká Británie a USA.

O společnosti Airbnb

Společnost Airbnb byla založena v roce 2008, aby vytvořila svět, ve kterém každý může patřit kamkoliv, a aby poskytovala zdravé cestování, které je lokální, autentické, rozmanité, inkluzivní a udržitelné. Airbnb jedinečně využívá technologii, která ekonomicky umožňuje milionům lidí na celém světě otevírat a zpeněžovat jejich prostory, vášně a talent, aby se stali podnikateli v oblasti cestovního ruchu. Trh s ubytováním společnosti Airbnb poskytuje přístup k více než 7 milionům jedinečných pobytových míst ve více než 100.000 městech a 191 zemích. Airbnb nabízí se svými zkušenostmi bezprecedentní přístup k místním komunitám a zájmům prostřednictvím více než 40.000 jedinečných přizpůsobených aktivit provozovaných hostiteli na více než 1000 trzích po celém světě. Mezilidská platforma Airbnb prospívá všem zúčastněným stranám, včetně hostitelů, hostů, zaměstnanců a komunit, v nichž působí.

O organizaci Ocean Conservancy

Organizace Ocean Conservancy usiluje o ochranu oceánu před dnešními největšími globálními výzvami. Spolu se svými partnery vytváří vědecká řešení pro zdravý oceán s volně žijící živočichy a komunity, které jsou na něm závislé.

O vědkyni Kirstie Jones-Williams bádající Antarktidu

Vědkyně Kirstie Jones-Williams, která bádá Antarktidu a specializuje na zkoumání dopadu mikroplastů na polární mořský zooplankton, pracuje na svém titulu PhD v biologických vědách na Univerzitě Exeter ve Velké Británii, s finanční podporou vzdělávacího programu NERC GW4 + DTP.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/1000160/Airbnb_Antarctic_Launch.mp4

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1000159/Airbnb_Antarctic_Sabbatical.jpg

KONTAKT: airbnbantarctica@dkcnews.com

Klíčová slova USA-turistika-věda-ekologie-Ocean Conservancy-Airbnb

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
Služby, cestovní ruch
Věda, vzdělávání a školství

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.