Motivací mužů je odměna, ženy to dělají pro dobrý pocit. Řeč je o recyklaci polystyrenových obalů

Kontejnery pro tříděný odpad.

Kontejnery pro tříděný odpad.

Z aktuálního průzkumu Sdružení EPS ČR vyplynulo, že Češi špatně recyklují obalový polystyren. Finanční odměna od sběrného dvoru by byla podle dotázaných tou správnou motivací spíše pro muže (45 %). Ženy naopak nejčastěji recyklují pro pocit, že dělají dobrou věc (43 %). V situaci přeplněnosti žlutých kontejnerů pak muži raději vyčkají, až bude vyvezen. Ženy naopak berou věci do svých rukou a třetina z nich by polystyrenové obaly rovnou odvezla do sběrného dvora.

Různobarevné kontejnery a popelnice na třídění odpadu všichni dobře známe. Lze i s jistotou říci, že Češi se již naučili třídit odpad. Stále však existují předměty, u nichž si lámeme hlavu, kam s nimi. Příkladem za všechny je pěnový polystyren (EPS). "Výrobky z PS a EPS mají mezinárodně přidělen recyklační trojúhelník s číslicí 6, lze jej tedy odkládat do žlutých kontejnerů, stejně jako ostatní plast, odkud jsou později v k tomu zvlášť určených provozech ručně dotříděny," uvádí předseda Sdružení EPS ČR Pavel Zemene.

Z průzkumu vyplynulo, že správnou volbu, tedy žlutý kontejner, pro třídění polystyrenových obalů vybere 70 % Čechů. Na většině kontejnerů jsou uvedené základní informace o tom, co se do něj může a nemůže vyhazovat. I přesto třídí někteří polystyren špatně a vyhazují ho do netříděného odpadu.

Muži vyčkávají, ženy jsou aktivnější

V případě plného třídícího kontejneru na plast uvedlo 27 % mužů, že raději počká, až se žlutá popelnice vyprázdní a až poté do ní polystyren vyhodí. Naopak pokud ženy vidí plný kontejner, ve 30 % ho odvezou rovnou do sběrného dvora. To samé by přitom udělala jen necelá čtvrtina mužů. Vyhledat prázdnější recyklační kontejner v okolí by pak volilo o 7 % více žen než mužů.

Genderově se liší také odpovědi v motivaci, která by přiměla dotázané odvést polystyrenové obaly přímo do sběrných dvorů. Zatímco pro ženy je motivací především dobrý pocit, že dělají něco prospěšného pro své okolí a životní prostředí (43 % respondentek), pro muže by byla tou správnou motivací finanční odměna, kterou by dostali ve sběrném dvoře (45 % odpovědí).

Z polystyrenového obalu častěji obědvá muž, správně očištěný obal vyhodí spíše žena

Na otázku, jak často kdo konzumuje oběd přinesený z restaurace do práce v polystyrenovém obalu, si ho alespoň jednou týdně až denně přinese celá pětina mužů, ale jen každá desátá žena. A ač jsou ženy v tomto trendu méně aktivní, zodpovědněji po sobě tento polystyrenový obal před jeho vyhozením do tříděného odpadu vymyjí o zbytky jídla. Udělá tak o 12 % více žen než mužů.

"Obalový polystyren, zvláště ten od elektroniky, je ideální vyhazovat již čistý, respektive očištěný od etiket a lepících pásek. Napomáhá to při dotřiďování polystyrenu na třídících linkách, což je klíčovým mezikrokem při recyklaci pěnového polystyrenu," uzavírá toto téma Pavel Zemene.

Sdružení EPS ČR

Sdružení EPS ČR je národní organizace založená v roce 1998 s cílem podporovat a koordinovat společný vývoj aplikací z pěnového polystyrenu (EPS), podílet se na tvorbě norem, kontrolovat kvalitu výrobků z EPS, poskytovat konzultace v oblasti výroby a použití výrobků a aplikací z EPS, zvyšovat bezpečnost výrobků z EPS a podílet se na úsporách energie.

Sdružení EPS ČR má 13 členů, a dále 5 čestných členů. Reprezentuje tak většinu dodavatelů a zpracovatelů EPS v České republice. Roční obrat se pohybuje kolem 4,5 miliardy Kč při zpracování více než 50 tis. tun EPS. V posledních letech společnosti investovaly téměř 4 miliardy Kč do rozvoje a inovací. Zaměstnávají přes 1000 pracovníků.

Členy sdružení jsou výrobci suroviny, výrobci EPS a další společnosti a odborníci z oblasti EPS působící v České a Slovenské republice. Sdružení úzce spolupracuje s příbuznými profesními organizacemi, školami, výzkumnými pracovišti, státními institucemi a s mnoha odborníky z různých oborů. Sdružení EPS ČR je členem EUMEPS, Evropského sdružení výrobců EPS. Více informací naleznete na www.epscr.cz.

Kontakt:

Sdružení EPS ČR

Ing. Pavel Zemene, Ph.D.

info@epscr.cz

Native PR

Tomáš Weiss

tomas.weiss@nativepr.cz

+420 732 755 484

Native PR

Dana Tučková

dana.tuckova@nativepr.cz

+420 773 979 562

Klíčová slova ČR-odpady-plasty-mínění-Sdružení EPS ČR

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Chemický a farmaceutický průmysl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.