Klub personalistů udělil tři čestná uznání, ocenění si odnesl náměstek Postránecký, místopředseda Fiala a tajemník Loutocký

Hned tři čestná uznání udělil Klub personalistů o.p.s. v rámci 7. ročníku konference Personalistika, právo a vzdělávání ve veřejné správě. Ocenění za významný přínos si odnesl náměstek ministra vnitra pro státní službu Josef Postránecký, místopředseda Nejvyššího soudu Roman Fiala a tajemník Magistrátu města Brna Pavel Loutocký.

"Konference se zúčastnilo více než sto šedesát hostů. V pěti odborných sekcích vystoupilo téměř pět desítek přednášejících z justice, státních zastupitelství, ministerstev, jakož i z řad nejrenomovanějších odborníků na danou oblast," říká Mgr. Kristina Chrástková, zakladatelka a ředitelka Klubu personalistů o.p.s.

Mezi účastníky konference nechyběla celá řada významných hostů. Zúčastnilo se jí například pět z celkem čtrnácti státních tajemníků včetně náměstka ministerstva vnitra pro státní službu, dále šest předsedů a místopředsedů krajských soudů, náměstkyně krajského státního zástupce, několik předsedů a místopředsedů okresních soudů, ministerští náměstci, více než patnáct ředitelů ministerských odborů. Nechyběli ani generální ředitelé státních organizací, dva ředitelé krajských úřadů, tajemníci magistrátů i ředitelé mnoha významných institucí z oblasti veřejné sféry. "Těší nás, že konference získává na prestiži. Vnímáme ji také jako příležitost k setkávání zajímavých osobností," dodává Bc. Jana Nosek, výkonná ředitelka Klubu personalistů o.p.s.

Klub personalistů o.p.s. nabízí personalistům, právníkům a personálním manažerům ucelený přístup ke vzdělávání (zaměřenému na komplexní problematiku personalistiky a práva ve veřejné správě) a potřebným informacím, možnost výměny názorů a zkušeností a jednotné metodické vedení v rámci celé veřejné správy.

Snahou a cílem Klubu personalistů o.p.s. je prosazovat strategii kvality přednášejících, kteří patří mezi největší odborníky v dané oblasti. "Tuto strategii nekompromisně prosazujeme i v době, kdy si společnost necení erudovaných odborníků jakožto lektorů ani kvalitního procesu vzdělávání, ba naopak dává přednost cenovým kritériím a zákaznickému komfortu, zejména s vazbou na bohatost poskytnutého občerstvení," říká Bc. Jana Nosek, výkonná ředitelka Klubu personalistů o.p.s.

Kontakt pro média:

Bc. Jana Nosek, 734 124 053

Klíčová slova ČR-správa-právo-vzdělání-práce-ocenění-Klub personalistů

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Věda, vzdělávání a školství
Politika, veřejná správa a soudy
Obchod, marketing

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.