19. september / 19:00: "Sila práva alebo právo sily?" živé vysielanie z Viedne s Marietje Schaake, Thomasom Lohningerom a ďalšími

Marietje Schaake, ktorá bola až do júla 2019 členkou Európskeho parlamentu, sa nedávno stala riaditeľkou pre medzinárodnú politiku v centre Cyber Policy Center a poverenkyňou pre medzinárodnú politiku v Inštitúte pre umelú inteligenciu so zameraním na človeka (Institute for Human-Centered Artificial Intelligence) v Stanforde.

19. septembra bude mať hlavnú prednášku v Múzeu úžitkového umenia (MAK - Museum of Applied Arts) vo Viedni.

Medzi otázky, ktoré si tento priekopník na poli regulácie nových technológií pokladá, patria:

• Ako môžeme pomôcť Európskej únii stať sa globálnou inštitúciou pre vytváranie právneho rámca pre využívanie technológií?

• Prečo sa európske normy a štandardy stanú zásadným riešením budúcnosti?

• Ako môžeme zaručiť dodržiavanie základných ľudských práv v digitálnom svete a ako umelá inteligencia prispieva k ďalšiemu rozvoju demokracie?

Prednáška sa koná v anglickom jazyku a je možné ju zhliadnuť prostredníctvom živého vysielania na: https://erstestiftung.streaming.at/20190919.

Program:

19:00 Začatie nasledované umeleckým vystúpením klaviristu Ruperta Hubera

19:45 Prednáška Marietje Schaake

20:30 Rozhovory na pódiu s nasledujúcimi osobnosťami:

• Lucy Bernholz, riaditeľka výskumu v Centre pre filantropiu a občiansku spoločnosť Stanfordskej univerzity

• Joanna Goodey, riaditeľka sekcie pre slobodu a spravodlivosť Agentúry Európskej únie pre základné práva vo Viedni

• Krzysztof Izdebski, riaditeľ pre prípravu politík, nadácia ePaństwo Foundation vo Varšave

• Thomas Lohninger, generálny riaditeľ epicenter.works vo Viedni

Akciu Tipping Point Talks moderuje Verena Ringler

Táto prednáška s názvom "Tipping Point Talk 03: POSSIBILITY - MOŽNOSŤ" je súčasťou série prednášok "Tipping Point Talks 2019", ktoré organizuje nadácia ERSTE Foundation. So svojimi prednáškami v rámci tejto akcie už vystúpili Francis Fukuyama a Timothy Snyder. Tieto akcie sú príspevkom nadácie ERSTE Foundation k tohtoročnému 200. výročiu založenia rakúskej banky a sporiteľne Erste Bank and Sparkassen. Verena Ringler je moderátorkou tejto akcie.

O nadácii ERSTE Foundation:

Ako hlavný akcionár skupiny Erste Group, zaisťuje nadácia ERSTE Foundation nezávislú budúcnosť jedného z najväčších poskytovateľov finančných služieb v strednej, východnej a juhovýchodnej Európe. A ako nadácia rakúskej sporiteľné banky sa snažíme prispievať k všeobecnému blahu a investujeme časť našich dividend do regiónov, kde skupina Erste Group podniká. Posilňujeme občiansku spoločnosť, investujeme do spoločenskej inovácie a podporujeme súčasnú kultúru v Európe.

www.erstestiftung.org

www.mak.at

Kontaktné informácie pre vaše otázky:

Tipping Point Talks Communication

thomas Goiser

+43 664 2410268

thomas@goiser.at

ERSTE Foundation Communication

Maribel Königer

+43 664 8385341

maribel.koeniger@erstestiftung.org

Klíčová slova Rakousko-společnost-právo-komunikace-DIE ERSTE österreichische Spar-Casse Privatstiftung

Oblast
Evropa, EU, NATO (es)

Kategorie
IT, telekomunikace
Média, společnost a životní styl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.