19. září / 19:00: "Síla práva nebo právo síly?" živé vysílání z Vídně s Marietje Schaake, Thomasem Lohningerem a dalšími

Vídeň 16. září 2019 (PROTEXT/ots)

Marietje Schaake, která byla až do července 2019 členkou Evropského parlamentu, se nedávno stala ředitelkou pro mezinárodní politiku v centru Cyber Policy Center a pověřenkyní pro mezinárodní politiku v Institutu pro umělou inteligenci se zaměřením na člověka (Institute for Human-Centered Artificial Intelligence) ve Stanfordu.

19. září bude mít hlavní prezentaci v Muzeu užitého umění (MAK - Museum of Applied Arts) ve Vídni.

Mezi otázky, které si tato průkopnice na poli regulací nových technologií pokládá, patří:

• Jak můžeme pomoci Evropské unii stát se globální institucí pro vytváření právního rámce pro využívání technologií?

• Proč se evropské normy a standardy stanou zásadním řešením budoucnosti?

• Jak můžeme zaručit dodržování základních lidských práv v digitálním světě a jak umělá inteligence přispívá k dalšímu rozvoji demokracie?

Akce se koná v anglickém jazyce a je možné jí zhlédnout prostřednictvím živého vysílání na: https://erstestiftung.streaming.at/20190919.

Program:

19:00Zahájení následované uměleckým vystoupením klavíristy Ruperta Hubera

19:45 Přednáška Marietje Schaake

20:30 Rozhovory na pódiu s následujícími osobnostmi:

• Lucy Bernholz, ředitelka výzkumu v Centru pro filantropii a občanskou společnost Stanfordské univerzity

• Joanna Goodey, ředitelka sekce pro svobodu a spravedlnost Agentury Evropské unie pro základní práva ve Vídni

• Krzysztof Izdebski, ředitel pro přípravu politik, nadace ePaństwo Foundation ve Varšavě

• Thomas Lohninger, generální ředitel epicenter.works ve Vídni

Akci Tipping Point Talks moderuje Verena Ringler

Tato přednáška s názvem "Tipping Point Talk 03: POSSIBILITY - MOŽNOST" je součástí série přednášek "Tipping Point Talks 2019", které pořádá nadace ERSTE Foundation. Se svými přednáškami v rámci této akce již vystoupili Francis Fukuyama a Timothy Snyder. Tyto akce jsou příspěvkem nadace ERSTE Foundation k letošnímu 200. výročí založení rakouské banky a spořitelny Erste Bank and Sparkassen. Verena Ringler je moderátorkou této akce.

O nadaci ERSTE Foundation:

Jako hlavní akcionář skupiny Erste Group, zajišťuje nadace ERSTE Foundation nezávislou budoucnost jednoho z největších poskytovatelů finančních služeb ve střední, východní a jihovýchodní Evropě. A jako nadace rakouské spořitelní banky se snažíme přispívat ke všeobecnému blahu a investujeme část našich dividend do regionů, kde skupina Erste Group podniká. Posilujeme občanskou společnost, investujeme do společenské inovace a podporujeme současnou kulturu v Evropě.

www.erstestiftung.org

www.mak.at

Kontaktní informace pro vaše dotazy:

Tipping Point Talks Communication

Thomas Goiser

+43 664 2410268

thomas@goiser.at

ERSTE Foundation Communication

Maribel Königer

+43 664 8385341

maribel.koeniger@erstestiftung.org

Klíčová slova Rakousko-společnost-komunikace-právo-DIE ERSTE österreichische Spar-Casse Privatstiftung

Oblast
Evropa, EU, NATO (es)

Kategorie
IT, telekomunikace
Média, společnost a životní styl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.