Sto let od narození Riegrovy pravnučky V. M. Riegrové

Praha 5. září 2019 (PROTEXT)

Pravnučka F. L. Riegra, Doc. PhDr. Věra Macháčková-Riegrová germanistka FF UK by se letos 12. 9. dožila 100 let. Zemřela před dvěma lety 5. 9. 2017 ve věku 98 let.

Bohužel už se nedožila toužebně očekávaného otevření památníku svých slavných předků F. Palackého a F. L. Riegra na zámku Maleč u Chotěboře, o jehož náplň se jako strážce jejich odkazu zasloužila. K otevření památníku došlo v červnu 2018 u příležitosti 200. výročí narození jejího praděda F. L. Riegra.

V zámecké knihovně je i její autorské a překladatelské dílo. Její germanistickou knihovnu převzala do svých sbírek Knihovna Národního muzea, včetně odborné korespondence, kartoték a jiných písemností. Část odborných materiálů zůstala i na zámku Maleč a je přístupná po dohodě na info@zamekmalec.cz nebo přímo při návštěvě expozice na zámku - www.zamekmalec.cz Na FF UK přednášela Doc. Macháčková-Riegrová německou literaturu a odchovala generace germanistů. Vedla také katedru germanistiky a pod jejím vedením vznikl Slovník spisovatelů německého jazyka. Věnovala se také intenzivně pražským německy píšícím spisovatelům v celé řadě publikací, které vyšly i v zahraničí. Po okupaci 1968 musela odejít z fakulty a živila se překládáním německé literatury včetně klasiků jako Zweig a Goethe. Svůj poslední překlad realizovala v roce 2003 ve svých 84 letech.

Klíčová slova ČR-literatura-věda-školy-vysoké-Macháčková-Riegrová

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Věda, vzdělávání a školství
Kultura

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.