Český soud přiznal německé firmě provozující podvodný katalog náhradu 52 248 Kč

Praha 26. srpna 2019 (PROTEXT)

Za precedens ohrožující až stovky českých firem lze označit rozhodnutí pražského obvodního soudu, který se přiklonil na stranu kontroverzní německé firmy DAD Deutscher Adressdienst. Ta v minulosti českým podnikatelům rozesílala formuláře, které mohly evokovat výzvu úřadu EU k doplnění chybějících údajů nebo žádost o souhlas s GDPR.

Formulář připomíná úřední výzvu, skrývá se za ním objednávka inzerce

Za anglicky psaným dopisem se ve skutečnosti skrývala objednávka inzerce v internetovém katalogu firem EBN European Business Number. To bylo patrné až po důkladném přečtení podmínek na zadní straně dokumentu.

Reagující firma se zavázala hradit roční předplatné 677 eur po dobu tří let. Pokud by smlouva nebyla tři měsíce před koncem lhůty vypovězena, bude automaticky prodlužována za 677 eur ročně. Podmínky rovněž obsahují souhlas s uplatňováním německého práva s příslušným soudem v městském obvodu Hamburk-Mitte.

Česká firma na dopis zareagovala, soud ji nařídil uhradit 52 tisíc

Zaměstnanec nejmenované české firmy formulář vyplnil, orazítkoval a odeslal do Německa. Tím objednal inzerci v katalogu, společnost dokonce uhradila zápisné 647 eur za první rok.

Za další roky již neplatila, načež ji DAD Deutscher Adressdienst zažalovala u českého soudu. Ten případ posuzoval dle německého práva a v prvoinstančním rozhodnutí se přiklonil na stranu katalogové firmy.

Žalovaná společnost měla uhradit zápisné do katalogu za zbylé dva roky po 677 eurech navýšené o 9% úrok z prodlení za 2+3 roky a navíc náhradu nákladů řízení 20 056 Kč. Dle aktuálních směnných kurzů celková částka dosahuje zhruba 52 248 Kč.

S ohledem na úspěch katalogové firmy u soudu a na počet subjektů, kterým formulář rozeslala, lze v této věci očekávat další soudní spory.

Proč žalovaná firma spor prohrála?

Obhajoba společnosti byla postavena na tvrzení, že jednala v naprostém omylu. Formulář zaslaný v angličtině považovala za úřední psaní a za výzvu k doplnění chybějících údajů v evropském registru firem. Na dopis zareagovala z obavy možného postihu a současně uhradila první fakturu, neboť ji považovala za sankci za pozdní splnění uložené povinnosti.

Soud tyto argumenty smetl ze stolu. Společnost měla dostatek času a prostoru na zvážení nabídky i na její překlad. Podmínky na formuláři byly napsány čitelně a dostatečně velkým písmem, na žalovaného nebyl vyvíjen nátlak a dopis nepřipomínal úřední dokument. Zamítnuta byla i námitka, že obžalovaná firma fakturu považovala za pokutu, neboť z dokumentu bylo zřejmé, kdo ji vystavil.

Petr Novák ze serveru Skrblík.cz podnikatelům doporučuje proškolit zodpovědné zaměstnance a na dopis nereagovat. Pokud již odeslali vyplněný formulář zpět, radí po konzultaci s právníkem zaslat německy psaný doporučený dopis s dodejkou a právní argumentací, že došlo k podpisu formuláře v omylu a že formulář považujete za pokus o podvod.

Žalovaná česká společnost na výzvy k úhradě nereagovala a nepokusila se smlouvu s DAD vypovědět, což byl další z důvodů, proč spor prohrála.

Při převzetí výše uvedených informací prosím citujte web Skrblík.cz, u online médií do článku vložte klikatelný odkaz na https://www.skrblik.cz/ Na vyžádání Vám rádi poskytneme kopii rozsudku i ukázku dopisu, který DAD rozesílala.

Kontakt:

Petr Novák

pn@skrblik.cz

Klíčová slova ČR-právo-soud-finance-Skrblik.cz

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Politika, veřejná správa a soudy

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.