Společnost LONGi Solar dosáhla v novém žebříčku bankovatelnosti solárních modulů serveru PV Tech hodnocení AA pro vysoce výkonné moduly

Si-an (Čína) 25. srpna 2019 (PROTEXT/PRNewswire)

LONGi Solar, dceřiná společnost společnosti LONGi Green Energy Technology Co., Ltd, získala v prvním čtvrtletním vydání nového žebříčku bankatelnosti serveru PV-Tech hodnocení AA.

LONGi Solar je jedním z pouhých čtyř dodavatelů solárních fotovoltaických (PV) modulů, kteří se kvalifikují v kategorii AA s nejlepším výkonem v celém sektoru.

Systém hodnocení bankovatelnosti PV Tech je prvním kvalifikovaným nástrojem v solárním průmyslu, který umožňuje investorům porozumět a porovnat dodavatele solárních modulů. Analýza sleduje širokou škálu aspektů výroby a finančního výkonu a jejich kombinací tak, aby bylo vytvořeno celkové skóre bankovatelnosti mezi 0 a 10. Společnosti jsou poté odstupňovány do devíti kategorií rizik od hodnocení AAA (nejbankovatelnější) po hodnocení C (vysoké riziko).

Systém hodnocení je v posledních pěti letech považován za výzkumný úspěch analytického týmu PV Tech. Vyhodnocuje stupeň investičního rizika (nebo financovatelnost) pro všechny výrobce solárních modulů, který se kombinuje s výrobními kapacitami a hodnocením finančního zdraví. V současné době žádná společnost nezískala hodnocení AAA a nejlepší 4 společnosti mají hodnocení AA. Značky PV-Tech a PV ModuleTech jsou uznávány jako nejdůvěryhodnější nezávislé výzkumné instituce třetích stran pokrývající segment fotovoltaiky (PV); konkrétně související s dodavateli solárních modulů.

"Společnost LONGi v posledních letech vždy trvala na technologických inovacích a neustále zvyšovala investice do výzkumu a vývoje," uvedl předseda představenstva společnosti LONGi Zhong Baoshen. "Vždy věnujeme pozornost udržitelnému rozvoji společnosti LONGi a udržujeme finanční stabilitu a zdraví. V budoucnu se společnost LONGi bude i nadále věnovat poskytování spolehlivějších produktů a služeb zákazníkům."

Jak uvedl ředitel výzkumu ve společnosti PV-Tech Dr. Finlay Colville: "Společnost LONGi Solar rychle přešla z dodavatele s hodnocením CCC v roce 2014 ke statusu jednoho z nejvíce bankovatelných dodavatelů modulů, kteří se dnes nacházejí v nejvýkonnější kategorii AA. Společnost je na cestě k dosažení statusu AAA v příštích 12 měsících, což odráží silné finanční a výrobní operace."

O společnosti LONGi

Společnost LONGi je jedním z předních čínských výrobců solárních panelů s plně vertikálně integrovaným monokrystalickým dodavatelským řetězcem od křemíkových ingotů, destiček, článků až po moduly. Do konce roku 2019 dosáhne kapacita výroby článků a modulů společnosti celkového výkonu 10 GW a 16 GW a očekává se, že na konci roku 2020 dosáhne kapacity 15 GW a 25 GW.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/964653/LONGi_Solar.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/781516/LONGi_Solar_Logo.jpg

KONTAKT: Ted Yang, +86-15388637121

Klíčová slova Čína-energie-finance-solární-firmy-LONGi Solar

Oblast
Asie, Austrálie (as)

Kategorie
Finance, ekonomika
Energetika, suroviny

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.