Pokud jste utrpěli zranění vadnými airbagy Takata, stále můžete žádat odškodnění prostřednictvím postupu zvláštního zástupce a správce pro odškodnění za způsobené zranění nebo zapříčinění smrti

Boston 19. srpna 2019 (PROTEXT/PRNewswire)

Následující prohlášení vydal profesor Eric D. Green, zvláštní zástupce Individuálního restitučního fondu Takata Airbag Ministerstva spravedlnosti a správce svěřeneckého fondu odškodnění pro delikty vzniklé v případech bankrotu společnosti Takata.

Stížnosti na vadné airbagy Takata

Profesor Eric D. Green jako zvláštní zástupce a správce oznámil v květnu 2018 kompenzační program pro jednotlivce, kteří utrpěli nebo utrpí osobní zranění nebo neoprávněnou smrt způsobenou prasknutím nebo agresivním vystřelením airbagu Takata nafukovaného fázově stabilizovaným dusičnanem amonným („Závada nafukovacího vaku airbagu Takata"). V rámci tohoto programu si mohou žadatelé nárokovat náhradu u Individuálního restitučního fondu Ministerstva spravedlnosti („IRF") disponujícího částkou 125 milionů USD a/nebo ze Svěřeneckého fondu pro odškodnění Takata Airbag Tort (TATCTF) s částkou přibližně 140 milionů USD. Proces podávání žádostí probíhá a způsobilí žadatelé mají stále čas jednat.

Existují tři typy nároků, které mohou podat jednotlivci, kteří utrpěli zranění nebo neoprávněnou smrt způsobenou vadou nafukovacího vaku airbagu Takata: (i) „nárok IRF" proti společnosti Takata za odškodnění od IRF, restitučnígo fondu pro odškodnění za zranění a neoprávněnou smrt pod dohledem zvláštního zástupce a zřízeného na základě restitučního nařízení, které vydal Okresní soud Spojených států pro východní okres v Michiganu v souvislosti s trestním řízením Ministerstva spravedlnosti proti společnosti Takata, USA proti společnosti Takata Corporation, věc č. 16-cr-20810 (ED Mich.); (ii) „Nárok ze svěřeneckého fondu" od společnosti Takata pro odškodnění ze strany TATCTF, Svěřeneckého fondu pro osobní úrazy a neoprávněnou smrt pod dohledem správce a zřízeného v souvislosti s plánem reorganizace společnosti Takata podle kapitoly 11 plánu reorganizace v konkurzním soudu pro okres Delaware a (iii) „nárok POEM" proti zúčastněnému výrobci originálního vybavení („POEM"; v současné době je jediným takovým výrobcem pro plnění odškodnění společnost Honda/Acura), který musí být vyřešen prostřednictvím fondu TATCTF pod dohledem správce.

Každý z těchto tří typů nároků má své vlastní požadavky na způsobilost; každý typ nároku se však vztahuje pouze na fyzická zranění a neoprávněnou smrt v důsledku vady nafukovacího vaku airbagu Takata. Nároky týkající se zranění nebo neoprávněné smrti způsobené jinými součástmi airbagu - například selháním airbagu, spontánní aktivací airbagu, zraněním při nehodě nesouvisejícím s nafukovacím zařízením nebo ekonomickou ztrátou nesouvisející s fyzickým zraněním nebo smrtí - se nevztahují na tyto tři typy výše popsaných nároků.

Jednotlivci mají přístup k formulářům žádostí, které obsahují podrobné pokyny týkající se způsobu podání žádosti, na webových stránkách fondu IRF, www.takataspecialmaster.com nebo na webových stránkách fondu TATCTF www.TakataAirbagInjuryTrust.com.

Dohled nad postupem uplatňování nároků a další zdroje informací

Profesor Green byl okresním soudem pověřen k vykonávání funkce zvláštního zástupce dohlížejícího na uplatňování nároků z fondu IRF a konkursním soudem byl jmenován správcem pro dohled nad uplatňováním nároků ze Svěřeneckého fondu a nároků POEM.

Další informace o požadavcích na způsobilost, termínech podání a způsobu podání žádosti naleznete na webových stránkách www.takataspecialmaster.com, www.TakataAirbagInjuryTrust.com, na e-mailové adrese Questions@TakataAirbagInjuryTrust.com nebo volejte zdarma na telefonní číslo (888) 215-9544.

KONTAKT: Questions@TakataAirbagInjuryTrust.com

Klíčová slova USA-automoto-právo-Takata Special Master/Trustee

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
Auto-moto, doprava a stroje

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.