Stanovisko k informaci o rozhodnutí Městského soudu v Praze v záležitosti bývalého generálního ředitele VoZP ČR Karla Šteina

Praha 19. srpna 2019 (PROTEXT)

Bývalý generální ředitel Karel Štein byl poprvé odvolán ze své funkce 23. 9. 2016. Bez ohledu na toto odvolání vykonával K. Štein dál fakticky funkci generálního ředitele. Toto odvolání označil MS v Praze, zatím nepravomocně, za neplatné. Karel Štein byl opětovně odvolán z funkce 25. 11. 2016.

Právoplatně a nezpochybnitelně (a to uznává i Karel Štein) byl tedy odvolán 25. 11. 2016, z tohoto důvodu se nemá K. Štein kam vracet. VoZP ČR se proti rozsudku MS v Praze v předmětné věci odvolá. Dokud nebude řízení ukončeno pravomocným rozsudkem, nebude se k dané věci dále vyjadřovat.

PaedDr. Josef Křivánek, MBA

ředitel odboru komunikace a marketingu

Vojenská zdravotní pojišťovna ČR

Ústředí VoZP ČR

Drahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9

tel: +420 724 924 183

www.vozp.cz

Klíčová slova ČR-zdraví-pojišťovny-soud-Štein-personální-VoZP

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Zdravotnictví
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.