Organizace International Baccalaureate pro snížení nákladů a eliminaci bariér přístupnosti pro studenty z celého světa zrušila registrační poplatek za zkoušku

New Orleans (USA) 20. července 2019 (PROTEXT/PRNewswire)

Organizace International Baccalaureate v rámci soustředěného úsilí o snížení finančních překážek pro studenty a školy, aby se mohla podílet na jeho jedinečných programech, dnes oznámila, že ruší svůj poplatek 172 USD, který studenti při registraci ke zkoušce tradičně platili (jako náklad oddělený od jednotlivých předmětových zkoušek IB).

Toto rozhodnutí snížit náklady na hodnocení studentů má pomoci více studentům na celém světě s finanční dostupností dalších předmětových zkoušek nebo absolvování celého diplomového programu, stejně jako pomoci dalším školám zapojit se do komunity více než 5000 IB škol po celém světě.

"Klíčovou součástí našeho poslání je rozvíjet pro mezinárodní komunitu mladé lidi, kteří budou vzdělanými, mnohojazyčnými a otevřenými občany - novou generaci vzdělanou způsobem, který jim umožní promyšleně reagovat na globální, národní a místní výzvy," uvedla Dr. Siva Kumari, generální ředitelka organizace International Baccalaureate (IB).

"V období globálních změn a nové průmyslové revoluce technologií a umělé inteligence je zaměření IB na přípravu budoucích pracovních sil, které se budou agilně učit a kriticky uvažovat, relevantnější a nezbytnější než kdy jindy," dodala.

Zrušení registračního poplatku je poslední z řady rozhodnutí IB o zmírnění finanční zátěže za účelem zpřístupnění. Organizace nedávno poskytovala slevy pro školy, které nabízejí tři nebo více programů IB, a rozšířila své pokračující investice do profesního rozvoje pro pedagogy IB, kdy nabízí některé ze svých kurzů zdarma.

Po investicích do technologií, které v posledních 10 letech modernizovaly systémy hodnocení IB, a díky pečlivému řízení nákladů, je IB schopna přenášet finanční výhody přímo na studenty a školy, poznamenala paní Kumari.

"Zaměřujeme se na rozvoj hluboce a široce uvažujících osob, které svět v období 4. průmyslové revoluce potřebuje," řekl Haif Bannayan, ředitel divize pro dosah a konference. „Rozvoj agilních a uvážlivých studentů je pro filozofii vzdělávání IB zásadní, a proto věříme, že náš model světové úrovně pro rozvoj pracovních sil 21. století musí být přístupnější."

O organizaci International Baccalaureate

Organizace IB byla založena v roce 1968 a nabízí vzdělávání pro studenty ve věku od 3 do 19 let, které se skládá ze čtyř programů, jež učí studenty uvažovat kriticky a nezávisle a získávat informace pečlivě a logicky. Učební osnovy IB jsou ve více než 5000 školách ve více než 150 zemích světa.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/949366/International_Baccalaureate_Multilingual_Logo.jpg

KONTAKT: Natalie Laukitus, natalie.laukitis@ksbrave.com

Klíčová slova USA-vzdělání-International Baccalaureate

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
Věda, vzdělávání a školství

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.